Zmienianie prezentacji w plik wideo

Prezentacje programu Microsoft PowerPoint 2010 można teraz zapisywać w formacie pliku wideo. Ułatwia to ich rozpowszechnianie oraz upraszcza odbiorcom ich wyświetlanie.

W tym artykule

Dlaczego warto zmienić prezentację w plik wideo?

Rejestrowanie i planowanie chronometrażu i narracji głosowej oraz ruchów wskaźnika

Zapisywanie prezentacji jako pliku wideo

Które części prezentacji nie zostaną dołączone do pliku wideo?

Co zrobić z utworzonym filmem wideo?

Dlaczego warto zmienić prezentację w plik wideo?

Aby przedstawić współpracownikom lub klientom prezentację z obrazem i dźwiękiem wysokiej jakości (w postaci załącznika do wiadomości e-mail, jako materiał opublikowany w sieci Web albo na dysku CD lub DVD), należy ją zapisać i odtwarzać jako plik wideo.

W programie PowerPoint 2010 można obecnie zapisywać prezentacje w formacie pliku Windows Media Video (wmv) i bez problemu je rozpowszechniać. Dzięki temu można mieć pewność, że animowana prezentacja multimedialna z narracją będzie odtwarzana bez zakłóceń. Jeśli użytkownik nie chce używać tego formatu, może skorzystać z programu innej firmy i przekonwertować plik na inny format (avi, mov itd.).

Porady, które należy uwzględnić podczas rejestrowania prezentacji w formacie pliku wideo:

 • W pliku wideo można rejestrować i planować chronometraż narracji głosowej oraz ruchy wskaźnika laserowego.

 • Można kontrolować rozmiar pliku multimedialnego i jakość wideo.

 • Do filmu można dołączyć animacje i przejścia.

 • Osoby przeglądające nie muszą mieć zainstalowanego programu PowerPoint na komputerach, aby wyświetlić prezentację.

 • Jeśli prezentacja zawiera osadzony materiał wideo, to zostanie on odtworzony prawidłowo i nie będzie trzeba nim sterować.

 • W zależności od zawartości prezentacji tworzenie pliku wideo może być czasochłonne. Tworzenie długich prezentacji i prezentacji zawierających animacje, przejścia i inne multimedia prawdopodobnie będzie trwało dłużej. Jednak podczas tworzenia pliku wideo można nadal używać programu PowerPoint.

Początek strony

Rejestrowanie i planowanie chronometrażu i narracji głosowej oraz ruchów wskaźnika

Uwaga : Aby nagranie i odtworzenie narracji było możliwe, komputer musi być wyposażony w kartę dźwiękową, mikrofon i głośniki.

W prawidłowo opracowanych prezentacjach zawartość slajdów jest spójna i nadaje się do omawiania podczas dyskusji, a prelegent podkreśla ją gestami. Podczas tworzenia wersji wideo prezentacji użytkownik prawdopodobnie będzie chciał uwzględnić „czynnik ludzki” przez zarejestrowanie i zaplanowanie chronometrażu narracji głosowej oraz gestów wykonywanych podczas używania wskaźnika laserowego.

Przed przedstawieniem pokazu slajdów odbiorcom można go zarejestrować. Można też zarejestrować narrację podczas pokazywania prezentacji odbiorcom na żywo, a następnie uwzględnić w nagraniu wszystkie komentarze i pytania uczestników.

Aby poznać procedury rejestrowania i planowania chronometrażu narracji w pokazie slajdów, zobacz artykuł Dodawanie narracji do prezentacji. Aby poznać procedury używania wskaźnika laserowego, zobacz artykuł Zmienianie wskaźnika myszy we wskaźnik laserowy.

Początek strony

Zapisywanie prezentacji jako pliku wideo

Tworzenie pliku wideo

 1. Utwórz prezentację.

 2. (Opcjonalnie) Rejestrowanie narracji i chronometrażu oraz dodawanie ich do pokazu slajdów oraz Zmienianie wskaźnika myszy we wskaźnik laserowy.

 3. Zapisz prezentację.

 4. W menu Plik kliknij pozycję Zapisz i wyślij.

 5. W obszarze Zapisz i wyślij kliknij pozycję Utwórz wideo.

 6. Aby wyświetlić wszystkie opcje jakości i rozmiaru filmu wideo, w obszarze Utwórz wideo kliknij strzałkę w dół obok pozycji Komputer i ekrany o wysokiej rozdzielczości.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć plik wideo o bardzo wysokiej jakości, ale i dużym rozmiarze, kliknij pozycję Komputer i ekrany o wysokiej rozdzielczości.

  • Aby utworzyć plik wideo o średnim rozmiarze i średniej jakości, kliknij pozycję Internet i DVD.

  • Aby utworzyć plik wideo o najmniejszym rozmiarze, ale i niskiej jakości, kliknij pozycję Urządzenia przenośne.

   Porada : Należy przetestować wymienione opcje w celu sprawdzenia, która z nich jest najlepsza w przypadku danej prezentacji.

 8. Kliknij strzałkę w dół Nie używaj zarejestrowanego chronometrażu i narracji, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli nie zarejestrowano narracji głosowej i ruchów wskaźnika laserowego wraz z chronometrażem, kliknij pozycję Nie używaj zarejestrowanego chronometrażu i narracji.

   Porada : Domyślny czas poświęcony na każdy slajd to 5 sekund. Aby to zmienić, należy kliknąć strzałkę w górę (w celu zwiększenia liczby sekund) lub w dół (w celu zmniejszenia liczby sekund) obok pozycji Liczba sekund poświęcanych na każdy slajd.

  • Jeśli zarejestrowano narrację i ruchy wskaźnika wraz z chronometrażem, kliknij pozycję Użyj zarejestrowanego chronometrażu i narracji.

 9. Kliknij pozycję Utwórz klip wideo.

 10. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku wideo, znajdź folder, w którym ma zostać zapisany plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Na pasku stanu u dołu ekranu można śledzić postęp tworzenia pliku wideo. Tworzenie pliku wideo może potrwać kilka godzin, w zależności od długości filmu i złożoności prezentacji.

  Porada : W przypadku długich filmów wideo można skonfigurować program tak, aby film został utworzony w nocy. Dzięki temu film będzie gotowy następnego dnia rano.

 11. Aby odtworzyć utworzony plik wideo, przejdź do wyznaczonego folderu, a następnie kliknij dwukrotnie plik.

Początek strony

Które części prezentacji nie zostaną dołączone do pliku wideo?

Do pliku wideo utworzonego za pomocą programu PowerPoint nie zostaną dołączone następujące elementy:

 • Multimedia wstawione we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint. Aby je dołączyć, można przekonwertować lub uaktualnić obiekt multimedialny.

  Porada :  Jeśli na przykład plik multimedialny wstawiono przy użyciu programu PowerPoint 2007, zostanie on połączony i będzie odtwarzany w prezentacji. Jednak po wyeksportowaniu pliku jako filmu wideo połączony plik multimedialny zostanie usunięty. Plik można przekonwertować na nowy format pliku (klikając kartę Plik i w obszarze Informacje klikając pozycję Konwertuj) — można też kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt multimedialny, a następnie kliknąć opcję jego uaktualnienia, co spowoduje osadzenie pliku i jego poprawne wyeksportowanie.

 • Multimedia QuickTime (chyba że jest zainstalowany koder-dekoder QuickTime innej firmy, taki jak ffdshow), a konieczna jest optymalizacja pod kątem zgodności.

 • Makra.

 • Formanty OLE/ActiveX.

Początek strony

Co zrobić z utworzonym filmem wideo?

Utworzony plik wideo można udostępnić innym przy użyciu następujących metod:

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×