Zmienianie prezentacji w plik wideo

Prezentację programu Microsoft PowerPoint 2010 możesz teraz zapisać jako plik wideo, co ułatwia jej rozpowszechnianie oraz upraszcza odbiorcom jej wyświetlanie.

W tym artykule

Dlaczego warto zmienić prezentację w plik wideo?

Rejestrowanie i planowanie chronometrażu narracji głosowej oraz ruchów wskaźnika

Zapisywanie prezentacji jako pliku wideo

Które części prezentacji nie zostaną dołączone do pliku wideo?

Co zrobić z utworzonym plikiem wideo?

Dlaczego warto zmienić prezentację w plik wideo?

Aby przedstawić współpracownikom lub klientom prezentację z obrazem i dźwiękiem wysokiej jakości (w postaci załącznika do wiadomości e-mail, jako materiał opublikowany w sieci Web albo na dysku CD lub DVD), zapisz ją i odtwarzaj jako plik wideo.

W programie PowerPoint 2010 możesz teraz zapisywać prezentacje w formacie pliku Windows Media Video (wmv) i bez problemu je rozpowszechniać, mając pewność, że animowana prezentacja multimedialna z narracją będzie odtwarzana bez zakłóceń Jeśli nie chcesz używać tego formatu, możesz skorzystać z narzędzia innej firmy i przekonwertować plik na inny format (avi, mov itd.).

Porady, które należy uwzględnić podczas rejestrowania prezentacji jako pliku wideo:

 • W pliku wideo można rejestrować i planować chronometraż narracji głosowej oraz ruchy wskaźnika laserowego.

 • Można kontrolować rozmiar pliku multimedialnego i jakość wideo.

 • Można dołączyć do filmu animacje i przejścia.

 • Osoby przeglądające nie muszą mieć zainstalowanego programu PowerPoint na komputerach, aby wyświetlić prezentację.

 • Jeśli prezentacja zawiera osadzony materiał wideo, to zostanie on odtworzony prawidłowo i nie będzie trzeba nim sterować.

 • W zależności od zawartości prezentacji tworzenie pliku wideo może być czasochłonne. Tworzenie długich prezentacji i prezentacji zawierających animacje, przejścia i inne multimedia prawdopodobnie będzie trwało dłużej. Jednak podczas tworzenia pliku wideo można nadal używać programu PowerPoint.

Początek strony

Rejestrowanie i planowanie chronometrażu narracji głosowej oraz ruchów wskaźnika

Uwaga    Aby nagranie i odtworzenie narracji było możliwe, komputer musi być wyposażony w kartę dźwiękową, mikrofon i głośniki.

W prawidłowo opracowanych prezentacjach zawartość slajdów jest spójna i nadaje się do omawiania podczas dyskusji, a prelegent podkreśla ją gestami. Podczas tworzenia wersji wideo prezentacji użytkownik prawdopodobnie będzie chciał uwzględnić „czynnik ludzki” przez zarejestrowanie i zaplanowanie chronometrażu narracji głosowej oraz gestów wykonywanych podczas używania wskaźnika laserowego.

Przed przedstawieniem pokazu slajdów odbiorcom można go zarejestrować. Można też zarejestrować narrację podczas pokazywania prezentacji odbiorcom na żywo, a następnie uwzględnić w nagraniu wszystkie komentarze i pytania uczestników.

Aby poznać procedury rejestrowania i planowania chronometrażu narracji w pokazie slajdów, zobacz Dodawanie narracji do prezentacji. Aby poznać procedury używania wskaźnika laserowego, zobacz Zmienianie wskaźnika myszy we wskaźnik laserowy.

Początek strony

Zapisywanie prezentacji jako pliku wideo

Tworzenie pliku wideo

 1. Utwórz prezentację.

 2. (Opcjonalne) Rejestrowanie narracji i chronometrażu oraz dodawanie ich do pokazu slajdów i Zmienianie wskaźnika myszy we wskaźnik laserowy.

 3. Zapisz prezentację.

 4. W menu Plik kliknij pozycję Zapisz i wyślij.

 5. W obszarze Zapisz i wyślij kliknij pozycję Utwórz wideo.

 6. Aby wyświetlić wszystkie opcje jakości i rozmiaru filmu wideo, w obszarze Utwórz wideo kliknij strzałkę w dół obok pozycji Komputer i ekrany o wysokiej rozdzielczości.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć plik wideo o bardzo wysokiej jakości, ale i dużym rozmiarze, kliknij pozycję Komputer i ekrany o wysokiej rozdzielczości.

  • Aby utworzyć plik wideo o średnim rozmiarze i średniej jakości, kliknij pozycję Internet i DVD.

  • Aby utworzyć plik wideo o najmniejszym rozmiarze, ale i niskiej jakości, kliknij pozycję Urządzenia przenośne.

   Porada    Należy przetestować wymienione opcje w celu sprawdzenia, która z nich jest najlepsza w przypadku danej prezentacji.

 8. Kliknij strzałkę w dół Nie używaj zarejestrowanego chronometrażu i narracji, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli nie zarejestrowano narracji głosowej i ruchów wskaźnika laserowego wraz z chronometrażem, kliknij pozycję Nie używaj zarejestrowanego chronometrażu i narracji.

   Porada    Domyślny czas poświęcony na każdy slajd to 5 sekund. Aby to zmienić, należy kliknąć strzałkę w górę (w celu zwiększenia liczby sekund) lub w dół (w celu zmniejszenia liczby sekund) obok pozycji Liczba sekund poświęcanych na każdy slajd.

  • Jeśli zarejestrowano narrację i ruchy wskaźnika wraz z chronometrażem, kliknij pozycję Użyj zarejestrowanego chronometrażu i narracji.

 9. Kliknij pozycję Utwórz klip wideo.

 10. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku wideo, znajdź folder, w którym ma zostać zapisany plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Na pasku stanu u dołu ekranu można śledzić postęp tworzenia pliku wideo. Tworzenie pliku wideo może potrwać kilka godzin, w zależności od długości filmu i złożoności prezentacji.

  Porada    W przypadku długich filmów wideo można skonfigurować program tak, aby film został utworzony w nocy. Dzięki temu film będzie gotowy następnego dnia rano.

 11. Aby odtworzyć utworzony plik wideo, przejdź do wyznaczonego folderu, a następnie kliknij dwukrotnie plik.

Początek strony

Które części prezentacji nie zostaną dołączone do pliku wideo?

Do pliku wideo utworzonego za pomocą programu PowerPoint nie zostaną dołączone następujące elementy:

 • Multimedia wstawione we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint. Aby je dołączyć, można przekonwertować lub uaktualnić obiekt multimedialny.

  Porada   Jeśli na przykład plik multimedialny wstawiono przy użyciu programu PowerPoint 2007, zostanie on połączony i będzie odtwarzany w prezentacji. Jednak po wyeksportowaniu pliku jako filmu wideo połączony plik multimedialny zostanie usunięty. Plik można przekonwertować na nowy format pliku (klikając kartę Plik i w obszarze Informacje klikając pozycję Konwertuj) — można też kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt multimedialny, a następnie kliknąć opcję jego uaktualnienia, co spowoduje osadzenie pliku i jego poprawne wyeksportowanie.

 • Multimedia QuickTime (chyba że jest zainstalowany koder-dekoder QuickTime innej firmy, taki jak ffdshow), a konieczna jest optymalizacja pod kątem zgodności.

 • Makra.

 • Kontrolki OLE/ActiveX.

Początek strony

Co zrobić z utworzonym plikiem wideo?

Utworzony plik wideo można udostępnić innym przy użyciu następujących metod:

Początek strony

Dotyczy: PowerPoint 2010Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język