Zmienianie prezentacji w plik wideo

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Prezentację programu Microsoft PowerPoint 2010 możesz teraz zapisać jako plik wideo, co ułatwia jej rozpowszechnianie oraz upraszcza odbiorcom jej wyświetlanie.

W tym artykule

Dlaczego warto zmienić prezentację w plik wideo?

Rejestrowanie i planowanie chronometrażu i narracji głosowej oraz ruchów wskaźnika

Zapisywanie prezentacji jako pliku wideo

Które części prezentacji nie zostaną dołączone do pliku wideo?

Co zrobić z utworzonym filmem wideo?

Dlaczego warto zmienić prezentację w plik wideo?

Aby przedstawić współpracownikom lub klientom prezentację z obrazem i dźwiękiem wysokiej jakości (w postaci załącznika do wiadomości e-mail, jako materiał opublikowany w sieci Web albo na dysku CD lub DVD), należy ją zapisać i odtwarzać jako plik wideo.

W programie PowerPoint 2010 możesz teraz zapisywać prezentacje w formacie pliku Windows Media Video (wmv) i bez problemu je rozpowszechniać, mając pewność, że animowana prezentacja multimedialna z narracją będzie odtwarzana bez zakłóceń Jeśli nie chcesz używać tego formatu, możesz skorzystać z narzędzia innej firmy i przekonwertować plik na inny format (avi, mov itd.).

Porady, które należy uwzględnić podczas rejestrowania prezentacji w formacie pliku wideo:

 • W pliku wideo można rejestrować i planować chronometraż narracji głosowej oraz ruchy wskaźnika laserowego.

 • Można kontrolować rozmiar pliku multimedialnego i jakość wideo.

 • Możesz umieścić animacje i przejścia do filmu.

 • Osoby przeglądające nie muszą mieć zainstalowanego programu PowerPoint na komputerach, aby wyświetlić prezentację.

 • Jeśli prezentacja zawiera osadzony materiał wideo, to zostanie on odtworzony prawidłowo i nie będzie konieczne sterowanie nim.

 • W zależności od zawartości prezentacji tworzenie pliku wideo może być czasochłonne. Tworzenie długich prezentacji i prezentacji zawierających animacje, przejścia i inne multimedia prawdopodobnie będzie trwało dłużej. Jednak podczas tworzenia pliku wideo można nadal używać programu PowerPoint.

Początek strony

Rejestrowanie i planowanie chronometrażu i narracji głosowej oraz ruchów wskaźnika

Uwaga : Aby można było zarejestrować i odtworzyć narrację, komputer musi być wyposażony w kartę dźwiękową, mikrofon i głośniki.

W prawidłowo opracowanych prezentacjach zawartość slajdów jest spójna i nadaje się do omawiania podczas dyskusji, a prelegent podkreśla ją gestami. Podczas tworzenia wersji wideo prezentacji użytkownik prawdopodobnie będzie chciał uwzględnić „czynnik ludzki” przez zarejestrowanie i zaplanowanie chronometrażu narracji głosowej oraz gestów wykonywanych przy użyciu wskaźnika laserowego.

Przed przedstawieniem pokazu slajdów odbiorcom można go zarejestrować. Można też zarejestrować narrację podczas pokazywania prezentacji odbiorcom na żywo, a następnie uwzględnić w nagraniu wszystkie komentarze i pytania uczestników.

Procedury jak rejestrować i narracji czasu w trybie pokazu slajdów, zobacz Dodawanie narracji do prezentacji. I procedury dotyczące używania wskaźnika laserowego, zobacz Zmienianie wskaźnika myszy we wskaźnik laserowy.

Początek strony

Zapisywanie prezentacji jako pliku wideo

Tworzenie pliku wideo

 1. Utwórz prezentację.

 2. (Opcjonalnie) Rekordu narracji i chronometrażu oraz dodawanie do pokazu slajdów i Zmienianie wskaźnika myszy we wskaźnik laserowy.

 3. Zapisz prezentację.

 4. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz i wyślij.

 5. W obszarze Zapisz i wyślij kliknij pozycję Utwórz wideo.

 6. Aby wyświetlić wszystkie opcje jakości i rozmiaru filmu wideo, w obszarze Utwórz klip wideo kliknij strzałkę w dół obok pozycji Komputer i ekrany o wysokiej rozdzielczości.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć film wideo o bardzo wysokiej jakości, ale i dużym rozmiarze, kliknij pozycję Komputer i ekrany o wysokiej rozdzielczości.

  • Aby utworzyć film wideo o średnim rozmiarze pliku i średniej jakości, kliknij pozycję Internet i DVD.

  • Aby utworzyć film wideo o najmniejszym rozmiarze pliku, lecz niskiej jakości, kliknij pozycję Urządzenia przenośne.

   Porada : Należy przetestować wymienione opcje w celu sprawdzenia, która z nich jest najlepsza w przypadku danej prezentacji.

 8. Kliknij strzałkę w dół obok pozycji Nie używaj zarejestrowanego chronometrażu i narracji, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli nie zarejestrowano narracji głosowej i ruchów wskaźnika laserowego wraz z chronometrażem, kliknij pozycję Nie używaj zarejestrowanego chronometrażu i narracji.

   Porada : Domyślny czas poświęcony na każdy slajd to 5 sekund. Aby to zmienić, należy kliknąć strzałkę w górę (w celu zwiększenia liczby sekund) lub w dół (w celu zmniejszenia liczby sekund) obok pozycji Liczba sekund poświęcanych na każdy slajd.

  • Jeśli zarejestrowano narrację i ruchy wskaźnika wraz z chronometrażem, kliknij pozycję Użyj zarejestrowanego chronometrażu i narracji.

 9. Kliknij pozycję Utwórz wideo.

 10. W polu Nazwa pliku wprowadź nazwę pliku wideo, znajdź folder, w którym ma zostać zapisany plik, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Postęp tworzenia filmu wideo można śledzić na pasku stanu w dolnej części ekranu. Tworzenie filmu wideo może trwać do kilku godzin, w zależności od długości filmu i złożoności prezentacji.

  Porada : W przypadku długich filmów wideo można skonfigurować program tak, aby film został utworzony w nocy. Dzięki temu film będzie gotowy następnego dnia rano.

 11. Aby odtworzyć utworzony plik wideo, przejdź do wyznaczonego folderu, a następnie kliknij dwukrotnie plik.

Początek strony

Które części prezentacji nie zostaną dołączone do pliku wideo?

Do pliku wideo utworzonego za pomocą programu PowerPoint nie zostaną dołączone następujące elementy:

 • Multimedia wstawione we wcześniejszych wersjach programu PowerPoint. Aby je dołączyć, można przekonwertować lub uaktualnić obiekt multimedialny.

  Porada : Jeśli na przykład plik multimedialny wstawiono przy użyciu programu PowerPoint 2007, zostanie on połączony i będzie odtwarzany w prezentacji. Jednak po wyeksportowaniu pliku jako filmu wideo połączony plik multimedialny zostanie usunięty. Plik można przekonwertować na nowy format pliku (klikając kartę Plik i w obszarze Informacje klikając pozycję Konwertuj) — można też kliknąć prawym przyciskiem myszy obiekt multimedialny, a następnie kliknąć opcję jego uaktualnienia, co spowoduje osadzenie pliku i jego poprawne wyeksportowanie.

 • Multimedia QuickTime (chyba że jest zainstalowany koder-dekoder QuickTime innej firmy, taki jak ffdshow), a konieczna jest optymalizacja pod kątem zgodności.

 • Makra.

 • Formanty OLE/ActiveX.

Początek strony

Co zrobić z utworzonym filmem wideo?

Utworzony film wideo można udostępnić innym osobom, używając następujących metod:

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×