Zmienianie parametrów skoroszytu w usługach programu Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Komórek skoroszytu programu Microsoft Office Excel nie można edytować bezpośrednio za pomocą programu Usługi programu Excel, ale przed zapisaniem skoroszytu programu Excel jego autor może zdefiniować jeden lub więcej parametrów, z których każdy odpowiada określonej komórce. Umożliwia to pośrednią zmianę komórki przez wprowadzenie nowej wartości za pomocą okienka zadań parametrów lub przy użyciu składników Web Part filtrowania.

Autor skoroszytu może na przykład utworzyć prosty kalkulator kredytu hipotecznego, który pobiera wartości następujących komórek: stopa procentowa, okres spłaty kredytu i kwota kredytu. Te wartości można następnie wprowadzić w okienku zadań parametrów w celu obliczenia miesięcznej spłaty.

Korzystanie z okienka zadań parametrów

1. W okienku zadań parametrów dla każdego parametru zostanie wyświetlona etykieta, pole tekstowe oraz opcjonalna etykietka narzędzia.

2. Wprowadź wartości parametrów, a następnie kliknij przycisk Zastosuj.

3. Wartości zostaną wyświetlone i nastąpi obliczenie wyników.

Uwaga: Innym sposobem ustaw wartość parametru jest w celu przekazania wartość między składnikami Web Part, takie jak składnika Web Part filtr do programu Excel Web Access składnika Web Part przy użyciu połączenia składników Web Part. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Łączenie filtru składniki Web Part programu Excel Web Access.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o parametrów skoroszytu

Zmienianie parametrów skoroszytu

Dowiedz się więcej o parametrach skoroszytu

Parametry skoroszytu umożliwiają przeprowadzanie prostych analiz wariantowych (na przykład porównywanie dochodów z inwestycji przy różnych wartościach wejściowych), wprowadzanie zmiennych danych wejściowych do modelu obliczeń (na przykład do kalkulatora miesięcznych płatności hipotecznych) i synchronizowanie połączonych składników Web Part na stronie składników Web Part (takiej jak pulpit nawigacyjny zawierający wiele składników Web Part programu Excel Web Access, który równocześnie jest aktualizowany na podstawie wybranej wartości w składniku Web Part filtrowania).

Podczas definiowania parametrów skoroszytu w programie Microsoft Office Excel 2007 i używania ich w programie Usługi programu Excel należy pamiętać o następujących zasadach:

Nazwy zdefiniowane i komórek   

 • Zdefiniowana komórka musi zawierać wartość, a nie formułę.

 • Zdefiniowana komórka może być komórką pojedynczą lub scaloną. Do każdego parametru jest przypisana jedna komórka. Nie można używać zakresu, który zawiera więcej niż jedną komórkę.

 • Komórka nie może znajdować się w tabeli przestawnej. Może ona jednak zawierać pole filtru raportu z raportu tabeli przestawnej, ale wówczas jej modyfikacja jest możliwa tylko za pomocą składnika Web Part filtrowania, a nie za pomocą okienka zadań parametrów.

 • Zdefiniowana nazwa musi zawierać bezwzględne odwołanie do pojedynczej komórki. Nie można używać odwołań względnych. Zdefiniowana nazwa nie może odwoływać się do innej nazwy.

 • Odwołanie do komórki musi wskazywać komórkę wewnątrz skoroszytu. Nie można się odwoływać do komórek zewnętrznych.

 • Komórka nie może mieć zdefiniowanego sprawdzania poprawności danych, nie może być zablokowana ani nie może się znajdować w chronionym arkuszu.

  Parametry   

 • Maksymalna liczba parametrów dla każdego skoroszytu wynosi 255.

 • Maksymalna długość wartości parametru wynosi 1024 znaki.

 • Parametry w okienku zadań parametrów są wyświetlane w kolejności alfabetycznej.

 • Nazwą parametru jest zdefiniowana nazwa komórki.

 • Opcjonalny opis parametru pochodzi z komentarza zdefiniowanej nazwy i jest używany jako etykietka narzędzia ułatwiająca wprowadzanie parametrów.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących definiowania parametrów, skorzystaj z Pomocy programu Microsoft Office Excel 2007.

Uwaga: Jeśli skoroszyt zostanie zapisany z co najmniej jednym zaznaczonym nazwanym elementem i zostanie wyświetlony w widoku Nazwany element, nadal będzie można wyświetlić okienko zadań parametrów i ustawić parametry — niezależnie od tego, czy te nazwane elementy zawierają zdefiniowaną komórkę parametru. Można na przykład wyświetlić element wykresu, jednocześnie umożliwiając użytkownikowi aktualizowanie wykresu przez wprowadzanie wartości parametru dla wartości komórki, która nie znajduje się w żadnym z tych nazwanych elementów.

Początek strony

Zmienianie parametru skoroszytu

 1. Jeśli okienko zadań parametrów skoroszytu nie jest wyświetlane, rozwiń to okienko, aby zobaczyć wszystkie parametry.

  Uwaga: Jeśli okienko zadań parametrów skoroszytu nie jest dostępne, autor skoroszytu nie określił żadnych parametrów na karcie Parametry okna dialogowego Opcje usług programu Excel przed zapisaniem skoroszytu lub wyłączył właściwość Modyfikacja parametrów bądź właściwość Wszystkie interakcje w skoroszycie.

 2. Wprowadź w polu tekstowym wartość dla każdego parametru, którego chcesz używać. Jeśli autor skoroszytu zdefiniował parametr z opisem, umieść wskaźnik myszy na nazwie parametru lub polu tekstowym, aby zobaczyć dodatkowe informacje o tym parametrze.

 3. Aby wyświetlić wyniki, kliknij przycisk Zastosuj znajdujący się u dołu okienka zadań parametrów. Wyświetlenie przycisku Zastosuj może wymagać przewinięcia okienka zadań w dół.

 4. Aby usunąć wszystkie wartości z okienka zadań parametrów i wprowadzić nowe wartości, kliknij przycisk Wyczyść znajdujący się u dołu okienka zadań parametrów.

Uwaga: Zmiany wprowadzone w skoroszycie dotyczące parametrów skoroszytu są widoczne tylko dla użytkownika, który wprowadził te zmiany. Inni użytkownicy nie widzą tych zmian. Po zamknięciu programu Microsoft Office Excel Web Access zmienione wartości nie zostaną zapisane w skoroszycie.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×