Zmienianie nazwy użytkownika i adresu e-mail w usłudze Office 365

Współautorzy: Diane Faigel Kweku Ako Adjei
Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2017 r.

Zmiana adresu e-mail i wyświetlanej nazwy użytkownika usługi Office 365 może być konieczna na przykład w sytuacji, gdy dana osoba weźmie ślub i zmieni nazwisko.

Zmienianie adresu e-mail użytkownika

Aby wykonać te czynności, musisz być administratorem usługi Office 365.

 1. W centrum administracyjnym usługi Office 365 przejdź na stronę Aktywni użytkownicy lub wybierz pozycję Użytkownicy > Aktywni użytkownicy.

  W centrum administracyjnym usługi Office 365 przejdź na stronę Aktywni użytkownicy lub wybierz pozycję Użytkownicy > Aktywni użytkownicy.

  W obszarze Centrum administracyjne usługi Office 365 przejdź do strony Aktywni użytkownicy lub wybierz pozycję Użytkownicy > Aktywni użytkownicy.

 2. Na stronie Aktywni użytkownicy zaznacz imię i nazwisko osoby, którą chcesz edytować.

 3. Po prawej stronie w wierszu Nazwa użytkownika/Aliasy e-mail wybierz pozycję Edytuj.

 4. W polu Alias wpisz pierwszą część nowego aliasu e-mail. Jeśli do usługi Office 365 dodano własną domenę, możesz jej użyć dla nowego aliasu e-mail, wybierając ją z listy rozwijanej. Następnie wybierz pozycję Dodaj.

  WAŻNE: Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie Nie można odnaleźć parametru pasującego do nazwy parametru „EmailAddresses”, oznacza to, że kończenie konfigurowania dzierżawy lub domeny niestandardowej, jeśli ostatnio ją dodano, zajmuje usłudze Office 365 nieco więcej czasu. Proces konfigurowania może potrwać do 4 godzin. Poczekaj na ukończenie procesu konfigurowania, a następnie spróbuj ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, zadzwoń do pomocy technicznej, która przeprowadzi pełną synchronizację dla Ciebie.

  Okienko Edytuj adresy e-mail i nazwę użytkownika z wyświetlonym podstawowym adresem e-mail oraz nowym aliasem, który ma zostać dodany.

 5. Wybierz pozycję Ustaw jako podstawowy dla adresu e-mail, który chcesz ustawić jako podstawowy adres e-mail dla tej osoby.

  Okienko Edytuj adresy e-mail i nazwę użytkownika z wyświetlonym podstawowym adresem e-mail oraz aliasem, który może zostać ustawiony jako podstawowy adres e-mail.

 6. Zostanie wyświetlone duże żółte ostrzeżenie dotyczące zmiany informacji logowania osoby. Wybierz pozycję Zapisz, a następnie pozycję Zamknij.

 7. Przekaż następujące informacje:

  • Poinformuj tę osobę, jaka jest jej nowa nazwa użytkownika. Będzie ona potrzebna do zalogowania się w usłudze Office 365.

  • Jeśli użytkownik korzysta z programu Skype dla firm Online, poinformuj go o konieczności ponownego zaplanowania zorganizowanych przez niego spotkań usługi Skype dla firm Online oraz o konieczności powiadomienia kontaktów zewnętrznych o tym, aby zaktualizowali stare informacje kontaktowe.

  • Jeśli zmieniono także hasło, poinformuj użytkownika o tym, że zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nowego hasła na urządzeniu przenośnym w celu przeprowadzenia synchronizacji.

Zmienianie nazwy wyświetlanej użytkownika

 1. Wybierz pozycję Edytuj obok nazwy wyświetlanej użytkownika.

  Zbliżenie wiersza Nazwa wyświetlana z ikoną dłoni wskazującą przycisk Edytuj.

 2. Wpisz nową nazwę osoby, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

  Okienko Edytuj kontakt, w którym możesz wpisać nowe imię, nazwisko i nazwę wyświetlaną.

Czy został wyświetlony błąd Nie można odnaleźć parametru pasującego do nazwy parametru „EmailAddresses”?

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie Nie można odnaleźć parametru pasującego do nazwy parametru „EmailAddresses”, oznacza to, że kończenie konfigurowania dzierżawy lub domeny niestandardowej, jeśli ostatnio ją dodano, zajmuje usłudze Office 365 nieco więcej czasu. Proces konfigurowania może potrwać do 4 godzin. Poczekaj na ukończenie procesu konfigurowania, a następnie spróbuj ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, zadzwoń do pomocy technicznej, która przeprowadzi pełną synchronizację dla Ciebie.

Więcej informacji na temat zmieniania lub dodawania adresów e-mail

Poprzedni podstawowy adres e-mail osoby zostanie zachowany jako dodatkowy adres e-mail. Zdecydowanie zalecamy, aby nie usuwać starego adresu e-mail.

Niektóre osoby mogą nadal wysyłać wiadomości na stary adres e-mail i usunięcie tego adresu może powodować błędy w raporcie o niedostarczeniu. Usługa Office 365 będzie automatycznie kierować wiadomości na nowy adres. Ponadto nie należy ponownie używać starych adresów e-mail SMTP i stosować ich do nowych kont. Może to również powodować błędy w raporcie o niedostarczeniu lub dostarczenie wiadomości do niepożądanej skrzynki pocztowej.

Zanim ta zmiana zacznie obowiązywać we wszystkich usługach, może upłynąć do 24 godzin. Gdy zmiana zostanie uwzględniona, osoba będzie musiała zalogować się do programów Outlook, Skype dla firm i SharePoint przy użyciu zaktualizowanej nazwy użytkownika, więc upewnij się, że została ona poinformowana o tej zmianie.

Jeśli użytkownik korzysta z usługi Exchange Online lub jego konto usługi Office 365 jest połączone ze środowiskiem lokalnym programu Exchange w organizacji, przy próbie zmiany nazwy użytkownika i adresu e-mail może zostać wyświetlony ten błąd: „Ten użytkownik jest synchronizowany z lokalną usługą Active Directory. Niektóre szczegóły można edytować wyłącznie za pośrednictwem lokalnej usługi Active Directory.”

Przyczyną jest adres routingu poczty e-mail online firmy Microsoft (MOERA, Microsoft Online Email Routing Address). Adres MOERA jest tworzony na podstawie atrybutu userPrincipalName osoby w usłudze Active Directory i jest automatycznie przypisywany do konta w chmurze podczas synchronizacji początkowej. Po jego utworzeniu nie można go modyfikować ani usunąć w usłudze Office 365. Później można zmienić nazwę użytkownika w usłudze Active Directory, ale nie spowoduje to zmiany adresu MOERA i mogą występować problemy z wyświetlaniem nowo zmienionej nazwy na globalnej liście adresowej.

Aby rozwiązać ten problem, zaloguj się w module usługi Azure Active Directory dla programu PowerShell przy użyciu poświadczeń administratora usługi Office 365 i użyj następującej składni:

Set-MsolUserPrincipalName -UserPrincipalName anne.wallace@contoso.onmicrosoft.com -NewUserPrincipalName anne.jones@contoso.com

Porada : Powoduje to zmianę atrybutu userPrincipalName osoby i nie ma wpływu na jej adres e-mail. Jednak najlepszym rozwiązaniem jest zachowanie zgodności głównej nazwy użytkownika logowania z podstawowym adresem SMTP.

Aby dowiedzieć się, jak zmienić nazwę użytkownika w usłudze Active Directory w systemie Windows Server 2003 lub starszym, zobacz Zmienianie nazwy konta użytkownika.

Tematy pokrewne

Administratorzy: Resetowanie hasła dla co najmniej jednego użytkownika w usłudze Office 365
Dodawanie innego adresu e-mail do użytkownika w usłudze Office 365

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×