Zmienianie nazwy tabeli w programie Excel

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Każdym razem, gdy tworzysz tabelę programu Excel, program Excel przypisuje domyślnej nazwy tabeli przy użyciu następującej konwencji nazewnictwa: Tabela1, tabela2, i tak dalej. Należy jednak zmienić nazwę każdą tabelę, aby była bardziej znacząca dla Ciebie.

Uwaga: Zrzuty ekranu w tym artykule zostały wykonane w programie Excel 2016. Jeśli masz inną wersję programu, wygląd może się nieco różnić, ale funkcje pozostają takie same, chyba że zaznaczono inaczej.

 • Kliknij tabelę, którą chcesz zmienić.

 • Przejdź do Narzędzia tabel > Projektowanie > Właściwości > Nazwa tabeli.

  Na komputerze Mac, przejdź na kartę tabeli > Nazwa tabeli.

 • Zaznacz bieżącą nazwę tabeli, a następnie wpisz nową nazwę.

  Obraz pola nazwy na pasku formuły programu Excel, aby zmienić nazwę tabeli

Porady: 

 • Wszystkie tabele wyświetlane na pasku adresu w lewo od paska formuły. Po zaznaczeniu tabeli na liście programu Excel zostaną automatycznie przejść do tej tabeli, nawet jeśli jest w innym arkuszu.

 • Pasek adresu programu Excel z lewej strony od paska formuły

Ważne notatki dla nazw

 • Używaj prawidłowych znaków    Zawsze zaczynają się od litery nazwy znak podkreślenia (_) lub ukośnik odwrotny (\). Używanie liter, cyfr, okresów i podkreślenia znaków pozostałą część nazwy.

  Nie można użyć "C"; "c", "R" lub "r", nazwy, ponieważ są one już wskazany jako skrót do zaznaczania kolumny lub wiersza dla aktywnej komórki podczas wpisywania ich w polu Nazwa lub przejdź do.

 • Nie używaj odwołań do komórek    Nazwy nie mogą być taka sama, jak odwołanie do komórki, na przykład Z$ 100 lub W1K1.

 • Nie używaj spacji do oddzielania wyrazów    Nie można używać spacji w nazwie. Możesz użyć bez spacji lub wpisz znak podkreślenia (_) i kropki (.) jako separatorów wyrazów. Na przykład Sprzwdz, pierwszy.Kwartał albo Podatek_od_sprzedaży.

 • Używaj nie więcej niż 255 znaków    Nazwa tabeli może zawierać do 255 znaków.

 • Używanie unikatowych nazw tabel    Zduplikowane nazwy są niedozwolone. Program Excel nie rozróżnia górnym małych i wielkich liter w nazwach, jeśli wprowadź "Sprzedaż", ale już inną nazwę "Sprzedaż" w tym samym skoroszycie, zostanie wyświetlony monit o wybranie unikatowe nazwy.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Tabele Omówienie programu Excel

Klip wideo: Tworzenie tabeli programu Excel

Sumowanie danych w tabeli programu Excel

Zmienianie rozmiaru tabeli przez dodanie lub usunięcie wierszy i kolumn

Problemy ze zgodnością tabel programu Excel

Eksportowanie tabeli programu Excel w programie SharePoint

Konwertowanie tabeli programu Excel na zakres

Filtrowanie danych w zakresie lub tabeli

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×