Zmienianie nazwy publicznej witryny internetowej usługi Office 365 Small Business za pomocą niestandardowej nazwy domeny

Uwaga : Informacje o publicznej witrynie internetowej usługi SharePoint Online w tym artykule obowiązują tylko w przypadku, gdy Twoja organizacja zakupiła usługę Office 365 przed 9 marca 2015 r. Klienci używający obecnie tej funkcji nadal będą mieli do niej dostęp przez co najmniej dwa lata po dacie zmiany (9 marca 2015 r.). Nowi klienci subskrybujący usługę Office 365 po dacie zmiany nie będą mieli dostępu do tej funkcji. Od tej pory klienci usługi Office 365 mają dostęp do wiodących w branży ofert innych dostawców, które umożliwiają im korzystanie z witryny publicznej zapewniającej kompletne rozwiązanie i obecność online. Aby uzyskać więcej informacji o tej zmianie, zobacz Informacje o zmianach wprowadzonych w funkcji publicznej witryny internetowej usługi SharePoint Online w usłudze Office 365.

Telefon

Potrzebujesz pomocy?   

Zadzwoń do pomocy technicznej.

Twoja publiczna witryna sieci Web usługi Office 365 ma adres początkowy podobny do www.contoso-public.sharepoint.com, gdzie contoso jest nazwą wybraną podczas tworzenia konta w usłudze. Jeśli chcesz to zmienić, najpierw musisz dodać domenę do usługi Office 365, aby następnie móc zmienić adres witryny sieci Web usługi Office 365 na przyjazną nazwę.

Dlaczego warto zmienić nazwę witryny sieci Web usługi Office 365? Na przykład po to, aby klienci mogli uzyskiwać do niej dostęp przy użyciu znanej nazwy domeny należącej już do Twojej firmy lub nowej domeny wybranej i kupionej przez firmę.

To co należy zrobić, aby zmienić nazwę witryny, zależy od dwóch rzeczy:

 1. Z którego planu usługi Office 365 korzystasz.    Procedura przedstawiona w tym artykule dotyczy planu Office 365 Small Business, który nie jest już dostępny w sprzedaży. Jeśli masz inny plan usługi Office 365, wykonaj inną procedurę.

 2. Czy rekordy DNS domeny są zarządzane przez Ciebie, czy przez usługę Office 365.    W trakcie dodawania domeny wybierasz, czy usługa Office 365 ma zarządzać rekordami DNS Twojej domeny, czy też chcesz zarządzać nimi samodzielnie u dostawcy usług hostingu DNS. W zależności od wybranej przez Ciebie opcji musisz wykonać odpowiedni zestaw czynności z tego artykułu. (Nie wiesz, którą opcję wybrać? Dowiedz się więcej o wybieraniu miejsca, w którym mają być zarządzane rekordy usługi Office 365 domeny).

Wybierz jedną z następujących opcji

Wykonaj te czynności, aby zmienić nazwę witryny sieci Web: gdy rekordami DNS domeny zarządza usługa Office 365

Wykonaj te czynności, aby zmienić nazwę witryny sieci Web: gdy zarządzasz rekordami DNS domeny u innego dostawcy

Kilka rzeczy do zapamiętania

Wykonaj te czynności, aby zmienić nazwę witryny sieci Web: gdy rekordami DNS domeny zarządza usługa Office 365

 1. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, skonfiguruj domenę w usłudze Office 365. Aby rozpocząć, w okienku Wprowadzenie kliknij pozycję Adres e-mail, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

Uwaga :  Jeśli adres e-mail został już zaktualizowany tak, aby była w nim używana domena niestandardowa, i chcesz używać innej domeny dla adresu URL witryny sieci Web, możesz dodać inną domenę do usługi Office 365.

Strona powitalna z wyświetlonym kafelkiem adresu e-mail

 1. Zaprojektuj i skonfiguruj swoją publiczną witrynę sieci Web, na przykład dodając nazwę swojej firmy, logo oraz informacje biznesowe.

 2. Na stronie Administrator w obszarze Witryna sieci Web kliknij pozycję Zarządzaj publiczną witryną sieci Web.

  Strona Administrator z wyświetloną pozycją Zarządzaj publiczną witryną sieci Web.

 3. Na stronie Zarządzanie publiczną witryną sieci Web obok witryny sieci Web kliknij pozycję Zmień adres.

  Okno dialogowe Zarządzanie publiczną witryną sieci Web z wyświetloną pozycją Zmień adres.

 4. Z listy rozwijanej wybierz adres URL z nazwą domeny, taki jak http://www.fourthcoffee.com.

  Okno dialogowe Zarządzanie publiczną witryną sieci Web z wyświetloną pozycją Wybierz domenę.

Uwaga :  Jeśli od pewnego czasu korzystasz już z usługi Office 365, być może masz w ramach tej usługi dwie publiczne witryny sieci Web. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, dowiedz się, jak pracować z dwoma publicznymi witrynami sieci Web w usłudze Office 365.

Teraz możesz przechodzić do swojej witryny sieci Web przy użyciu domeny niestandardowej (na przykład: http://www.contoso.com/) zamiast tymczasowej domeny usługi Office 365 (na przykład: http://www.contoso-public.sharepoint.com/).

Wykonaj te czynności, aby zmienić nazwę witryny internetowej: gdy zarządzasz rekordami DNS domeny poza usługą Office 365

 1. Zaprojektuj i skonfiguruj swoją publiczną witrynę sieci Web, na przykład dodając nazwę swojej firmy, logo oraz informacje biznesowe.

 2. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, skonfiguruj domenę w usłudze Office 365. Aby rozpocząć, w okienku Wprowadzenie kliknij pozycję Adres e-mail, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora.

Uwaga :  Jeśli adres e-mail został już zaktualizowany tak, aby była w nim używana domena niestandardowa, i chcesz używać innej domeny dla adresu URL witryny sieci Web, możesz dodać inną domenę do usługi Office 365.

 1. W ostatnim kroku kreatora domen, Zmienianie adresu witryny sieci Web, otrzymasz instrukcje dotyczące dodawania rekordu CNAME dla swojej domeny u dostawcy usług hostingu DNS. Użyj następujących wartości dla rekordu CNAME:

  • Host name (Nazwa hosta): użyj ciągu www.

  • Points to address (Wskazywany adres): użyj wartości nazwa.sharepoint.com, gdzie nazwa to nazwa Twojej domeny niestandardowej. Na przykład contoso.sharepoint.com.

  • TTL (Czas wygaśnięcia): podaj 1 godzinę.

 2. Poczekaj około 15 minut, a następnie kliknij pozycję Done, go check (Gotowe, sprawdź).

Teraz możesz przechodzić do swojej witryny sieci Web przy użyciu domeny niestandardowej (na przykład: http://www.contoso.com/) zamiast tymczasowej domeny usługi Office 365 (na przykład: http://www.contoso-public.sharepoint.com/).

Kilka rzeczy do zapamiętania

Gdy zmieniasz swoją witrynę sieci Web tak, aby używać domeny niestandardowej, pamiętaj o poniższych kwestiach.

 • Jeśli chcesz, możesz też zachować bieżącą publiczną witrynę internetową hostowaną poza usługą Office 365 zamiast używania publicznej witryny internetowej korzystającej z Twojej domeny w usłudze Office 365. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Aktualizowanie rekordów DNS w celu zachowania witryny internetowej u obecnego dostawcy hostingu.

 • Jeśli zmienisz nazwę witryny sieci Web usługi Office 365, możesz później zmienić nazwę witryny i użyć innej domeny niestandardowej lub przywrócić pierwotny adres URL, na przykład contoso-public.sharepoint.com. Poniżej wyjaśniono, jak to zrobić:

  • Jeśli rekordami DNS zarządza usługa Office 365, wybierz inną domenę za pomocą opcji Zmień adres.

  • Jeśli zarządzasz rekordami DNS u dostawcy hostingu DNS, zmień rekord CNAME (zgodnie z opisem podanym wcześniej) tak, aby wskazywał inną nazwę domeny, na przykład wróć do domeny pierwotnej typu contoso-public.sharepoint.com.

Początek strony

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×