Zmienianie nazwy kategorii oznaczonej kolorem

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kategorie oznaczone kolorem są doskonałym sposobem na wizualne grupowanie podobnych wiadomości, zadań, kontaktów i wydarzeń kalendarza.

Każda z kategorii posiada ogólną nazwę, taką jak Kategoria czerwona i Kategoria niebieska. Przy pierwszym przydzieleniu kategorii oznaczonej kolorem do elementu pojawia się monit o zmianę nazwy tej kategorii. Umożliwia to wybranie opisowej nazwy kategorii. Jeśli nie zostanie ustawiona nazwa niestandardowa, można ją zmienić w dowolnej chwili.

 1. W dowolnym widoku kliknij kartę Narzędzia główne.

 2. W grupie Znaczniki kliknij pozycję Kategoryzuj, a następnie kliknij pozycję Wszystkie kategorie.

  Polecenie Wszystkie kategorie na wstążce

  Uwaga : W przypadku elementów kalendarza grupa Znaczniki znajduje się na karcie Termin lub Spotkanie. W przypadku otwartego kontaktu lub zadania grupa Znaczniki znajduje się na karcie Kontakt lub Zadanie.

 3. Kliknij kategorię, a następnie kliknij pozycję Zmień nazwę.

 4. Wpisz nową nazwę kategorii oznaczonej kolorem i naciśnij klawisz Enter.

Istniejące kategorie oznaczone kolorem mają nazwy ogólne, takie jak Kategoria czerwona i Kategoria niebieska. Aby ułatwić rozpoznawanie i organizowanie elementów podzielonych na kategorie, można zmienić nazwę kategorii oznaczonych kolorem przy użyciu nazw, które są dla Ciebie znaczenie.

 1. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Kategoryzuj Obraz przycisku .

 2. Kliknij polecenie Wszystkie kategorie.

  Menu kategorii oznaczonych kolorem

 3. Na liście Nazwa kliknij nazwę kategorii oznaczonej kolorem, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

 4. Na liście Nazwa wpisz nazwę nowej kategorii oznaczonej kolorem.

  Uwaga : 

  • Aby automatycznie przypisać kategorię oznaczoną kolorem, który jest zmieniana, do elementów, które są zaznaczone w oknie głównym Microsoft Outlook, zaznacz pole wyboru obok kategorii oznaczonej kolorem z listy Nazwa, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Przypisywanie istniejącej kategorii oznaczonej kolorem do elementu po raz pierwszy, zostanie wyświetlony monit o Zmienianie nazwy kategorii oznaczonej kolorem.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×