Zmienianie nazwy folderu udostępnionego w programie SharePoint Workspace 2010

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

  1. Na pasku uruchamiania kliknij prawym przyciskiem myszy folder udostępniony, a następnie kliknij polecenie Zmień nazwę.

  2. Wprowadź nową nazwę i kliknij przycisk OK.

Zmienianie nazwy folderu głównego folderu udostępnionego w systemie plików systemu Windows

Zmiana nazwy folderu głównego folderu udostępnionego powoduje usunięcie folderu i dodanie go jako nowego folderu. W rezultacie folder nie jest już synchronizowany w przypadku bieżącego uczestnika (ale nadal jest synchronizowany dla uczestników, którzy nie zmienili nazwy folderu).

Synchronizację folderu, którego nazwa została zmieniona, można wznowić w następujący sposób:

  1. Kliknij dwukrotnie folder udostępniony na pasku uruchamiania.

    Zostanie wyświetlony monit „Nie odnaleziono folderu”.

  2. Kliknij opcję Folder został przeniesiony lub zmieniono jego nazwę. Monituj mnie o określenie nowego folderu.

  3. Kliknij przycisk OK.

  4. Przejdź do folderu, którego nazwę zmieniono, zaznacz go i kliknij przycisk OK.

Synchronizacja folderu i lista uczestników zostają przywrócone.

Zmienianie nazw podfolderów w folderze udostępnionym

Zmiana nazw podfolderów może mieć różny efekt dla różnych uczestników zależnie od tego, czy pracowali w trybie online, kiedy nazwa była zmieniana.

  • Zmiana nazwy folderu nie ma wpływu (innego niż zmiana wprowadzona w nazwie folderu) na uczestników, którzy pracowali w trybie online podczas zmieniania nazwy.

  • W przypadku uczestników, którzy pracowali w trybie offline, zmiana nazwy folderu powoduje usunięcie folderu i dodanie go jako nowego folderu. W wyniku tej operacji cała zawartość (foldery i pliki danych) folderu trzeba ponownie pobrać. Uczestnicy korzystający z pobierania ręcznego muszą ponownie wybrać pliki do pobrania.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×