Zmienianie nazwy autora dokumentów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Za każdym razem, gdy jest tworzony nowy dokument, właściwość Autor w programie Microsoft Office Word jest ustawiana na podstawie ustawienia Nazwa użytkownika wyświetlanego w oknie dialogowym Opcje programu Word. Z ustawienia Nazwa użytkownika jest także pobierane nazwisko i inicjały, które są wyświetlane w komentarzach i prześledzonych zmianach.

Właściwość Nazwisko autora jest zgodna z ustawieniem aplikacji Nazwisko

1. W nowych dokumentach nazwisko, które jest wyświetlane jako właściwość Autor (widoczna w panelu informacji o dokumencie), pochodzi z pola Nazwa użytkownika w oknie dialogowym Opcje programu Word.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie nazwy autora dla nowych dokumentów

Zmienianie nazwy autora w istniejącym dokumencie

Zmienianie nazwy autora dla nowych dokumentów

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

  2. Kliknij pozycję Popularne.

  3. W obszarze Personalizowanie kopii pakietu Office wpisz nazwisko autora w polu Nazwa użytkownika.

Początek strony

Zmienianie nazwy autora w istniejącym dokumencie

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  2. W panelu informacji o dokumencie wpisz imię i nazwisko w polu Autor.

Uwaga : Zmienienie właściwości Autor w panelu informacji o dokumencie istniejącego dokumentu nie wpływa na ustawienie Nazwa użytkownika w oknie dialogowym Opcje programu Word.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×