Zmienianie nazwy autora dokumentów

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Przy tworzeniu nowego dokumentu programu Word ustawia właściwości Autor, oparte na ustawienie Nazwa użytkownika, który pojawia się w oknie dialogowym Opcje programu Word. Ustawienie Nazwa użytkownika są także odpowiednie nazwisko i inicjały, które są wyświetlane w komentarzach i prześledzonych zmian.

Aby wyświetlić właściwości Autor dokumentu, kliknij pozycję plik, a następnie poszukaj autora w obszarze Osoby powiązane z prawej strony.

Zmienianie nazwy autora dla nowych dokumentów

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. W obszarze Personalizowanie kopii pakietu Microsoft Office wpisz nową nazwę w polu Nazwa użytkownika.

Zmienianie nazwy autora w istniejącym dokumencie tylko

  1. Kliknij kartę plik, a następnie poszukaj autora w obszarze Osoby powiązane z prawej strony.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwisko autora, a następnie kliknij przycisk Edytuj właściwość.

  3. Wpisz nową nazwę w oknie dialogowym Edytowanie osoby.

Uwaga : Zmienienie właściwości Autor w okienku właściwości istniejącego dokumentu nie ma wpływu na ustawienia Nazwa użytkownika w oknie dialogowym Opcje programu Word.

Właściwość Nazwisko autora jest zgodna z ustawieniem aplikacji Nazwisko

1 w nowych dokumentach, zawiera nazwę, która jest wyświetlana jako właściwość Autor (widoczna w panelu informacji o dokumencie) w polu Nazwa użytkownika w oknie dialogowym Opcje programu Word.

Aby wyświetlić właściwości Autor dokumentu, kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

Zmienianie nazwy autora dla nowych dokumentów

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Word.

  2. Kliknij pozycję Popularne.

  3. W obszarze Personalizowanie kopii pakietu Office wpisz nową nazwę w polu Nazwa użytkownika.

Zmienianie nazwy autora w istniejącym dokumencie tylko

  1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  2. W panelu informacji o dokumencie wpisz imię i nazwisko autora w polu Autor.

Uwaga : Zmienianie właściwości Autor w panelu informacji o dokumencie istniejącego dokumentu nie ma wpływu na ustawienia Nazwa użytkownika w oknie dialogowym Opcje programu Word.

Zobacz też

Wyświetlanie lub zmienianie właściwości pliku pakietu Office

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×