Zmienianie nazwy autora dokumentów

Za każdym razem, kiedy tworzysz nowy dokument, program Word ustawia właściwość Autor na podstawie ustawienia Nazwa użytkownika, które jest wyświetlane w oknie dialogowym Opcje programu Word. Ustawienie Nazwa użytkownika to nazwa i inicjały, które są również wyświetlane w komentarzach i śledzonych zmianach.

Aby wyświetlić właściwość Autor dla dokumentu, kliknij pozycję Plik, a następnie odszukaj pozycję Autor w obszarze Powiązane osoby po prawej stronie.

Zmienianie nazwy autora nowych dokumentów

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

  2. W obszarze Personalizowanie kopii pakietu Microsoft Office wpisz nową nazwę w polu Nazwa użytkownika.

Zmienianie nazwy autora tylko w istniejącym dokumencie

  1. Kliknij pozycję Plik, a następnie odszukaj pozycję Autor w obszarze Powiązane osoby po prawej stronie.

  2. Kliknij nazwę autora prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Edytuj właściwość.

  3. W oknie dialogowym Edytowanie osoby wpisz nową nazwę.

Uwaga : Zmiana właściwości Autor w okienku właściwości istniejącego dokumentu nie ma wpływu na ustawienie Nazwa użytkownika w oknie dialogowym Opcje programu Word.

Właściwość Nazwisko autora jest zgodna z ustawieniem aplikacji Nazwisko

1 W nowych dokumentach nazwa wyświetlana jako właściwość Autor (widoczna w panelu informacji o dokumencie) pochodzi z pola Nazwa użytkownika w oknie dialogowym Opcje programu Word.

Aby wyświetlić właściwość Autor dla dokumentu, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

Zmienianie nazwy autora nowych dokumentów

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Opcje programu Word.

  2. Kliknij pozycję Popularne.

  3. W obszarze Personalizowanie kopii pakietu Office wpisz nową nazwę w polu Nazwa użytkownika.

Zmienianie nazwy autora tylko w istniejącym dokumencie

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

  2. W panelu informacji o dokumencie w polu Autor wpisz nazwę autora.

Uwaga : Zmiana właściwości Autor w panelu informacji o dokumencie istniejącego dokumentu nie ma wpływu na ustawienie Nazwa użytkownika w oknie dialogowym Opcje programu Word.

Zobacz też

Wyświetlanie lub zmienianie właściwości pliku pakietu Office

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×