Zmienianie nazw lub kolejności kolumn w oknie Dane zewnętrzne

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Okno Dane zewnętrzne jest wyświetlane po użyciu polecenia Połącz dane z kształtami w oknie Dane w celu zaimportowania danych do rysunku.

Danych wyświetlanych w oknie Dane zewnętrzne nie można przeciągać ani edytować w inny sposób, ale można skorzystać z okna dialogowego Ustawienia kolumny, aby zmienić nazwy lub kolejność kolumn.

Zmienianie nazw kolumn

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny w oknie Dane zewnętrzne, a następnie kliknij polecenie Ustawienia kolumny.

  2. W oknie dialogowym Ustawienia kolumny zaznacz pole wyboru przy kolumnie, której nazwę chcesz zmienić. Będzie można edytować nazwę kolumny na liście.

  3. Wprowadź nową nazwę, zastępując nazwę oryginalną.

    Porada: Nie można użyć nazwy, która jest już używana.

Kliknij przycisk Resetuj nazwę, aby przywrócić nazwę pochodzącą z oryginalnego źródła danych.

Zmienianie kolejności kolumn

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolny nagłówek kolumny w oknie Dane zewnętrzne, a następnie kliknij polecenie Ustawienia kolumny.

  2. W oknie dialogowym Ustawienia kolumny kliknij kolumnę, którą chcesz przenieść.

    Porada: Jeżeli pole wyboru przy kolumnie, którą chcesz przenieść, nie jest zaznaczone, należy je zaznaczyć. W oknie Dane zewnętrzne są wyświetlane tylko te kolumny, których pola wyboru zostały zaznaczone.

  3. Kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z importowanymi danymi zobacz Importowanie danych z programu Excel, SQL Server, witryn programu SharePoint i innych źródeł zewnętrznych.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×