Zmienianie miejsca, w którym są zapisywane wysłane wiadomości e-mail

W przypadku używania konta e-mail programu Microsoft Exchange lub IMAP można określić folder, w którym są zapisywane elementy wysłane.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie miejsca, w którym są zapisywane wysłane wiadomości w przypadku używania konta programu Exchange

Zmienianie miejsca, w którym są zapisywane wysłane wiadomości w przypadku używania konta e-mail IMAP

Zmienianie miejsca, w którym są zapisywane wysłane wiadomości w przypadku używania konta programu Exchange

Domyślnie kopia każdej wysłanej wiadomości jest zapisywana w folderze Elementy wysłane.

Podczas odpowiadania na wiadomość e-mail albo przesyłania dalej wiadomości, która jest zapisana w innym folderze niż skrzynka odbiorcza, można skonfigurować program Outlook w taki sposób, aby kopia wysłanej wiadomości była zapisywana w tym samym folderze co oryginalna wiadomość.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie na karcie Preferencje kliknij przycisk Opcje e-mail.

 2. W obszarze Postępowanie z wiadomościami musi być zaznaczone pole wyboru Zapisz kopie wiadomości w folderze „Elementy wysłane”.

  Opcje obszaru Postępowanie z wiadomościami

 3. Kliknij przycisk Zaawansowane opcje e-mail.

 4. Zaznacz pole wyboru Poza Skrzynką odbiorczą zapisuj odpowiedź z pierwotną wiadomością.

Początek strony

Zmienianie miejsca, w którym są zapisywane wysłane wiadomości podczas używania konta e-mail w protokole IMAP

W programie Microsoft Office Outlook 2007 można określić miejsce, w którym będą zapisywane wysłane elementy dla konta e-mail w protokole IMAP. Jeśli na przykład w miejscu pracy zostanie dodane osobiste konto e-mail w programie Outlook, można skonfigurować program w taki sposób, aby wysłane elementy były zapisywane w folderze Elementy wysłane pliku danych lub w plik folderów osobistych (pst) konta osobistego.

Uwaga : Podczas pierwszego wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu konta w protokole IMAP jest wyświetlany monit z prośbą o wybranie folderu, w którym będą zapisywane wysłane elementy.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia kont.

 2. Zaznacz konto e-mail, które nie jest kontem programu Exchange, a następnie kliknij przycisk Zmień.

 3. Kliknij przycisk Więcej ustawień.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia internetowej poczty e-mail kliknij kartę Foldery.

  Karta Foldery w oknie dialogowym Ustawienia internetowej poczty e-mail

  1. Aby wybrać niestandardowy folder do zapisywania wysłanych elementów, kliknij przycisk Wybierz istniejący folder lub utwórz nowy folder do zapisywania elementów wysłanych z tego konta.

  2. Kliknij folder, w którym będą zapisywane wysłane elementy, albo kliknij przycisk Nowy folder.

  Domyślnie w programie Outlook wysłane wiadomości z wszystkich kont są zapisywane w domyślnym folderze Elementy wysłane. W przypadku posiadania konta programu Exchange w profilu programu Outlook folderem domyślnym jest folder Elementy wysłane w skrzynka pocztowa programu Exchange.

 5. Kliknij przycisk Wybierz istniejący folder lub utwórz nowy folder do zapisywania elementów wysłanych z tego konta, rozwiń listę folderów, a następnie kliknij folder. Zwykle należy wybrać folder Elementy wysłane w pliku danych dla zaznaczonego konta.

  Uwaga : Najpierw należy upewnić się, czy folder Elementy wysłane jest subskrybowany, dzięki czemu będzie wyświetlany w oknie dialogowym Ustawienia internetowej poczty e-mail, jak to opisano w kroku 4. Aby uzyskać informacje na temat subskrybowania folderów konta IMAP, zobacz sekcję Zobacz też.

Początek strony

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×