Zmienianie miejsca, w którym są zapisywane wysłane wiadomości e-mail

W przypadku używania konta e-mail programu Microsoft Exchange lub IMAP można określić folder, w którym są zapisywane elementy wysłane.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie miejsca, w którym są zapisywane wysłane wiadomości w przypadku używania konta programu Exchange

Zmienianie miejsca, w którym są zapisywane wysłane wiadomości w przypadku używania konta e-mail IMAP

Zmienianie miejsca, w którym są zapisywane wysłane wiadomości w przypadku używania konta programu Exchange

Domyślnie kopia każdej wysłanej wiadomości jest zapisywana w folderze Elementy wysłane.

Podczas odpowiadania na wiadomość e-mail albo przesyłania dalej wiadomości, która jest zapisana w innym folderze niż skrzynka odbiorcza, można skonfigurować program Outlook w taki sposób, aby kopia wysłanej wiadomości była zapisywana w tym samym folderze co oryginalna wiadomość.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie na karcie Preferencje kliknij przycisk Opcje e-mail.

 2. W obszarze Postępowanie z wiadomościami musi być zaznaczone pole wyboru Zapisz kopie wiadomości w folderze „Elementy wysłane”.

  Opcje obszaru Postępowanie z wiadomościami

 3. Kliknij przycisk Zaawansowane opcje e-mail.

 4. Zaznacz pole wyboru Poza Skrzynką odbiorczą zapisuj odpowiedź z pierwotną wiadomością.

Początek strony

Zmienianie miejsca, w którym są zapisywane wysłane wiadomości podczas używania konta e-mail w protokole IMAP

W programie Microsoft Office Outlook 2007 można określić miejsce, w którym będą zapisywane wysłane elementy dla konta e-mail w protokole IMAP. Jeśli na przykład w miejscu pracy zostanie dodane osobiste konto e-mail w programie Outlook, można skonfigurować program w taki sposób, aby wysłane elementy były zapisywane w folderze Elementy wysłane pliku danych lub w plik folderów osobistych (pst) konta osobistego.

Uwaga : Podczas pierwszego wysyłania wiadomości e-mail przy użyciu konta w protokole IMAP jest wyświetlany monit z prośbą o wybranie folderu, w którym będą zapisywane wysłane elementy.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Ustawienia kont.

 2. Zaznacz konto e-mail, które nie jest kontem programu Exchange, a następnie kliknij przycisk Zmień.

 3. Kliknij przycisk Więcej ustawień.

 4. W oknie dialogowym Ustawienia internetowej poczty e-mail kliknij kartę Foldery.

  Karta Foldery w oknie dialogowym Ustawienia internetowej poczty e-mail

  1. Aby wybrać niestandardowy folder do zapisywania wysłanych elementów, kliknij przycisk Wybierz istniejący folder lub utwórz nowy folder do zapisywania elementów wysłanych z tego konta.

  2. Kliknij folder, w którym będą zapisywane wysłane elementy, albo kliknij przycisk Nowy folder.

  Domyślnie w programie Outlook wysłane wiadomości z wszystkich kont są zapisywane w domyślnym folderze Elementy wysłane. W przypadku posiadania konta programu Exchange w profilu programu Outlook folderem domyślnym jest folder Elementy wysłane w skrzynka pocztowa programu Exchange.

 5. Kliknij przycisk Wybierz istniejący folder lub utwórz nowy folder do zapisywania elementów wysłanych z tego konta, rozwiń listę folderów, a następnie kliknij folder. Zwykle należy wybrać folder Elementy wysłane w pliku danych dla zaznaczonego konta.

  Uwaga : Najpierw należy upewnić się, czy folder Elementy wysłane jest subskrybowany, dzięki czemu będzie wyświetlany w oknie dialogowym Ustawienia internetowej poczty e-mail, jak to opisano w kroku 4. Aby uzyskać informacje na temat subskrybowania folderów konta IMAP, zobacz sekcję Zobacz też.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×