Zmienianie metody płatności dla usługi Office 365 dla firm

Podczas zakupu usługi Office 365 dla firm należy wybrać płatność za pomocą karty kredytowej lub konta bankowego, płatność na podstawie faktury albo użyć przedpłaconego klucza produktu. Możesz zmienić formę płatności z karty kredytowej lub konta bankowego na fakturę lub odwrotnie w dowolnym momencie trwania subskrypcji. Jeśli użyto przedpłaconego klucza produktu, możesz zmienić formę płatności na kartę kredytową lub konto bankowe albo płatność na podstawie faktury po zakończeniu okresu licencji. Po przełączeniu formy płatności użytkownicy nadal będą mieć te same przypisania licencji co poprzednio.

Ważne: Płatności z użyciem konta bankowego są niedostępne w Japonii.

Chcesz zmienić częstotliwość dokonywania płatności? Jeśli chcesz zmienić częstotliwość płacenia za subskrypcję usługi Office 365 dla firm z rocznej na miesięczną lub z miesięcznej na roczną, zadzwoń do zespołu pomocy technicznej usługi Office 365, aby uzyskać pomoc.

Chcesz tylko zmienić informacje dotyczące karty kredytowej lub konta bankowego? Zobacz Dodawanie, aktualizowanie lub usuwanie karty kredytowej bądź konta bankowego w usłudze Office 365 dla firm.

Co zrobić, jeśli mam nieuregulowane saldo?

W przypadku zmiany formy płatności z faktury na kartę kredytową lub konto bankowe aktualne opłaty z faktury nie zostaną przeniesione na rachunek karty kredytowej ani na konto bankowe, dlatego należy pamiętać o uregulowaniu zaległych płatności przelewem. W niektórych regionach można także uregulować nieuregulowane saldo czekiem. Więcej informacji na temat płatności za nieuregulowane saldo znajdziesz na fakturze.

W przypadku zmiany formy płatności z karty kredytowej lub konta bankowego na fakturę nieuregulowane saldo zostanie uwzględnione na następnej fakturze.

Uwaga: Jeśli płacisz kartą kredytową, a Twoja karta zostanie odrzucona, otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o nieudanym przetworzeniu płatności. Możesz zaktualizować informacje o karcie kredytowej i od razu przesłać płatność za pomocą przycisku Zapłać teraz na stronie Subskrypcje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Co zrobić, jeśli moja karta kredytowa wygasła, a termin płatności minął?” w artykule Opłacanie rachunku za usługę Office 365 lub platformę Azure.

Podczas zakupu usługi Office 365 dla firm należy wybrać płatność za pomocą karty kredytowej lub konta bankowego, płatność na podstawie faktury albo użyć przedpłaconego klucza produktu. Możesz zmienić formę płatności z karty kredytowej lub konta bankowego na fakturę lub odwrotnie w dowolnym momencie trwania subskrypcji. Jeśli użyto przedpłaconego klucza produktu, możesz zmienić formę płatności na kartę kredytową lub konto bankowe albo płatność na podstawie faktury po zakończeniu okresu licencji.

Uwaga: Po przełączeniu formy płatności użytkownicy nadal będą mieć te same przypisania licencji co poprzednio.

Chcesz zmienić częstotliwość dokonywania płatności? Jeśli chcesz zmienić częstotliwość płacenia za subskrypcję usługi Office 365 dla firm z rocznej na miesięczną lub z miesięcznej na roczną, zadzwoń do zespołu pomocy technicznej usługi Office 365, aby uzyskać pomoc.

Chcesz tylko zmienić informacje dotyczące karty kredytowej lub konta bankowego? Zobacz Dodawanie, aktualizowanie lub usuwanie karty kredytowej bądź konta bankowego w usłudze Office 365 dla firm.

Co zrobić, jeśli mam nieuregulowane saldo?

W przypadku zmiany formy płatności z faktury na kartę kredytową lub konto bankowe aktualne opłaty z faktury nie zostaną przeniesione na rachunek karty kredytowej ani na konto bankowe, dlatego należy pamiętać o uregulowaniu zaległych płatności przelewem. W niektórych regionach można także uregulować nieuregulowane saldo czekiem. Więcej informacji na temat płatności za nieuregulowane saldo znajdziesz na fakturze.

W przypadku zmiany formy płatności z karty kredytowej lub konta bankowego na fakturę nieuregulowane saldo zostanie uwzględnione na następnej fakturze.

Uwaga: Jeśli płacisz kartą kredytową, a Twoja karta zostanie odrzucona, otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o nieudanym przetworzeniu płatności. Możesz zaktualizować informacje o karcie kredytowej i od razu przesłać płatność za pomocą przycisku Zapłać teraz na stronie Subskrypcje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Co zrobić, jeśli moja karta kredytowa wygasła, a termin płatności minął?” w artykule Opłacanie rachunku za usługę Office 365 lub platformę Azure.

Co chcesz zrobić?

Co chcesz zrobić?

Porada: Poniższe instrukcje dotyczą tylko pojedynczych subskrypcji. Jeśli masz w organizacji kilka subskrypcji, wykonaj te czynności dla każdej subskrypcji, w której chcesz wprowadzić zmiany.

Gdy zmieniasz formę płatności z płacenia za pomocą faktury na płacenie za pomocą karty kredytowej lub konta bankowego, automatycznie tworzymy dla Ciebie nową subskrypcję, przenosimy do niej Twoich użytkowników, a następnie wyłączamy Twoją starą subskrypcję. Nie ma powodu do obaw, ponieważ użytkownicy nie zauważą przerwy w świadczeniu usługi, a wszystkie ich informacje będą dostępne w ramach nowej subskrypcji.

 1. W centrum administracyjnym przejdź do strony Subskrypcje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Subskrypcje.

 2. Wybierz subskrypcję, którą chcesz zmienić. W sekcji Szczegóły płatności wybierz pozycję Zmień szczegóły płatności.

  Zrzut ekranu przedstawiający sekcję „Forma płatności” na karcie Subskrypcja dla subskrypcji opłacanej na podstawie faktury.

 3. Na stronie Zmienianie szczegółów płatności wybierz pozycję Zmień metodę płatności.

  Okienko Zmienianie szczegółów płatności dla subskrypcji, która jest obecnie opłacana na podstawie faktury.
 4. W oknie dialogowym Zmienianie metody płatności wybierz pozycję Kontynuuj.

  Powiadomienie wyświetlane po zmianie płatności z faktury na kartę kredytową lub konto bankowe.
 5. Na stronie Sprawdzanie poprawności informacji możesz (opcjonalnie) zwiększyć liczbę licencji użytkowników dla tej subskrypcji. Aby kontynuować, wybierz przycisk Dalej.

 6. Niektóre subskrypcje umożliwiają wybór zobowiązania odnawianego co miesiąc lub co tydzień. Jeśli na stronie Jak chcesz zapłacić jest wyświetlana opcja zapłaty za rok lub za miesiąc, wybierz częstość regulowania opłat.

  Sekcja Forma płatności na stronie Jak chcesz zapłacić? przedstawiająca opcje Płatność za rok i Płatność za miesiąc.
 7. Na liście Forma płatności wybierz pozycję Istniejąca karta, Nowa karta kredytowa lub Nowe konto bankowe.

  Sekcja Forma płatności na stronie Jak chcesz zapłacić? z rozwiniętym polem listy rozwijanej opcji płatności.
 8. W przypadku wybrania opcji Nowa karta kredytowa lub Nowe konto bankowe w kroku 9 uzupełnij pozostałe informacje o płatności.

 9. Po wypełnieniu formularza wybierz pozycję Złóż zamówienie.

Po powrocie na stronę Subskrypcje zobaczysz, że stara subskrypcja będzie oznaczona jako Wyłączona, a nowa jako Aktywna. Możesz pozwolić na wygaśnięcie starej subskrypcji.

Porada: Poniższe instrukcje dotyczą tylko pojedynczych subskrypcji. Jeśli masz w organizacji kilka subskrypcji, wykonaj te czynności dla każdej subskrypcji, w której chcesz wprowadzić zmiany.

Gdy zmieniasz formę płatności z płacenia za pomocą faktury na płacenie za pomocą karty kredytowej lub konta bankowego, automatycznie tworzymy dla Ciebie nową subskrypcję, przenosimy do niej Twoich użytkowników, a następnie wyłączamy Twoją starą subskrypcję. Nie ma powodu do obaw, ponieważ użytkownicy nie zauważą przerwy w świadczeniu usługi, a wszystkie ich informacje będą dostępne w ramach nowej subskrypcji.

 1. W centrum administracyjnym przejdź do strony Subskrypcje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Subskrypcje.

 2. Wybierz subskrypcję, którą chcesz zmienić. W sekcji Szczegóły płatności wybierz pozycję Zmień szczegóły płatności.

  Zrzut ekranu przedstawiający sekcję „Forma płatności” na karcie Subskrypcja dla subskrypcji opłacanej na podstawie faktury.

 3. Na stronie Zmienianie szczegółów płatności wybierz pozycję Zmień metodę płatności.

  Okienko Zmienianie szczegółów płatności dla subskrypcji, która jest obecnie opłacana na podstawie faktury.
 4. W oknie dialogowym Zmienianie metody płatności wybierz pozycję Kontynuuj.

  Powiadomienie wyświetlane po zmianie płatności z faktury na kartę kredytową lub konto bankowe.
 5. Na stronie Sprawdzanie poprawności informacji możesz (opcjonalnie) zwiększyć liczbę licencji użytkowników dla tej subskrypcji. Aby kontynuować, wybierz przycisk Dalej.

 6. Niektóre subskrypcje umożliwiają wybór zobowiązania odnawianego co miesiąc lub co tydzień. Jeśli na stronie Jak chcesz zapłacić jest wyświetlana opcja zapłaty za rok lub za miesiąc, wybierz częstość regulowania opłat.

  Sekcja Forma płatności na stronie Jak chcesz zapłacić? przedstawiająca opcje Płatność za rok i Płatność za miesiąc.
 7. Na liście Forma płatności wybierz pozycję Istniejąca karta, Nowa karta kredytowa lub Nowe konto bankowe.

  Sekcja Forma płatności na stronie Jak chcesz zapłacić? z rozwiniętym polem listy rozwijanej opcji płatności.
 8. W przypadku wybrania opcji Nowa karta kredytowa lub Nowe konto bankowe w kroku 9 uzupełnij pozostałe informacje o płatności.

 9. Po wypełnieniu formularza wybierz pozycję Złóż zamówienie.

Po powrocie na stronę Subskrypcje zobaczysz, że stara subskrypcja będzie oznaczona jako Wyłączona, a nowa jako Aktywna. Możesz pozwolić na wygaśnięcie starej subskrypcji.

Uwaga: Opcja zapłaty z użyciem faktury jest dostępna wyłącznie, jeśli koszt Twojej subskrypcji usługi Office 365 przekracza określoną kwotę (która zależy od lokalizacji usługi). W przypadku większych płatności za pomocą faktury może być wymagane sprawdzenie zdolności kredytowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Płacenie za subskrypcję usługi Office 365 dla firm.

 1. W centrum administracyjnym przejdź do strony Subskrypcje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Subskrypcje.

 2. Wybierz subskrypcję, którą chcesz zmienić. W sekcji Forma płatności wybierz pozycję Zmień szczegóły płatności.

  Sekcja Forma płatności na karcie Subskrypcja dla subskrypcji opłacanej kartą kredytową.
 3. Na stronie Zmienianie szczegółów płatności wybierz pozycję Zmień metodę płatności.

  Porada: Jeśli link Zmień metodę płatności nie jest wyświetlany, oznacza to, że opcja przełączenia z karty kredytowej lub konta bankowego na fakturę nie jest dostępna dla danej subskrypcji, ponieważ nie spełnia ona wymagań dotyczących minimalnej kwoty dla rozliczeń przy użyciu faktury. Minimalna kwota wymagana dla rozliczeń przy użyciu faktury jest zależna od lokalizacji geograficznej.

  Okienko Zmienianie szczegółów płatności dla subskrypcji, która jest obecnie opłacana kartą kredytową z możliwością zmiany na płatność na podstawie faktury.
 4. W oknie dialogowym Zmienianie metody płatności wybierz pozycję Kontynuuj.

  Powiadomienie wyświetlane po zmianie płatności z karty kredytowej lub konta bankowego na fakturę.
 5. Wybierz przycisk OK, aby powrócić do centrum administracyjnego.

  Zrzut ekranu przedstawiający powiadomienie z potwierdzeniem wyświetlane po przekonwertowaniu subskrypcji na płatność na podstawie faktury.

Uwaga: Opcja zapłaty z użyciem faktury jest dostępna wyłącznie, jeśli koszt Twojej subskrypcji usługi Office 365 przekracza określoną kwotę (która zależy od lokalizacji usługi). W przypadku większych płatności za pomocą faktury może być wymagane sprawdzenie zdolności kredytowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Płacenie za subskrypcję usługi Office 365 dla firm.

 1. W centrum administracyjnym przejdź do strony Subskrypcje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Subskrypcje.

 2. Wybierz subskrypcję, którą chcesz zmienić. W sekcji Forma płatności wybierz pozycję Zmień szczegóły płatności.

  Sekcja Forma płatności na karcie Subskrypcja dla subskrypcji opłacanej kartą kredytową.
 3. Na stronie Zmienianie szczegółów płatności wybierz pozycję Zmień metodę płatności.

  Porada: Jeśli link Zmień metodę płatności nie jest wyświetlany, oznacza to, że opcja przełączenia z karty kredytowej lub konta bankowego na fakturę nie jest dostępna dla danej subskrypcji, ponieważ nie spełnia ona wymagań dotyczących minimalnej kwoty dla rozliczeń przy użyciu faktury. Minimalna kwota wymagana dla rozliczeń przy użyciu faktury jest zależna od lokalizacji geograficznej.

  Okienko Zmienianie szczegółów płatności dla subskrypcji, która jest obecnie opłacana kartą kredytową z możliwością zmiany na płatność na podstawie faktury.
 4. W oknie dialogowym Zmienianie metody płatności wybierz pozycję Kontynuuj.

  Powiadomienie wyświetlane po zmianie płatności z karty kredytowej lub konta bankowego na fakturę.
 5. Wybierz przycisk OK, aby powrócić do centrum administracyjnego.

  Zrzut ekranu przedstawiający powiadomienie z potwierdzeniem wyświetlane po przekonwertowaniu subskrypcji na płatność na podstawie faktury.

Wykonując poniższe czynności, możesz w dowolnej chwili sprawdzić formę płatności skonfigurowaną dla subskrypcji.

 1. W centrum administracyjnym przejdź do strony Subskrypcje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Subskrypcje.

 2. Wybierz subskrypcję, którą chcesz sprawdzić. Forma płatności skonfigurowana dla subskrypcji jest podana w obszarze Forma płatności i może wyglądać podobnie do jednego z następujących zrzutów ekranu:

  Interfejs użytkownika metody Mayment ze wskazaniem, że dla tej subskrypcji skonfigurowano płatności za pomocą faktury. Sekcja Forma płatności na karcie Subskrypcja dla subskrypcji opłacanej kartą kredytową.

Wykonując poniższe czynności, możesz w dowolnej chwili sprawdzić formę płatności skonfigurowaną dla subskrypcji.

 1. W centrum administracyjnym przejdź do strony Subskrypcje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Subskrypcje.

 2. Wybierz subskrypcję, którą chcesz sprawdzić. Forma płatności skonfigurowana dla subskrypcji jest podana w obszarze Forma płatności i może wyglądać podobnie do jednego z następujących zrzutów ekranu:

  Interfejs użytkownika metody Mayment ze wskazaniem, że dla tej subskrypcji skonfigurowano płatności za pomocą faktury. Sekcja Forma płatności na karcie Subskrypcja dla subskrypcji opłacanej kartą kredytową.

Kupując usługę Usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet w Chinach, możesz wybrać płatność na podstawie faktury lub płatność online w serwisie Alipay lub w serwisie UnionPay w Chinach. Później możesz zmienić metodę płatności, dzwoniąc do pomocy technicznej i ponownie przechodząc przez proces zakupu.

Uwaga:  Jeśli koszt subskrypcji usługi Office 365 nie przekracza określonej kwoty pieniężnej (kwota ta zależy od lokalizacji usługi), forma płatności za pomocą faktury nie jest dostępna jako opcja. Jeśli koszt Twojej subskrypcji przekracza określoną kwotę pieniężną, będziesz mieć możliwość zapłaty za pomocą faktury. W przypadku większych płatności za pomocą faktury może być wymagane sprawdzenie zdolności kredytowej.

 1. Zadzwoń do zespołu pomocy technicznej w firmie 21Vianet.

 2. Poczekaj, aż agent pomocy technicznej przeniesie Twoją subskrypcję do stanu „anulowana — ograniczona funkcjonalność” lub „wygasła”. Bez obaw — w tym czasie użytkownicy nadal będą mogli korzystać ze swoich usług.

 3. W trakcie rozmowy telefonicznej z agentem obsługi technicznej kup nową subskrypcję i podczas realizacji transakcji wybierz formę płatności, na którą chcesz się przełączyć.

Po wykonaniu tych czynności forma płatności zostanie zmieniona, a użytkownicy nadal będą mieć te same przypisania licencji co poprzednio.

Zostaw komentarz

Czy te informacje były pomocne? Jeśli tak, zaznacz to na dole tej strony. Jeśli nie i nadal masz problemy, powiedz nam, co próbujesz zrobić i na czym polegają te problemy.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną.

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Zobacz też

Rozliczenia w usłudze Office 365 dla firm — Pomoc dla administratorów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×