Zmienianie lub usuwanie połączenia danych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Połączenie danych to połączenie między formularzem programu Microsoft Office InfoPath a zewnętrznym źródłem danych, takim jak baza danych, usługa sieci Web, plik XML czy biblioteka albo lista dokumentów programu Microsoft Windows SharePoint Services. Połączenia danych mogą służyć do wykonywania kwerend lub przesyłania danych. Jeśli zewnętrzne źródła danych szablonu formularza ulegną zmianie, może być konieczne zmodyfikowanie lub całkowite usunięcie połączeń danych prowadzących z formularza do tych źródeł.

W tym artykule

Przed rozpoczęciem

Zmiana połączenia danych

Usuwanie połączenia danych

Przed rozpoczęciem

Zmienianie lub usuwanie szablonu formularza połączenia danych wpływa na formanty i źródeł danych nowym lub istniejącym formularzy, które są oparte na tym szablonie formularza. Gdy zmienisz połączenia danych programu InfoPath tworzy nowe źródło danych oparty na tak, że dane są przechowywane w nowym zewnętrznym źródłem danych. Jeśli nowe źródło danych zewnętrznych są przechowywane dane, tak jak stare zewnętrznego źródła danych, nie zobaczą zmiany wprowadzone w źródle danych w szablonie formularza. Wszystkie formanty w szablonie formularza będą związane z tymi samymi polami w źródle danych. Jeżeli jednak nowe źródło danych zewnętrznych są przechowywane dane w inny sposób ze starego źródła danych zewnętrznych, InfoPath tworzy nowe źródło danych przy użyciu nowych pól i grup. Formanty w szablonie formularza, które zostały powiązane z polami w źródle danych stare będą już związane na pola w nowe źródło danych. Jeśli chcesz użyć tych istniejących kontrolek, konieczne będzie powiązać kontrolować następujące elementy do innych pól w nowym źródłem danych.

Z ustawień szablonu formularza można usunąć wyłącznie pomocnicze połączenia danych — nigdy połączenia głównego. Gdy projektant usuwa połączenie pomocnicze, program InfoPath usuwa towarzyszące mu pomocnicze źródło danych. Formanty skojarzone z usuniętym źródłem danych pozostają w formularzu, ale ich powiązania z polami i grupami źródła zostaje anulowane. Aby w dalszym ciągu korzystać z tych formantów, należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Powiąż formanty z polami lub grupami głównego źródła danych lub innego istniejącego pomocniczego źródła danych.

 • Dodaj do szablonu nowe pomocnicze połączenie danych i powiąż formanty z polami i grupami powstałego pomocniczego źródła danych.

 • Usuń niezwiązane formanty z szablonu.

Uwaga: Zmiana połączenia danych lub jego całkowite usunięcie z ustawień szablonu formularza może spowodować utratę danych w istniejących formularzach bazujących na tym szablonie. Gdy użytkownik otwiera istniejący formularz, program InfoPath sprawdza lokalizację publikowania pod kątem obecności nowej wersji szablonu. Jeśli nowsza wersja istnieje, program InfoPath wyświetla formularz przy jej użyciu. Jeśli użytkownik wprowadził dane do formantu związanego z polem starej wersji szablonu, po czym połączenie zostało zmienione lub zmodyfikowane w sposób powodujący usunięcie pola ze źródła danych, użytkownik straci dane umieszczone w polu, które zostało usunięte ze źródła.

Przed zmianą lub usunięciem połączenia danych należy rozważyć wpływ tej operacji na formanty i źródła danych istniejących formularzy opartych na szablonie. Po każdej modyfikacji połączenia lub jego usunięciu należy sprawdzić skutki wprowadzonych zmian i jedynie przy ich pozytywnej weryfikacji zezwolić użytkownikom na wypełnianie formularzy bazujących na nowym szablonie.

Początek strony

Zmienianie połączenia danych

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

 2. Na liście Połączenia danych dla szablonu formularza zaznacz połączenie danych, które chcesz zmienić.

 3. Kliknij przycisk Modyfikuj.

  Kreator połączenia danych przeprowadzi Cię przez całą procedurę zmiany połączenia danych. Dobór następnych stron kreatora zależy od rodzaju zmienianego połączenia.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora połączenia danych.

  Uwaga: Łącza do dodatkowych informacji o tworzeniu powiązania między formularzem a konkretnym zewnętrznym źródłem danych za pomocą Kreatora połączenia danych można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 5. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Usuwanie połączenia danych.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Połączenia danych.

 2. Na liście Połączenia danych dla szablonu formularza kliknij połączenie, które chcesz usunąć.

 3. Kliknij przycisk Usuń.

  Uwaga: Jeżeli przycisk Usuń jest wyłączony, oznacza to, że zaznaczono główne połączenie danych szablonu. Połączeń głównych nie można usuwać.

 4. W oknie dialogowym Microsoft Office InfoPath kliknij przycisk Tak.

 5. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×