Zmienianie lub ustawianie marginesów strony

W programie Word 2010 można za pomocą jednego kliknięcia wybrać wstępnie zdefiniowane marginesy stron.
Obejrzyj klip wideo

Marginesy to puste miejsca na brzegach strony. Z reguły tekst i elementy graficzne są wstawiane w obrębie obszaru drukowania strony między marginesami. Na marginesach można jednak umieszczać pewne elementy, np. nagłówki, stopki i numery stron.

W tym artykule

Opcje marginesów strony

Zmienianie lub ustawianie marginesów strony

Wyświetlanie marginesów strony

Ustawić marginesy dla stron przeciwległych.

Ustawianie marginesów na oprawę dla dokumentów zszywanych

Opcje marginesów strony

W program Microsoft Word udostępniono kilka opcji dotyczących marginesów stron. Można użyć wartość domyślna marginesów strony lub określić własne.

 • Dodawanie marginesów na oprawę     Margines na oprawę jest ustawiany w celu zapewnienia dodatkowego miejsca na bocznym lub górnym marginesie dokumentu przeznaczonego do oprawienia. Margines na oprawę daje pewność, że tekst nie zostanie przysłonięty oprawą.

Ilustracja marginesów lustrzanych i marginesów na oprawę

1. Marginesy na oprawę

2. Marginesy lustrzane dla stron przeciwległych

 • Ustawianie marginesów dla stron przeciwległych     Marginesy lustrzane ustawia się, aby ustalić układ stron przeciwległych dokumentów dwustronnych, takich jak książki lub czasopisma. W takiej sytuacji marginesy z lewej strony będą lustrzanym odbiciem marginesów z prawej strony (czyli marginesy wewnętrzne będą tej samej szerokości co marginesy zewnętrzne).

  Uwaga : W dokumencie z marginesami lustrzanymi można ustawić marginesy na oprawę, jeśli jest na nią potrzebne dodatkowe miejsce.

 • Dodawanie karty składanej jak książka     Za pomocą opcji Karta składana jak książka w oknie dialogowym Ustawienia strony można tworzyć broszury, a także menu, zaproszenia, programy imprez lub dokumenty dowolnego innego rodzaju, z jednym zgięciem pośrodku.

Broszura z pojedynczym zgięciem na środku

1. Program Word wstawia pojedyncze zgięcie na środku broszury.

Po ustawieniu dokumentu jako broszury należy tę broszurę opracować tak jak każdy inny dokument, co oznacza, że można do niej wstawić tekst, elementy graficzne i inne elementy wizualne.

Uwaga : 

 • Ponieważ większość drukarek nie jest w stanie zadrukowywać strony do samego krańca, marginesy muszą być ustawione co najmniej na szerokość minimalną. Jeśli ustawione marginesy są zbyt wąskie, program Microsoft Word wyświetla komunikat Przynajmniej jeden z ustawionych marginesów leży poza obszarem drukowania.

  Aby zapobiec obcięciu tekstu, należy kliknąć przycisk Napraw, aby automatycznie poszerzyć marginesy. Zignorowanie komunikatu i próba wydrukowania dokumentu spowoduje wyświetlenie przez program Word kolejnego komunikatu z pytaniem o chęć kontynuowania.

 • Minimalna szerokość marginesów zależy od drukarki, sterownika drukarki oraz rozmiaru papieru. Aby się dowiedzieć, jakie są minimalne ustawienia marginesów, należy zajrzeć do instrukcji obsługi drukarki.

Początek strony

Zmienianie lub ustawianie marginesów strony

 1. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Marginesy.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Kliknij żądany typ marginesów. Aby ustawić najbardziej typowe marginesy, kliknij opcję Normalne.

  Kliknięcie żądanego typu marginesów spowoduje ustawienie go w całym dokumencie.

 3. Możesz również określić własne ustawienia marginesów. Kliknij przycisk Marginesy, kliknij polecenie Marginesy niestandardowe, a następnie w polach Górny, Dolny, Lewy i Prawy wprowadź nowe wartości marginesów.

Uwaga : 

 • Aby zmodyfikować marginesy domyślne, po wybraniu nowych marginesów kliknij przycisk Marginesy, a następnie kliknij pozycję Marginesy niestandardowe. W oknie dialogowym Ustawienia strony kliknij przycisk Domyślne, a następnie kliknij przycisk Tak. Nowe ustawienia domyślne zostaną zapisane w szablonie, na podstawie którego utworzono dokument. W każdym nowym dokumencie utworzonym na podstawie tego szablonu zostaną automatycznie użyte nowe ustawienia marginesów.

 • Aby zmodyfikować marginesy w części dokumentu, zaznacz tekst, a następnie ustaw odpowiednie marginesy w oknie dialogowym Ustawienia strony. W polu Zastosuj do kliknij pozycję Do zaznaczonego tekstu. W programie Microsoft Word zostaną automatycznie wstawione podziały sekcji przed zaznaczonym fragmentem z nowymi ustawieniami marginesów i po nim. Jeśli dokument jest już podzielony na sekcje, można kliknąć wybraną sekcję lub zaznaczyć kilka sekcji, a następnie zmienić ustawienia marginesów.

Początek strony

Wyświetlanie marginesów strony

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane, a następnie kliknij pole wyboru Pokaż granice tekstu w obszarze Pokazywanie zawartości dokumentu.

  Marginesy zostaną wyświetlone w dokumencie w postaci linii kropkowanych.

Uwaga : Marginesy strony można wyświetlić w widoku układu wydruku i widoku układu sieci Web; granice tekstu nie są widoczne na wydrukowanej stronie.

Początek strony

Ustawianie marginesów dla stron przeciwległych

Gdy zostaną wybrane marginesy lustrzane, marginesy po lewej stronie będą lustrzanym obrazem marginesów po prawej stronie. Oznacza to, że marginesy wewnętrzne są takiej samej szerokości, podobnie jak marginesy zewnętrzne.

 1. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Marginesy.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Kliknij opcję Lustrzane.

 3. Aby zmodyfikować szerokości marginesów, kliknij przycisk Marginesy, kliknij pozycję Marginesy niestandardowe, a następnie w polach Wewnętrzny i Zewnętrzny wprowadź odpowiednie szerokości.

Początek strony

Ustawianie marginesów na oprawę dla dokumentów zszywanych

Ustawienie marginesu na oprawę umożliwia określenie dodatkowego miejsca na bocznym lub górnym marginesie dokumentu przeznaczonego do oprawy. Margines na oprawę daje pewność, że tekst nie zostanie przesłonięty oprawą.

 1. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Marginesy.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. Kliknij polecenie Marginesy niestandardowe.

 3. Na liście Kilka stron kliknij pozycję Normalnie.

 4. W polu Margines na oprawę wprowadź szerokość marginesu na oprawę.

 5. Na liście Pozycja marginesu na oprawę, kliknij opcję Lewy lub Górny.

  Uwaga : Pole Pozycja marginesu na oprawę jest niedostępne w przypadku użycia opcji Marginesy lustrzane, 2 strony na arkusz lub Karta składana jak książka. Dla tych opcji pozycja marginesu na oprawę jest określana automatycznie.

Początek strony

Jeśli ten artykuł nie dał odpowiedzi na Twoje pytanie, możesz uzyskać pomoc od agenta pomocy technicznej OmniTech. Przez ograniczony czas nowi użytkownicy mogą uzyskać 15 minut bezpłatnej pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jak możemy to poprawić?

Jak możemy to poprawić?

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!