Zmienianie lub ustawianie czcionki domyślnej

Ustawienie czcionki domyślnej powoduje, że po otwarciu każdego nowego dokumentu są stosowane ustawienia czcionki określone jako domyślne. Czcionka domyślna jest stosowana do nowych dokumentów opartych na aktywnym szablonie — zazwyczaj jest to szablon Normal.dotm. Można utworzyć wiele różnych szablonów w celu stosowania różnych ustawień czcionki domyślnej.

Uwaga: W programie Word można również szybko i prosto sformatować cały dokument w celu nadania mu profesjonalnego i nowoczesnego wyglądu, stosując motyw dokumentu. Motyw dokumentu to zestaw opcji formatowania, obejmujący schemat kolorów (zestaw kolorów), schemat czcionek (zestaw czcionek na potrzeby nagłówków i tekstu podstawowego) oraz schemat efektów (zestaw linii i efektów wypełnienia).

Ustawianie czcionki domyślnej

Rozpocznij od pustego dokumentu lub zaznacz tekst sformatowany przy użyciu odpowiednich właściwości, jeśli dokument już zawiera taki tekst.

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Czcionka, a następnie kliknij kartę Czcionka.

  przycisk Uruchom okno dialogowe Czcionka

 2. Wybierz opcje, które chcesz zastosować do czcionki domyślnej, na przykład styl lub rozmiar. Jeśli w kroku 1 został zaznaczony tekst, jego właściwości będą ustawione w oknie dialogowym.

  Ustaw opcje czcionki, a następnie kliknij pozycję Ustaw jako domyślne, aby były one domyślne
 3. Kliknij pozycję Ustaw jako domyślne, a następnie ustaw zakres zmian:

  • Wybierz pozycję Tylko ten dokument?, jeśli chcesz, aby wprowadzone zmiany były stosowane tylko w bieżącym dokumencie.

  • Wybierz pozycję Wszystkie dokumenty na podstawie szablonu Normal.dotm, jeśli chcesz, aby wprowadzone zmiany były stosowane w każdym dokumencie opartym na szablonie Normal.

   Wybierz zakres, dla którego ta czcionka ma być domyślna.
 4. Kliknij przycisk OK, aby zastosować zmiany.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Poczta > Papeteria i czcionki.

 2. Wybierz czcionkę, którą chcesz zmienić:

  • Nowe wiadomości e-mail — ustawia czcionkę domyślną dla oryginalnych, redagowanych wiadomości.

  • Odpowiadanie na wiadomości lub przesyłanie ich dalej — można używać innej czcionki w wiadomościach przesyłanych dalej lub w odpowiedziach. To ustawienie dotyczy przede wszystkim dwóch pól wyboru, które umożliwiają oznaczanie komentarzy własnym nazwiskiem (lub innym tekstem) albo innym kolorem tekstu.

  • Redagowanie i odczytywanie wiadomości w formacie zwykłego tekstu — inne osoby będą otrzymywać wiadomości w postaci zwykłego tekstu ze standardową czcionką. Jednak podczas pisania wiadomości możesz używać innej czcionki. Ta czcionka nie zostanie jednak zachowana w wysłanej wiadomości.

 3. Wybierz opcje, które chcesz zastosować do czcionki domyślnej, na przykład styl lub rozmiar.

 4. Klikaj przycisk OK, aż wrócisz do punktu wyjścia, aby zapisać zmiany.

Zobacz też

Zmiana czcionki domyślnej w jakimkolwiek szablonie powoduje, że w każdym nowym dokumencie opartym na tym szablonie będzie używana nowa czcionka. Na przykład czcionka domyślna dla nowych pustych dokumentów jest określana na podstawie szablonu Normal.

 1. Otwórz szablon lub dokument oparty na szablonie, którego ustawienia domyślne chcesz zmienić.

 2. W menu Format kliknij polecenie Czcionka, a następnie kliknij kartę Czcionka.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk Domyślny.

  Uwaga: Większość stylów w programie Word jest opartych na stylu Normalny. Zmiana czcionki domyślnej powoduje również zmianę stylu Normalny, który wpływa na każdy inny styl utworzony na podstawie stylu Normalny.

Zmienianie domyślnych odstępów między znakami

Zmiana domyślnych odstępów między znakami w jakimkolwiek szablonie powoduje, że w każdym nowym dokumencie opartym na tym szablonie będą używane nowe ustawienia skali, odstępów, położenia, kerningu i innych funkcji typograficznych. Na przykład odstępy między znakami dla nowych pustych dokumentów są określane na podstawie szablonu Normal.

 1. Otwórz szablon lub dokument oparty na szablonie, którego ustawienia domyślne chcesz zmienić.

 2. W menu Format kliknij polecenie Czcionka, a następnie kliknij kartę Zaawansowane.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk Domyślny.

Zmienianie marginesów domyślnych

Zmiana marginesów domyślnych w jakimkolwiek szablonie powoduje, że w każdym nowym dokumencie opartym na tym szablonie będą używane nowe ustawienia marginesów. Na przykład marginesy dla nowych pustych dokumentów są określane na podstawie szablonu Normal.

 1. Otwórz szablon lub dokument oparty na szablonie, którego ustawienia domyślne chcesz zmienić.

 2. W menu Format kliknij polecenie Dokument, a następnie kliknij kartę Marginesy.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk Domyślny.

Zmienianie układu domyślnego

Zmiana układu domyślnego w jakimkolwiek szablonie powoduje, że w każdym nowym dokumencie opartym na tym szablonie będą używane nowe podziały sekcji, nagłówki, stopki i inne atrybuty układu. Na przykład atrybuty układu dla nowych, pustych dokumentów są określane na podstawie szablonu Normal.

 1. Otwórz szablon lub dokument oparty na szablonie, którego ustawienia domyślne chcesz zmienić.

 2. W menu Format kliknij polecenie Dokument, a następnie kliknij kartę Układ.

 3. Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk Domyślny.

Zmienianie innych ustawień domyślnych w szablonie Normal

Szablon Normal można dostosować, aby zmienić domyślne ustawienia wielu aspektów dokumentów, na przykład formatowanie tekstu, formatowanie akapitów, formatowanie dokumentów, style, tekst, obrazy, pozycje Autotekstu i skróty klawiaturowe. Aby wprowadzić zmiany w pliku Normal.dotm, musisz otworzyć ten plik w programie Word. Jeśli otworzysz plik Normal.dotm z poziomu programu Finder, program Word utworzy nowy pusty dokument oparty na tym szablonie.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie przejdź do folderu zawierającego plik Normal.dotm.

  • Jeśli korzystasz z programu Word 2016 dla komputerów Mac, przejdź do folderu /Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Group Containers/UBF8T346G9.Office/Zawartość użytkownika/Szablony

  • Jeśli korzystasz z programu Word 2011 dla komputerów Mac, przejdź do folderu /Użytkownicy/nazwa_użytkownika/Biblioteki/Application Support/Microsoft/Office/Szablony użytkownika/Moje szablony

  Uwaga: Jeśli korzystasz z systemu Mac OS X 10.7 (Lion), folder Biblioteki jest domyślnie ukryty. Aby przejść do folderu Biblioteki, w oknie dialogowym Otwieranie naciśnij klawisze COMMAND + SHIFT + G, a następnie w polu Przejdź do folderu wpisz ~/Biblioteki.

 3. Kliknij dwukrotnie plik Normal.dotm. Zostanie otwarty szablon Normal.

 4. Wprowadź odpowiednie zmiany w szablonie Normal.

 5. Zapisz i zamknij szablon Normal.

  Porady: 

  • W przypadku wprowadzania istotnych zmian w szablonie Normal zaleca się okresowe wykonywanie kopii zapasowej pliku. Aby utworzyć kopię zapasową szablonu Normal, skopiuj plik i zmień jego nazwę lub przenieś go do innej lokalizacji.

  • Stosując motyw dokumentu, można szybko i prosto sformatować cały dokument w celu nadania mu profesjonalnego i nowoczesnego wyglądu. Motyw dokumentu to zestaw opcji formatowania, obejmujący schemat kolorów (zestaw kolorów), schemat czcionek (zestaw czcionek na potrzeby nagłówków i tekstu podstawowego) oraz schemat efektów (zestaw linii i efektów wypełnienia). Aby zastosować motyw:

   • W programie Word 2016 dla komputerów Mac na karcie Projektowanie kliknij pozycję Motywy, a następnie wybierz motyw.

   • W programie Word 2011 dla komputerów Mac na karcie Narzędzia główne w obszarze Motywy kliknij pozycję Motywy, a następnie wybierz motyw.

Zobacz też

Tworzenie i używanie własnego szablonu

Możesz zmienić czcionki w swoim dokumencie, ale przy następnym tworzeniu nowego pustego dokumentu program Word dla sieci Web przywróci 11-punktową czcionkę Calibri. Jeśli utworzysz nowy dokument przy użyciu szablonu, może on mieć inną domyślną czcionkę.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×