Zmienianie lub aktualizowanie hasła poczty e-mail

Zmienianie lub aktualizowanie hasła poczty e-mail

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zmienianie własnego hasła

Istnieją dwa miejsca, w których można zmienić lub zaktualizować hasła do konta e-mail: w programie Outlook i ze swoim dostawcą poczty e-mail. Może być konieczne zmienianie hasła do jednej lub obu miejsc.

Jak ustalić, gdzie można zmienić hasło?

Jeśli ktoś ma kradzież lub uzyskał dostęp do tego hasła poczty e-mail, należy zmienić hasło z dostawcą poczty e-mail, Zmienianie hasła w programie Outlook.

Jeśli z dostawcą poczty e-mail został wysłany, że hasło zresetowaniu łącza, należy użyć tego łącza do resetowania hasła u dostawcy poczty e-mail, Zmienianie hasła w programie Outlook.

Jeśli nie pamiętasz hasła do konta e-mail, należy zmienić hasło z dostawcą poczty e-mail, Zmienianie hasła w programie Outlook.

Jeśli znasz hasła przez dostawcę poczty e-mail, ale program Outlook jest wielokrotnie zapytaniem, aby zaktualizować swoje hasło, należy sprawdzić, jeśli konta poczty e-mail wymaga hasła, następnie Zaktualizuj hasło w programie Outlook.

Zmienianie hasła z mojego dostawcy poczty e-mail

Zmienianie hasła u dostawcy poczty e-mail, jeśli:

 • Podejrzewasz, że ktoś otrzymał hasło bez uprawnień

 • Hasło wygasła

 • Nie pamiętasz hasła

Zmienianie hasła do poczty e-mail usługi Office 365

Zmień hasło usługi Office 365

Zmienianie hasła do usługi Outlook.com

Zmienianie hasła w usłudze Outlook.com

Zmienianie hasła usługi Gmail

 1. Przejdź do witryny sieci Web usługi Gmail .

 2. Kliknij swój obraz w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz pozycję Moje konto.

 3. Kliknij przycisk logowania i zabezpieczeń.

 4. Przewiń w dół do podpisywania w celu Google. Można zmienić hasło, a następnie wybierz pozycję hasła aplikacji, aby wygenerować unikatowe hasło wejścia Outlook 2016, program Outlook 2013 i Outlook 2010. Gmail wymaga użycia uwierzytelnianie dwuskładnikowe i hasło aplikacji, aby sprawdzić pocztę e-mail w programie Outlook. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Konfigurowanie uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla usługi Gmail.

Zmienianie własnego hasła Yahoo

 1. Przejdź do witryny sieci Web Yahoo .

 2. Kliknij nazwę lub obraz w prawym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz pozycję Informacje o koncie. Może być konieczne kliknij nazwę swojego konta na następnym ekranie.

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaznaczyć nazwę swojego konta i wprowadź hasło istniejące. Jeśli pamiętasz hasła, kliknij przycisk nie pamiętam hasła.

 4. Po lewej stronie ekranu kliknij pozycję zabezpieczenia konta, a następnie kliknij przycisk Zmień hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

  Po wykonaniu tych przewiń w dół do sprawdzenia na potrzeby weryfikacji dwuetapowej, a następnie kliknij pozycję Zarządzanie hasłami aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat generowania unikatowe hasło wejścia Outlook 2016 2013 i 2010, zobacz Konfigurowanie uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla Yahoo.

Zmienianie własnego hasła Apple/iCloud/@me.com

 1. Przejdź do witryny sieci Web Apple ID .

 2. Wprowadź swój Identyfikator Apple ID i hasło, a następnie kliknij strzałkę. Jeśli pamiętasz hasła, kliknij przycisk hasła lub nie pamiętasz Apple ID? i postępuj zgodnie z instrukcjami.

 3. Jeśli iCloud wymaga wprowadzić kod uwierzytelnianie dwuskładnikowe, uzyskiwanie kodu jedną z innych urządzeń firmy Apple i wprowadź sześciu cyfr, następnie kliknij pozycję zaufania po iCloud zapyta o tej przeglądarki.

 4. Kliknij listę rozwijaną obok swojej nazwy i obrazu w prawym górnym rogu ekranu.

 5. W górnej części następnym ekranie kliknij pozycję Zarządzaj w obszarze identyfikatora Apple. Konieczne może być ponownie wprowadź identyfikator Apple ID i hasło.

 6. W obszarze zabezpieczenia kliknij Zmień hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

 7. Po wykonaniu tych przewiń w dół, aby sprawdzić, czy uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest na, a następnie kliknij pozycję Generuj hasło w obszarze Hasła specyficzne dla aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat generowania unikatowe hasło wejścia Outlook 2016 2013 i 2010, zobacz Konfigurowanie uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla iCloud.

Zmienianie hasła dla innych kont e-mail

Innych kont e-mail, konieczne będzie Zmienianie hasła do konta e-mail w witrynie sieci Web dostawcy konta. Na przykład aby zmienić hasło dla konta programu Xfinity, przejdź do witryny Xfinity i postępuj zgodnie z instrukcjami. Każdy dostawca konta poczty e-mail ma nieco inne czynności pozwalające na zmianę hasła.

Zmienianie hasła w programie Outlook

Aby zaktualizować swoje hasło w programie Outlook, wykonaj następujące czynności.

Uwaga   : Outlook 2016, 2013 i 2010 nie można zmienić hasła za pomocą dostawcy poczty e-mail. Innymi słowy Jeśli zapomnisz hasło usługi Outlook.com, najpierw musisz Aby zmienić hasło, które ma Outlook.com dla Twojego konta, zobacz sekcję Zmienianie hasła do usługi Outlook.com , a następnie zaktualizuj hasło w Outlook 2016, 2013 lub 2010.

 1. W programie Outlook, wybierz pozycję plik > Ustawienia kont > Ustawienia kont.

  Opcje dostępne po wybraniu ustawień konta w programie Outlook

 2. Wybierz konto e-mail, które chcesz zmienić, a następnie wybierz pozycję zmienić.

  Zmienianie ustawień konta e-mail

 3. W oknie Ustawienia kont zaktualizuj hasło.

  Możesz zmienić różne ustawienia konta
 4. Wybierz pozycję Zamknij po program Outlook zakończy testowanie ustawienia konta, a następnie Zakończ > Zamknij, aby wrócić do programu Outlook.

Czy Moje konto e-mail muszą hasła?

Jeśli używasz programu Outlook do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail z usługi Gmail, Yahoo, iCloud, Apple lub @me.com konta nie umożliwia konfigurowanie tych kont hasła do konta e-mail zwykła. Dostawców tych trzech poczty e-mail wymagają użycia hasła. Jest to jednorazowego hasło wprowadzone zamiast hasła zwykłego konta podczas ustawiania konta po raz pierwszy.

Hasła umożliwia Gmail, Yahoo oraz iCloud sprawdzić są jeden konfigurowania konta e-mail. Aby uzyskać więcej informacji zobacz sekcje dotyczące konfigurowania uwierzytelnianie dwuskładnikowe dla usługi Gmail, Yahoooraz iCloud.

Jeśli zapomnisz hasło, może zostać złamane hasło albo wygasła hasła, musisz najpierw zmienić hasło z dostawcą poczty e-mail, na przykład usługi Office 365, usługi Outlook.com, Gmail, Yahoo lub Xfinity, a następnie zaktualizuj programu Outlook z nowymi hasło.

Zmienianie hasła u dostawcy poczty e-mail

Aktualizowanie hasła w programie Outlook

Po zmianie hasła ze swoim dostawcą poczty e-mail, możesz zaktualizować programu Outlook przy użyciu nowego hasła. Wybierz typ konta, które mają Aby uzyskać szczegółowe instrukcje.

Exchange, usługi Office 365 lub Outlook.com

W przypadku kont usługi Office 365, usługi Outlook.com i programu Exchange program Outlook wyświetli monit o zaktualizować swoje hasło. Po wyświetleniu monitu wprowadź hasło, wpisz nowe hasło, a następnie opcjonalnie zaznacz pole wyboru Zapamiętaj hasło.

Gmail, Yahoo lub innego konta e-mail

 1. W programie Outlook wybierz polecenie Narzędzia > Ustawienia kont.

 2. Wybierz konto e-mail, które chcesz zmienić, a następnie wybierz pozycję zmienić.

 3. W oknie Ustawienia kont E-mail zaktualizować swoje hasło.

  Okno dialogowe Zmienianie konta e-mail

 4. Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Zapamiętaj hasło.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×