Zmienianie konsolidacji danych z wielu arkuszy

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Po mają skonsolidowane dane z wielu arkuszy, można zmienić sposób konsolidacji danych. Na przykład można dodać arkuszy z nowych oddziałów regionalnych, usunięcie arkuszy działy, które już nie istnieje lub zmienianie formuły z odwołaniami 3.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie konsolidacji wykonanej według pozycji lub kategorii

Zmienianie konsolidacji według formuły

Zmienianie konsolidacji wykonanej według pozycji lub kategorii

Uwaga: Konsolidację można zmienić jedynie wtedy, gdy wcześniej nie zaznaczono pola wyboru Utwórz łącze z danymi źródłowymi w oknie dialogowym Konsolidowanie. Jeśli to pole wyboru zostało zaznaczone, kliknij przycisk Zamknij i wykonaj ponownie konsolidację.

 1. Kliknij górną lewą komórkę skonsolidowanych danych.

 2. Na karcie Dane w grupie Narzędzia danych kliknij przycisk Konsoliduj.

 3. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  Dodawanie zakresu źródłowego do konsolidacji

  Nowy zakres źródłowy musi zawierać dane na tych samych pozycjach (jeśli poprzednio konsolidacja była wykonana według pozycji) albo etykiety kolumn odpowiadające etykietom w pozostałych konsolidowanych zakresach (jeśli poprzednio konsolidacja była wykonana według kategorii).

  1. Jeśli arkusz znajduje się w innym skoroszycie, kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik, a następnie kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Przeglądanie.

   Ścieżka do pliku zostanie wprowadzona w polu Odwołanie wraz ze znakiem wykrzyknika.

  2. Wpisz nazwę nadaną zakresowi, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Dopasowywanie rozmiaru lub kształtu zakresu źródłowego

  1. W obszarze Wszystkie odwołania kliknij zakres źródłowy, który ma zostać zmieniony.

  2. W polu Odwołanie zmień zaznaczone odwołanie.

  3. Kliknij przycisk Dodaj.

  Usuń zakres źródłowy z konsolidacji

  1. W obszarze Wszystkie odwołania kliknij zakres źródłowy, który ma zostać usunięty.

  2. Kliknij przycisk Usuń.

  Automatyczna aktualizacja konsolidacji

  Ważne: To pole wyboru można zaznaczyć tylko wtedy, gdy arkusz znajduje się w innym skoroszycie. Po zaznaczeniu tego pola wyboru nie będzie można zmieniać komórek i zakresów uwzględnianych w konsolidacji.

  Zaznacz pole wyboru Utwórz łącza do danych źródłowych.

 4. Aby zaktualizować konsolidację po zmianach, kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zmienianie konsolidacji według formuły

Konsolidację według formuły można zmienić, edytując formuły (na przykład zmieniając funkcję lub wyrażenie). W przypadku odwołań do komórek można wykonać jedną z następujących czynności:

Jeśli dane do skonsolidowania znajdują się w różnych komórkach w różnych arkuszach    

 • Dodaj, zmień lub usuń odwołania do komórek w innych arkuszach. Aby na przykład dodać odwołanie do komórki G3 w arkuszu Obiekty, który został wstawiony po arkuszu Marketing, zmień formułę w sposób pokazany w następującym przykładzie.

  Przed:

  Formuła do skonsolidowania komórek z trzech arkuszy, zawierająca odwołania do komórek

  Po:

  Formuła do skonsolidowania komórek z trzech arkuszy, zawierająca odwołania do komórek (edytowane)

Jeśli dane do skonsolidowania znajdują się w takich samych komórkach w różnych arkuszach    

 • Aby dodać do konsolidacji inny arkusz, przenieś go do zakresu, którego dotyczy formuła. Aby na przykład dodać odwołanie do komórki B3 w arkuszu Obiekty, przenieś arkusz Obiekty między arkusze Sprzedaż i Kadry, jak pokazano w następującym przykładzie.

  Wstawianie innego arkusza do konsolidacji

  Ponieważ formuła zawiera odwołanie wielopoziomowe do zakresu nazw arkuszy (Sales:Marketing!B3), wszystkie arkusze w tym zakresie zostaną uwzględnione w nowych obliczeniach.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×