Zmienianie kolumny na liście lub w bibliotece

Zmienianie kolumny na liście lub w bibliotece

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Możesz zmienić ustawienia, takie jak nazwa kolumny na liście lub w bibliotece. W zależności od typu kolumny i typ listy można wprowadzić dodatkowe zmiany, takie jak ilości tekstu, użytkownik może wprowadzić. Nie można ustawić niektóre ustawienia, takie jak szerokość kolumny, bez użycia programu SharePoint Designer. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie niestandardowego widoku listy przy użyciu programu SharePoint Designer.

Możesz również zmienić kolejność wyświetlania kolumn w widoku listy lub biblioteki. Na przykład na liście produktów, można zmienić numer lub cena w pozycji na liście.

Uwaga: Aby zmienić kolumnę dla listy lub biblioteki, co najmniej musi być członkiem grupy domyślnej projektanci SharePoint dla witryny.

Zmienianie kolejności wyświetlania kolumn

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest już otwarty, kliknij jej nazwę na stronie lub na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana na stronie, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , kliknij pozycję Zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka.

 3. W grupie Zarządzanie widokami kliknij pozycję Modyfikuj widok.

  Karta biblioteki usługi SharePoint Online wstążce Modyfikowanie opcja widoku
 4. Kliknij strzałkę w dół w obszarze Pozycja od lewej w sekcji kolumny strony Modyfikuj widok nazwę kolumny, którą chcesz zmienić.

  Zmienianie kolejności kolumn w oknie dialogowym Wyświetlanie Modyfikuj

 5. Powtórz krok 4, aby zmienić kolejność wszystkich kolumn, które mają, a następnie kliknij przycisk OK, aby zapisać.

Zmienianie ustawień dla kolumny na liście lub w bibliotece

 1. Jeśli lista lub biblioteka nie jest już otwarty, kliknij jej nazwę na stronie lub na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana na stronie, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , kliknij pozycję Zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka.

  Na karcie Biblioteka i przejdź na Wstążce
 3. W grupie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Przyciski ustawień biblioteki programu SharePoint na Wstążce
 4. Kliknij nazwę kolumny, którą chcesz zmienić w sekcji kolumny na stronie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki .

  Wybierz sekcję kolumny wybrane kolumny przedstawiający ustawienia biblioteki.

 5. Zmień odpowiednie ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK, aby zapisać.

Aby dodać kolumny do listy lub biblioteki, zobacz Tworzenie kolumny na liście lub w bibliotece.

Aby usunąć kolumnę i jego danych z listy lub biblioteki, zobacz Usuwanie kolumny z listy lub biblioteki.

Zobacz Pokazywanie lub ukrywanie kolumny listy lub biblioteki na stronie kroki aby pokazać lub ukryć kolumny zamiast usuwanie z listy lub biblioteki ze strony w witrynie.

Zobacz Zarządzanie listami i bibliotekami zawierającymi wiele elementów kroki do zarządzania listy lub biblioteki zawierającymi wiele elementów.

Aby utworzyć i dodać listę na stronie lub w witrynie, zobacz Tworzenie listy w programie SharePoint. Aby usunąć listę ze strony sieci Web lub witrynie, zobacz Usuwanie listy w programie SharePoint. Aby utworzyć bibliotekę, zobacz Tworzenie biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×