Zmienianie koloru tekstu hiperłącza

 1. Zaznacz tekst hiperłącza, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Projekt w grupie Motywy kliknij przycisk Kolory, a następnie kliknij przycisk Utwórz nowe kolory motywu.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nowych kolorów motywu w obszarze Kolory motywu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić kolor hiperłącza, kliknij pozycję Hiperłącze, a następnie kliknij kolor.

  • Aby zmienić kolor użytego hiperłącza, kliknij pozycję Użyte hiperłącze i kliknij kolor.

   Aby zmienić kolor, używając koloru niedostępnego na liście kolory motywu w oknie dialogowym Tworzenie nowych kolorów motywu, po kliknięciu pozycji Hiperłącze lub Użyte hiperłącze kliknij pozycję Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe na karcie Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli w późniejszym czasie zostanie zmieniony motyw dokumentu.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Czy te informacje były pomocne?

Jak możemy to poprawić?

Jak możemy to poprawić?

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!