Zmienianie koloru tekstu hiperłącza

 1. Zaznacz tekst hiperłącza, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Projekt w grupie Motywy kliknij przycisk Kolory, a następnie kliknij przycisk Utwórz nowe kolory motywu.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie nowych kolorów motywu w obszarze Kolory motywu wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić kolor hiperłącza, kliknij pozycję Hiperłącze, a następnie kliknij kolor.

  • Aby zmienić kolor użytego hiperłącza, kliknij pozycję Użyte hiperłącze i kliknij kolor.

   Aby zmienić kolor, używając koloru niedostępnego na liście kolory motywu w oknie dialogowym Tworzenie nowych kolorów motywu, po kliknięciu pozycji Hiperłącze lub Użyte hiperłącze kliknij pozycję Więcej kolorów, a następnie kliknij odpowiedni kolor na karcie Standardowy lub zmieszaj własny kolor na karcie Niestandardowy. Kolory niestandardowe na karcie Standardowy nie zostaną zaktualizowane, jeśli w późniejszym czasie zostanie zmieniony motyw dokumentu.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×