Zmienianie koloru obiektu lub tekstu po odtworzeniu animacji

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby zmienić kolor obiektu na końcu animacji wejścia lub animacji wyróżnienia:

Zmienianie koloru obiektu lub tekstu po odtworzeniu animacji

 1. W okienku nawigacji zaznacz slajd zawierający efekt animacji, który chcesz zmienić.

 2. Zaznacz tekst lub obiekt, który chcesz zmienić po animacji.

 3. W okienku Animacje w obszarze Opcje efektu kliknij pozycję Po animacji.

  Opcje Po animacji w okienku właściwości animacji
 4. Wybierz kolor lub wybierz pozycję Więcej kolorów.

 5. W przypadku wybrania pozycji Więcej kolorów wybierz odpowiedni kolor w polu Kolory i kliknij przycisk OK.

  Kolor dla opcji Po animacji wybrany w okienku właściwości animacji

  Ten kolor zostanie wyświetlony po zakończeniu odtwarzania animacji z numerowanej listy.

Porady : 

 • Aby tekst lub obiekt zniknął po odtworzeniu animacji, w obszarze Opcje efektu w menu Po animacji kliknij polecenie Ukryj po animacji lub Ukryj po następnym kliknięciu myszą.

 • Każdy efekt animacji jest reprezentowany na slajdzie przez umieszczoną obok obiektu liczbę Numer animacji , która wskazuje kolejność odtwarzania efektu.  Jeśli dwa efekty animacji mają być odtwarzane jednocześnie, są reprezentowane przez stos numerowany Stos numerowany animacji .

 • Można też zmienić inne opcje animacji, na przykład jej szybkość lub sposób uruchamiania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie lub usuwanie efektów animacji.

Zmienianie koloru obiektu lub tekstu po odtworzeniu animacji

 1. W okienku nawigacji zaznacz slajd zawierający efekt animacji, który chcesz zmienić.

 2. Kliknij na slajdzie, a następnie na karcie animacje w obszarze Opcje animacji, kliknij przycisk Zmień kolejność.

  Karta Animacje, grupa Opcje animacji

 3. W obszarze Kolejność animacji kliknij efekt animacji.

 4. W obszarze Opcje efektu na Po animacji menu podręcznym kliknij kolor, który chcesz zmienić tekst lub obiekt.

  Porady : 

  • Aby tekst lub obiekt zniknął po animacji odtworzeniu, na Po animacji menu podręcznym kliknij polecenie Ukryj po animacji lub Ukryj po następnym animacji.

  • Każdy efekt animacji jest reprezentowany na slajdzie przez umieszczoną obok obiektu liczbę Numer animacji , która wskazuje kolejność odtwarzania efektu.  Jeśli dwa efekty animacji mają być odtwarzane jednocześnie, są reprezentowane przez stos numerowany Stos numerowany animacji .

  • Możesz zmienić inne opcje animacji, takich jak szybkości lub sposobu uruchamiania animacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmienianie kolejności animacji, szybkości lub sposobu uruchamiania.

Zobacz też

Animowanie tekstu i obiektów

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×