Zmienianie koloru i stylu list punktowanych lub numerowanych

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Można zmienić kolor, styl lub rozmiar punktorów lub numerów, które znajdują się w prezentacji programu PowerPoint, a następnie można zmienić wartość, która ma być uruchamiany z.

 1. Aby zmienić jeden punktor lub numer, umieść kursor na początku wiersza, który chcesz zmienić. Aby zmienić wiele punktorów lub numerów, zaznacz tekst wszystkich punktorów lub numerów, które chcesz zmienić.

 2. Kliknij kartę Narzędzia główne, kliknij strzałkę obok przycisku Punktory lub Numerowanie, a następnie kliknij pozycję Punktory i numeracja.

  Przyciski Punktory i Numerowanie

  Porada : Aby szybko zmienić styl listy punktowanej lub numerowanej, po prostu kliknij odpowiedni styl na liście wyświetlanej po kliknięciu strzałki obok pozycji Punktory lub Numerowanie.

 3. W oknie dialogowym Punktory i numeracja na karcie Punktowane lub Numerowane (w zależności od rodzaju listy, z jakim pracujesz) wprowadź odpowiednie zmiany stylów, takie jak:

  • styl punktora lub numeracji;

  • kolor;

  • rozmiar (aby zmienić rozmiar punktora lub numeru, tak aby dopasować go do rozmiaru tekstu, kliknij przycisk Rozmiar i wprowadź odpowiednią wartość procentową);

  • numer początkowy (na karcie Numerowane wprowadź odpowiedni numer w polu Rozpocznij od);

  • obrazy (aby użyć obrazu jako punktora, na karcie Punktowane kliknij przycisk Obraz, a następnie przewiń listę i znajdź obraz);

  • symbole (aby dodać znak z listy symboli do karty Punktowane, na karcie Punktowane kliknij przycisk Dostosuj, kliknij odpowiedni symbol, a następnie kliknij przycisk OK; symbol można zastosować do slajdów z list stylów);

  • Grafika SmartArt (Aby przekonwertować istniejącą listę punktowaną lub numerowaną na grafikę SmartArt, kliknij kartę Narzędzia główne > Konwertuj na grafikę SmartArt ).

  Porady : 

  • Aby zmienić format stylu tylko jednego lub kilku punktorów lub numerów na liście, na przykład kolor lub rozmiar, przed otwarciem okna dialogowego Punktory i numeracja umieść kursor na początku wiersza, który chcesz zmienić. Wprowadzone zmiany zostaną zastosowane tylko do wybranych wierszy.

  • Aby dopasować wyrównanie elementów na liście, zobacz Dopasowywanie wcięcia listy punktowanej lub numerowanej.

Stosowanie stylów niestandardowych do wielu slajdów

Najlepszym sposobem na zastosowanie niestandardowych stylów list do wszystkich slajdów w prezentacji jest zmodyfikowanie wzorca slajdów. Wszelkie dostosowania list wprowadzone we wzorcu slajdów są zapisywane i stosowane do wszystkich slajdów. Możesz również edytować lub utworzyć jeden lub więcej układów slajdów zawierających niestandardowe style list i dodać te układy w odpowiednich miejscach prezentacji.

Ograniczenia

Pewnych rzeczy, które można robić z listami w innych programach pakietu Office, takich jak program Word, nie można robić w programie PowerPoint. Program PowerPoint nie obsługuje na przykład następujących funkcji:

 • Listy z numerowaniem dziesiętnym (1.1, 1.2 itp.).

 • Definiowanie nowych formatów numeracji (musisz wybrać z domyślnego zestawu stylów na karcie Numerowanie w oknie dialogowym Punktory i numeracja).

 • Stosowanie pogrubienia, kursywy lub podkreślenia do punktorów lub numerów (wszelkie formatowanie zostanie zastosowane do całego wybranego wiersza lub listy).

 • Zagnieżdżone list (można naciśnij klawisz Tab lub kliknąć przycisk Zwiększ poziom listy Przycisk Zwiększ wcięcie , aby utworzyć ten sam efekt, ale nowy z wcięciami styl punktora lub numeracji nie jest ustawiana automatycznie przez program PowerPoint).

Zobacz też

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×