Zmienianie kolejności węzłów diagramu przestawnego na danym poziomie

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Kolejność węzłów podrzędnych na diagramie przestawnym można zmienić na dwa sposoby: automatycznie dla wszystkich węzłów na danym poziomie lub przenosząc ręcznie poszczególne węzły na poziomie.

Automatyczne zmienianie kolejności wszystkich węzłów na poziomie

Przycisk Sortuj w menu Diagram przestawny służy do zmiany kolejności węzłów na poziomie zgodnie z wartościami danych. Załóżmy na przykład, że w węźle najwyższego poziomu dane dotyczące sprzedaży są podzielone według sprzedawców. Węzły te można uporządkować według nazwisk sprzedawców lub według zysku wypracowanego przez poszczególnych sprzedawców.

  1. Zaznacz kształt podziału dla poziomu, który chcesz posortować.

  2. W menu lub na pasku narzędzi Diagram przestawny kliknij polecenie Sortuj.

  3. W oknie dialogowym Opcje podziału wybierz kategorię (zazwyczaj jest to kolumna ze źródła danych) i funkcję agregującą (Suma, Minimum lub Maksimum), według której mają zostać uporządkowane węzły, a następnie kliknij przycisk OK.

Ręczne przenoszenie pojedynczych węzłów na poziomie

  1. Kliknij węzeł, który chcesz przenieść.

  2. Na pasku narzędzi diagramu przestawnego kliknij przycisk Przenieś w lewo/w górę Obraz przycisku lub Przenieś w prawo/w dół Przenoszenie w dół .

Uwaga: Aby wyświetlić pasek narzędzi Diagram przestawny, w menu Widok należy wskazać polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknąć polecenie Diagram przestawny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat diagramów przestawnych zobacz Tworzenie diagramu przestawnego.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×