Zmienianie kolejności kreślenia kategorii, wartości lub serii danych

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli wykresu, dla którego chcesz zmienić kolejność kreślenia są wyświetlane osie, możesz szybko zmienić kolejność, w jakiej kategorii lub wartości są wykreślane wzdłuż osi tych. Ponadto w wykresach 3-w, które mają osi głębokości, możesz zmienić kolejności kreślenia serii danych, aby duże 3-znaczniki danych nie blokują mniejszych.

Możliwa jest zmiana kolejności, w jakiej na wykresie kreślone są poszczególne serie danych.

Co chcesz zrobić?

Odwracanie kolejności kreślenia kategorii lub wartości na wykresie

Odwracanie kolejności kreślenia serii danych na wykresie 3-w

Zmienianie kolejności kreślenia serii danych na wykresie

Odwracanie kolejności kreślenia kategorii lub wartości na wykresie

 1. Na wykresie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić kolejność kreślenia kategorii, kliknij oś poziomą (oś kategorii).

  • Aby zmienić kolejność kreślenia wartości, kliknij oś pionową (oś wartości).

  Można także w następujący sposób wybrać żądaną oś z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij wykres. Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów.

  2. W obszarze Narzędzia wykresów na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij element wykresu, który ma być używany.

   obraz Wstążki programu Excel

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W kategorii Opcje osi wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W przypadku kategorii zaznacz pole wyboru Kategorie w kolejności odwrotnej.

  • W przypadku wartości zaznacz pole wyboru Wartości w kolejności odwrotnej.

Uwaga: Nie można odwracać kolejności kreślenia wartości na wykresie radarowym.

Początek strony

Odwracanie kolejności kreślenia serii danych na wykresie 3-W

Kolejności kreślenia serii danych można zmienić, tak aby znaczniki danych 3-w nie blokują mniejszych.

Wykres 3-W wyświetlany w odwróconej kolejności
Wykresy 3-w z serii danych, które są wyświetlane w odwróconej kolejności
 1. Na wykresie kliknij oś głębokości lub wykonaj poniższe czynności, aby wybrać ją z listy elementów wykresu:

  1. Kliknij wykres. Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów.

  2. W obszarze Narzędzia wykresów na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij strzałkę obok pola Elementy wykresu, a następnie kliknij element wykresu, który ma być używany.

   obraz Wstążki programu Excel

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Bieżące zaznaczenie kliknij przycisk Formatuj zaznaczenie.

 3. W kategorii Opcje osi w obszarze Opcje osi zaznacz pole wyboru Serie w kolejności odwrotnej.

Początek strony

Zmienianie kolejności kreślenia serii danych na wykresie

 1. Kliknij wykres, dla którego chcesz zmienić kolejność wykreślania serii danych. Spowoduje to wyświetlenie Narzędzia wykresów.

 2. W obszarze Narzędzia wykresów na karcie Projektowanie w grupie dane kliknij pozycję Wybierz dane.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. W oknie dialogowym Wybieranie źródła danych w polu Wpisy legendy (serie danych) kliknij serię danych, którą chcesz zmienić kolejność.

 4. Kliknij strzałki Przenieś w górę lub Przenieś w dół, aby przenieść serii danych do odpowiednie położenie.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×