Zmienianie języka domyślnego w programach pakietu Office

Pakiet Microsoft Office używa języka domyślnego systemu operacyjnego Windows do określenia języka domyślnego programów pakietu Office. Aby zmienić język domyślny w programach pakietu Office, należy zmienić język domyślny systemu operacyjnego Windows, a następnie zmienić domyślny język edycji pakietu Office. Jeśli na przykład język polski jest językiem domyślnym systemu operacyjnego Windows, ten sam język jest językiem domyślnym wszystkich programów pakietu Office. W pakiecie Microsoft Office można jednak zmienić domyślny język edycji, wyświetlania, Pomocy i etykietek ekranowych na inny język, na przykład francuski lub angielski.

Ustawianie języka domyślnego

Windows 8 (dotyczy pakietów Office 2007, 2010 i 2013)

 1. Na pasku Panel funkcji w obszarze Aplikacje wyszukaj pozycję Panel sterowania.

 2. Kliknij pozycję Zmień metody wprowadzania w obszarze Zegar, język i region.

 3. Kliknij pozycję Dodaj język, aby dodać nowy język.

 4. W przypadku już zainstalowanego języka kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Dodaj metodę wprowadzania danych.

Dla języka domyślnego w pakiecie Microsoft Office włącz opcje specyficzne dla języka, wykonując instrukcje podane w sekcji Ustawianie domyślnego języka edycji w pakiecie Office.

Windows 7 (dotyczy pakietów Office 2007, 2010 i 2013)

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W obszarze Region i język w obszarze Zegar, język i region kliknij pozycję Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania danych.

 3. W oknie dialogowym Region i język na karcie Klawiatury i języki kliknij przycisk Zmień klawiatury.

 4. W oknie dialogowym Usługi tekstowe i języki w obszarze Język domyślny kliknij język, którego chcesz używać jako języka domyślnego, a następnie przejdź do sekcji Ustawianie domyślnego języka edycji w pakiecie Office.

  Jeśli na liście nie ma języka, którego chcesz używać jako języka domyślnego, wykonaj kroki od 5 do 8.

 5. W obszarze Zainstalowane usługi kliknij przycisk Dodaj.

 6. Rozwiń listę języka, którego chcesz używać jako języka domyślnego, a następnie rozwiń listę Klawiatura.

 7. Zaznacz pole wyboru obok preferowanej klawiatury lub edytora Input Method Editor (IME), a następnie kliknij przycisk OK. Wybrany język zostanie dodany do listy Język domyślny.

  Aby wyświetlić podgląd układu klawiatury, kliknij pozycję Podgląd.

 8. W obszarze Język domyślny kliknij język, którego chcesz używać jako języka domyślnego.

  Dla języka domyślnego w pakiecie Microsoft Office włącz opcje specyficzne dla języka, wykonując instrukcje podane w sekcji Ustawianie domyślnego języka edycji w pakiecie Office.

Początek strony

Windows Vista (dotyczy pakietów Office 2007 i 2010)

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W obszarze Zegar, język i region kliknij pozycję Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania danych.

  Uwaga   W widoku klasycznym należy kliknąć dwukrotnie pozycję Opcje regionalne i językowe, a następnie kliknąć kartę Klawiatury i języki.

 3. W oknie dialogowym Opcje regionalne i językowe na karcie Klawiatury i języki kliknij przycisk Zmień klawiatury.

 4. W oknie dialogowym Usługi tekstowe i języki w obszarze Język domyślny kliknij język, którego chcesz używać jako języka domyślnego, a następnie przejdź do sekcji Ustawianie domyślnego języka edycji w pakiecie Office.

  Jeśli na liście nie ma języka, którego chcesz używać jako języka domyślnego, wykonaj kroki od 5 do 8.

  Uwaga   Wybrany język domyślny zostanie zastosowany do wszystkich programów na komputerze, które używają tych ustawień, łącznie z programami innych firm.

 5. W obszarze Zainstalowane usługi kliknij przycisk Dodaj.

 6. Rozwiń listę języka, którego chcesz używać jako języka domyślnego, a następnie rozwiń listę Klawiatura.

 7. Zaznacz pole wyboru obok preferowanej klawiatury lub edytora Input Method Editor (IME), a następnie kliknij przycisk OK. Wybrany język zostanie dodany do listy Język domyślny.

  Aby wyświetlić podgląd układu klawiatury, kliknij pozycję Podgląd.

 8. W obszarze Język domyślny kliknij język, którego chcesz używać jako języka domyślnego.

  Dla języka domyślnego w pakiecie Microsoft Office włącz opcje specyficzne dla języka, wykonując instrukcje podane w sekcji Ustawianie domyślnego języka edycji w pakiecie Office.

Początek strony

Windows XP (dotyczy pakietów Office 2007 i 2010)

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij pozycję Data, godzina, język i opcje regionalne, a następnie kliknij pozycję Opcje regionalne i językowe.

  Uwaga   W widoku klasycznym należy kliknąć dwukrotnie pozycję Opcje regionalne i językowe.

 3. W oknie dialogowym Opcje regionalne i językowe kliknij kartę Języki, a następnie w obszarze Usługi tekstowe i języki kliknij przycisk Szczegóły.

 4. W oknie dialogowym Usługi tekstowe i języki w obszarze Język domyślny kliknij język, którego chcesz używać jako języka domyślnego.

  Jeśli na liście nie ma języka, którego chcesz używać jako języka domyślnego, wykonaj kroki od 5 do 7.

  Uwaga   Wybrany język domyślny zostanie zastosowany do wszystkich programów na komputerze, które używają tych ustawień, łącznie z programami innych firm.

 5. W obszarze Zainstalowane usługi kliknij przycisk Dodaj.

 6. W oknie dialogowym Dodawanie języka kliknij odpowiedni język na liście Język, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W obszarze Język domyślny kliknij język, którego chcesz używać jako języka domyślnego.

  Dla języka domyślnego w pakiecie Microsoft Office włącz opcje specyficzne dla języka, wykonując instrukcje podane w sekcji Ustawianie domyślnego języka edycji w pakiecie Office.

Początek strony

Ustawianie domyślnego języka edycji w pakiecie Office

 1. Otwórz program pakietu Microsoft Office, np. program Word.

 2. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Język.

 3. W oknie dialogowym Ustawianie preferencji językowych pakietu Office w obszarze Wybieranie języków edycji wybierz odpowiedni język edycji, kliknij nazwę języka, którego chcesz używać jako języka domyślnego, a następnie kliknij pozycję Ustaw jako domyślny.

 4. Po zmianie domyślnego języka edycji zamknij wszystkie programy pakietu Office, a następnie otwórz je ponownie, aby zmiana została uwzględniona.

  Uwagi   

  • Jeśli z jakiegoś powodu domyślny język wyświetlania lub domyślny język Pomocy nie jest dostępny, pakiet Microsoft Office używa kolejnego języka z listy, który jest dostępny.

  • Jeśli danego języka nie ma na liście, może być konieczne kliknięcie pozycji Dodaj dodatkowe języki edycji w celu dodania innych usług językowych.

Początek strony

Dotyczy: Visio 2016 PreviewCzy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zasoby pomocy technicznej

Zmień język