Zmienianie języka domyślnego w programach pakietu Office

Pakiet Microsoft Office używa języka domyślnego systemu operacyjnego Windows do określenia języka domyślnego programów pakietu Office. Aby zmienić język domyślny w programach pakietu Office, należy zmienić język domyślny systemu operacyjnego Windows, a następnie zmienić domyślny język edycji pakietu Office. Jeśli na przykład język polski jest językiem domyślnym systemu operacyjnego Windows, ten sam język jest językiem domyślnym wszystkich programów pakietu Office. W pakiecie Microsoft Office można jednak zmienić domyślny język edycji, wyświetlania, Pomocy i etykietek ekranowych na inny język, na przykład francuski lub angielski.

Ustawianie języka domyślnego

Windows 8 (dotyczy pakietów Office 2007, 2010 i 2013)

 1. Na pasku Panel funkcji w obszarze Aplikacje wyszukaj pozycję Panel sterowania.

 2. Kliknij pozycję Zmień metody wprowadzania w obszarze Zegar, język i region.

 3. Kliknij pozycję Dodaj język, aby dodać nowy język.

 4. W przypadku już zainstalowanego języka kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Dodaj metodę wprowadzania danych.

Dla języka domyślnego w pakiecie Microsoft Office włącz opcje specyficzne dla języka, wykonując instrukcje podane w sekcji Ustawianie domyślnego języka edycji w pakiecie Office.

Windows 7 (dotyczy pakietów Office 2007, 2010 i 2013)

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W obszarze Region i język w obszarze Zegar, język i region kliknij pozycję Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania danych.

 3. W oknie dialogowym Region i język na karcie Klawiatury i języki kliknij przycisk Zmień klawiatury.

 4. W oknie dialogowym Usługi tekstowe i języki w obszarze Język domyślny kliknij język, którego chcesz używać jako języka domyślnego, a następnie przejdź do sekcji Ustawianie domyślnego języka edycji w pakiecie Office.

  Jeśli na liście nie ma języka, którego chcesz używać jako języka domyślnego, wykonaj kroki od 5 do 8.

 5. W obszarze Zainstalowane usługi kliknij przycisk Dodaj.

 6. Rozwiń listę języka, którego chcesz używać jako języka domyślnego, a następnie rozwiń listę Klawiatura.

 7. Zaznacz pole wyboru obok preferowanej klawiatury lub edytora Input Method Editor (IME), a następnie kliknij przycisk OK. Wybrany język zostanie dodany do listy Język domyślny.

  Aby wyświetlić podgląd układu klawiatury, kliknij pozycję Podgląd.

 8. W obszarze Język domyślny kliknij język, którego chcesz używać jako języka domyślnego.

  Dla języka domyślnego w pakiecie Microsoft Office włącz opcje specyficzne dla języka, wykonując instrukcje podane w sekcji Ustawianie domyślnego języka edycji w pakiecie Office.

Początek strony

Windows Vista (dotyczy pakietów Office 2007 i 2010)

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. W obszarze Zegar, język i region kliknij pozycję Zmień klawiatury lub inne metody wprowadzania danych.

  Uwaga   W widoku klasycznym należy kliknąć dwukrotnie pozycję Opcje regionalne i językowe, a następnie kliknąć kartę Klawiatury i języki.

 3. W oknie dialogowym Opcje regionalne i językowe na karcie Klawiatury i języki kliknij przycisk Zmień klawiatury.

 4. W oknie dialogowym Usługi tekstowe i języki w obszarze Język domyślny kliknij język, którego chcesz używać jako języka domyślnego, a następnie przejdź do sekcji Ustawianie domyślnego języka edycji w pakiecie Office.

  Jeśli na liście nie ma języka, którego chcesz używać jako języka domyślnego, wykonaj kroki od 5 do 8.

  Uwaga   Wybrany język domyślny zostanie zastosowany do wszystkich programów na komputerze, które używają tych ustawień, łącznie z programami innych firm.

 5. W obszarze Zainstalowane usługi kliknij przycisk Dodaj.

 6. Rozwiń listę języka, którego chcesz używać jako języka domyślnego, a następnie rozwiń listę Klawiatura.

 7. Zaznacz pole wyboru obok preferowanej klawiatury lub edytora Input Method Editor (IME), a następnie kliknij przycisk OK. Wybrany język zostanie dodany do listy Język domyślny.

  Aby wyświetlić podgląd układu klawiatury, kliknij pozycję Podgląd.

 8. W obszarze Język domyślny kliknij język, którego chcesz używać jako języka domyślnego.

  Dla języka domyślnego w pakiecie Microsoft Office włącz opcje specyficzne dla języka, wykonując instrukcje podane w sekcji Ustawianie domyślnego języka edycji w pakiecie Office.

Początek strony

Windows XP (dotyczy pakietów Office 2007 i 2010)

 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 2. Kliknij pozycję Data, godzina, język i opcje regionalne, a następnie kliknij pozycję Opcje regionalne i językowe.

  Uwaga   W widoku klasycznym należy kliknąć dwukrotnie pozycję Opcje regionalne i językowe.

 3. W oknie dialogowym Opcje regionalne i językowe kliknij kartę Języki, a następnie w obszarze Usługi tekstowe i języki kliknij przycisk Szczegóły.

 4. W oknie dialogowym Usługi tekstowe i języki w obszarze Język domyślny kliknij język, którego chcesz używać jako języka domyślnego.

  Jeśli na liście nie ma języka, którego chcesz używać jako języka domyślnego, wykonaj kroki od 5 do 7.

  Uwaga   Wybrany język domyślny zostanie zastosowany do wszystkich programów na komputerze, które używają tych ustawień, łącznie z programami innych firm.

 5. W obszarze Zainstalowane usługi kliknij przycisk Dodaj.

 6. W oknie dialogowym Dodawanie języka kliknij odpowiedni język na liście Język, a następnie kliknij przycisk OK.

 7. W obszarze Język domyślny kliknij język, którego chcesz używać jako języka domyślnego.

  Dla języka domyślnego w pakiecie Microsoft Office włącz opcje specyficzne dla języka, wykonując instrukcje podane w sekcji Ustawianie domyślnego języka edycji w pakiecie Office.

Początek strony

Ustawianie domyślnego języka edycji w pakiecie Office

 1. Otwórz program pakietu Microsoft Office, np. program Word.

 2. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Język.

 3. W oknie dialogowym Ustawianie preferencji językowych pakietu Office w obszarze Wybieranie języków edycji wybierz odpowiedni język edycji, kliknij nazwę języka, którego chcesz używać jako języka domyślnego, a następnie kliknij pozycję Ustaw jako domyślny.

 4. Po zmianie domyślnego języka edycji zamknij wszystkie programy pakietu Office, a następnie otwórz je ponownie, aby zmiana została uwzględniona.

  Uwagi   

  • Jeśli z jakiegoś powodu domyślny język wyświetlania lub domyślny język Pomocy nie jest dostępny, pakiet Microsoft Office używa kolejnego języka z listy, który jest dostępny.

  • Jeśli danego języka nie ma na liście, może być konieczne kliknięcie pozycji Dodaj dodatkowe języki edycji w celu dodania innych usług językowych.

Początek strony

Dotyczy: Word 2013, Outlook 2013, OneNote 2013, Publisher 2013, Access 2013, Visio 2013, InfoPath 2013, Excel 2010, Word 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, OneNote 2010, Publisher 2010, Visio 2010, Project 2010, InfoPath 2010, Excel 2007, Word 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Access 2007, Publisher 2007, Visio 2007, OneNote 2007, Project 2007, Office 2010, Visio Standard 2007, Visio Standard 2010, Visio Professional 2013, Project Standard 2007, Project Standard 2010, Project Standard 2013, Project Professional 2013Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język