Zmienianie języka pakietu Microsoft Office

We współczesnej globalnej, wielokulturowej gospodarce często spotykamy użytkowników, którzy chcą pracować w różnych językach. Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować pakiet Microsoft Office do pracy w potrzebnych Ci językach.

Są trzy główne obszary pakietu Microsoft Office, w których możesz zmieniać język.

  • Interfejs użytkownika, czyli wszystkie przyciski, menu i kontrolki w pakiecie Office. Język interfejsu użytkownika nazywa się też często językiem wyświetlania.

  • Język edycji to język, w którym piszesz i edytujesz zawartość.

  • Narzędzia sprawdzające służą do sprawdzania pisowni i gramatyki. Zazwyczaj używany jest tu ten sam język, który ustawiono jako język edycji.

W zależności od preferencji możesz ustawić taki sam język interfejsu użytkownika i edycji lub dwa różne języki. Możesz na przykład ustawić francuski jako język przycisków i kontrolek, jednocześnie tworząc dokumenty w języku niemieckim.

Jeśli chcesz całkowicie i trwale zmienić język w pakiecie Office na inny, najlepiej zacząć od ustawienia tego języka również jako domyślnego języka systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz:

Gdy już to zrobisz, lub jeśli nie chcesz zmieniać języka systemu Windows, wykonaj następujące proste czynności:

szara linia

Krok 1. Pobierz odpowiedni pakiet akcesoriów językowych dla języków, których chcesz używać, ze strony: Pakiety akcesoriów językowych dla pakietu Office. Pakiet akcesoriów językowych zawiera w przypadku większości języków zarówno interfejs użytkownika, jak i narzędzia sprawdzające, ale możesz też używać tylko jednego z tych elementów.

szara linia

Krok 2. Po pobraniu pakietu akcesoriów językowych kliknij go dwukrotnie, aby go zainstalować.

szara linia

Krok 3. Aby ustawić język interfejsu użytkownika, w dowolnej aplikacji wybierz pozycję Plik > Opcje > Język. Tutaj możesz wybrać język interfejsu użytkownika, język edycji i język narzędzi sprawdzających.

Jeśli chcesz, możesz tu również zainstalować dodatkowe języki interfejsu użytkownika i narzędzi sprawdzających.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania języka sprawdzania, zapoznaj się z instrukcją w artykule Sprawdzanie pisowni i gramatyki w innym języku.

szara linia

Interfejs użytkownika — język wyświetlania w pakiecie Office dla komputerów Mac jest zgodny z językiem ustawionym w systemie operacyjnym.

Aby skonfigurować to ustawienie w systemie OS X, otwórz menu Apple, wybierz pozycję Preferencje systemowe > Język i region, a następnie ustaw wybrany język jako język podstawowy, przeciągając go na początek listy Preferowane języki.

Jeśli język, którego potrzebujesz, nie jest widoczny, kliknij znak + i dodaj go.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Zmienianie języka systemu na komputerze Mac.

szara linia

Edycja — aby zmienić język edycji dla danego pliku w pakiecie Office dla komputerów Mac, przejdź do pozycji Narzędzia > Język, wybierz język i kliknij przycisk OK.

Język domyślny w pakiecie Office dla komputerów Mac

Aby ustawić ten język jako domyślny dla wszystkich nowych dokumentów, kliknij pozycję Domyślne.

szara linia

Interfejs użytkownika — język wyświetlania w pakiecie Office dla systemu Android jest zgodny z językiem ustawionym na urządzeniu. Możesz go skonfigurować, przechodząc do pozycji Ustawienia > Język i wprowadzanie.

szara linia

Edycja — w systemie Android możesz zmienić język sprawdzania w aplikacji Word.

W aplikacji Word na telefonie z systemem Android naciśnij ikonę Edytuj Ikona Edytuj w górnej części ekranu, a następnie naciśnij pozycję Sprawdzanie i język w grupie Recenzja.

W aplikacji Word na tablecie z systemem Android przejdź do karty Recenzja i wybierz język edycji na wstążce.

szara linia

Interfejs użytkownika — język wyświetlania w pakiecie Office dla systemu iOS jest zgodny z językiem ustawionym na urządzeniu. Aby uzyskać instrukcje, zobacz Zmienianie języka na telefonie iPhone lub tablecie iPad.

szara linia

Edycja — w systemie iOS możesz zmienić język sprawdzania w aplikacji Word.

W aplikacji Word na telefonie iPhone naciśnij ikonę Edytuj Ikona Edytuj , a następnie naciśnij pozycję Narzędzia główne > Recenzja > Narzędzia sprawdzania > Język sprawdzania.

W dokumencie na karcie Recenzja naciśnij ikonę Sprawdzanie pisowni Sprawdzanie pisowni , a następnie pozycję Język sprawdzania.

Włączanie sprawdzania pisowni

szara linia

Interfejs użytkownika — język wyświetlania w pakiecie Office dla systemu Windows Mobile jest zgodny z językiem ustawionym w systemie Windows.

szara linia

Edycja — w systemie Windows Mobile możesz zmienić język sprawdzania w aplikacji Word.

W dokumencie przejdź do karty Recenzja i wybierz język sprawdzania na wstążce.

Interfejs użytkownika — najlepszą metodą ustawiania języka wyświetlania w aplikacjach Office Online jest zrobienie tego na hoście, na którym są przechowywane dokumenty. Zazwyczaj jest to usługa OneDrive, program SharePoint, usługa Dropbox itp. Po otwarciu dokumentu z jednej z tych witryn aplikacje Office Online używają języka wyświetlania, który ustawiono dla tej usługi.

Aby ustawić język edycji w aplikacji, przejdź do karty Recenzja i wybierz pozycję Pisownia i gramatyka > Ustaw język sprawdzania. Zmiana zostanie zastosowana tylko do bieżącego dokumentu.

Tematy pokrewne

Tłumacz w programie Word

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×