Zmienianie istniejącej części szablonu

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Część szablonu jest częścią szablonu formularza, który można zapisać w celu ponownego użycia w różnych szablonach. Część szablonu typowe składa się z kontrolkami i źródło danych, a także zawierać funkcje, takie jak połączenia danych, sprawdzanie poprawności danych i reguły. Możesz Projektowanie części szablonu pojedynczej i rozpowszechnianie go do innych projektantów szablonu formularza w Twojej organizacji do użycia w własnych szablonów formularzy. Jest to przydatne, gdy chcesz zapewnić jednolity wygląd przez wielu szablonów formularzy. Części szablonu są często tworzone i obsługiwane przez projektanta jednego formularza i następnie udostępniane innym projektantom formularzy w organizacji.

W tym artykule wyjaśniono podstawową procedurę aktualizowania części szablonu. W artykule opisano też, jak używać własnych ikon dla części szablonu oraz jak zmienić nazwę części szablonu.

Co chcesz zrobić?

Zmienianie projektu części szablonu

Zmienianie ikony części szablonu

Zmienianie nazwy i identyfikatora części szablonu

Zmienianie projektu części szablonu

Aby zmodyfikować zaprojektowaną część szablonu, należy otworzyć ją w dedykowanym środowisku programu Microsoft Office InfoPath służącym do projektowania części szablonu, wprowadzić potrzebne zmiany, a następnie zapisać plik. Jeśli inni projektanci formularzy obecnie używają części szablonu użytkownika, użytkownik powinien ich powiadomić, że jest dostępna nowa wersja, aby mogli oni dodać najnowszą wersję do okienka zadań Formanty. Po zainstalowaniu nowej części szablonu program InfoPath wyświetla komunikat dotyczący nowej wersji w okienku zadań Sprawdzanie projektu. To powiadomienie jest też wyświetlane po przesunięciu wskaźnika na część szablonu w szablonie formularza.

Jeśli użytkownik planuje zaktualizować część szablonu w szablonie formularza, który jest już w użyciu w obrębie organizacji, to po zaktualizowaniu części formularza użytkownik powinien opublikować ponownie szablon formularza. Zaktualizowany szablon formularza z najnowszą częścią szablonu zostanie wyświetlony automatycznie następnym razem, gdy użytkownicy otworzą istniejący lub nowy formularz oparty na tym szablonie formularza.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Projektuj szablon formularza.

 2. W obszarze Otwórz szablon formularza w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza kliknij opcję Na tym komputerze.

 3. W oknie dialogowym Otwieranie w trybie projektowania kliknij pozycję Części szablonu programu InfoPath z listy typów plików.

 4. Przejdź do części szablonu, którą chcesz otworzyć, i kliknij ją, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. Wprowadź odpowiednie zmiany do części szablonu.

 6. Aby zapisać część szablonu, w menu Plik kliknij polecenie Zapisz.

 7. Aby udostępnić część szablonu innym projektantom formularzy, skopiuj plik części szablonu (xtp) do lokalizacji udostępnionej, takiej jak serwer plików, a następnie zawiadom innych projektantów formularzy, że część szablonu jest gotowa do użycia.

Początek strony

Zmienianie ikony części szablonu

Możesz utworzyć własną ikonę części szablonu. Ikona części szablonu jest wyświetlana na liście formantów w okienku zadań Formanty obok nazwy części szablonu. Ikony niestandardowe są często tworzone za pomocą dedykowanego programu do tworzenia ikon lub programu graficznego.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Projektuj szablon formularza.

 2. W obszarze Otwórz szablon formularza w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza kliknij opcję Na tym komputerze.

 3. W oknie dialogowym Otwieranie w trybie projektowania kliknij pozycję Części szablonu programu InfoPath z listy typów plików.

 4. Przejdź do części szablonu, którą chcesz otworzyć, i kliknij ją, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. W menu Plik kliknij polecenie Właściwości.

 6. W oknie dialogowym Właściwości części szablonu kliknij przycisk Przeglądaj.

 7. W oknie dialogowym Wstawianie ikony odszukaj plik ico, bmp lub inny plik obrazu zawierający ikonę, która ma reprezentować część szablonu w okienku zadań Formanty.

Początek strony

Zmienianie nazwy i identyfikatora części szablonu

Ta procedura pozwala zmienić nazwę i identyfikator istniejącej części szablonu.

Program InfoPath wyświetla nazwę części szablonu między innymi w okienku zadań Formanty. Identyfikator części szablonu nie jest wyświetlany w okienku zadań Formanty, ale musi być unikatowy dla każdej tworzonej odrębnej części szablonu.

Nie można zmienić nazwy i identyfikatora części szablonu, zapisując część szablonu pod nową nazwą pliku. Zamiast tego należy otworzyć część szablonu w programie InfoPath i zaktualizować nazwę pliku w oknie dialogowym Właściwości części szablonu. Wykonanie tej czynność spowoduje automatyczne zaktualizowanie identyfikatora części szablonu.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Projektuj szablon formularza.

 2. W obszarze Otwórz szablon formularza w oknie dialogowym Projektowanie szablonu formularza kliknij opcję Na tym komputerze.

 3. Na liście Pliki typu kliknij pozycję Części szablonu programu InfoPath.

 4. Przejdź do części szablonu, którą chcesz otworzyć, i kliknij ją, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 5. W menu Plik kliknij polecenie Właściwości.

 6. W oknie dialogowym Właściwości części szablonu wprowadź nową nazwę w polu Nazwa części szablonu.

  Gdy to zrobisz, tekstu identyfikującego w polu Identyfikator części szablonu odzwierciedla nową nazwę. Identyfikator części szablonu jest generowany automatycznie za pomocą programu InfoPath. Musi być unikatowa dla każdego nowego części szablonu, które są tworzone.

 7. W menu plik kliknij polecenie Zapisz jako, a następnie wprowadź nową nazwę pliku dla części szablonu.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×