Zmienianie informacji o projekcie (pola niestandardowe)

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby lepiej opisać projekt, można zmienić wiele dotyczących go informacji, takich jak nazwa projektu, właściciel projektu oraz informacje znajdujące się we wszystkich polach niestandardowych utworzonych w organizacji.

Uwaga : Niektóre informacje o projekcie, takie jak kalendarz projektu i informacje o kosztach, można zmieniać tylko w programie Microsoft Office Project Professional. W celu wprowadzenia zmian należy zaznaczyć projekt i kliknąć przycisk Otwórz, aby otworzyć program Project Professional. Następnie należy uaktualnić informacje o projekcie i kliknąć polecenie Zapisz w menu Plik.

  1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij przycisk Projekty.

  2. Wybierz projekt, a następnie kliknij polecenie Edytuj właściwości projektu.

  3. W polu Informacje podstawowe wpisz nową nazwę projektu i nowego właściciela.

  4. Organizacja może wymagać dodatkowych informacji o projekcie. W obszarze Pola niestandardowe projektu wprowadź wymagane informacje.

Dlaczego nie można wykonywać niektórych czynności w programie Microsoft Office Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×