Zmienianie haseł puli aplikacji sieci Web

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby zmienić hasło dla tożsamości puli aplikacji sieci Web, wykonaj poniższą procedurę. Puli aplikacji sieci Web wykorzystuje konto tożsamości na potrzeby aplikacji sieci Web. Aplikacja sieci Web przechowuje informacje poświadczeń i będzie działać nawet po wygaśnięciu hasła. Jednak po uruchomieniu puli aplikacji sieci Web informacje przechowywane poświadczenie są tracone, a nie można uruchomić puli aplikacji sieci Web, dopóki nie są aktualizowane informacjami o poświadczeniach. Jeśli nie można uruchomić puli aplikacji sieci Web, pojawi się komunikat o błędzie "Usługa niedostępna" HTTP użytkownikom stron sieci Web lub usługi dostępne w aplikacji sieci Web.

Uwagi: 

 • Poniższe procedury mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy hasło zostało zmienione na kontrolerze domeny. Wprowadzone poświadczenia są porównywane tych na kontrolera domeny. Jeśli hasło zostało zmienione na kontrolerze domeny należy wprowadzić nowe hasło, spowoduje błąd i ustawienia nie zostaną zmienione.

 • Aby zapisać zmiany, należy ponownie uruchomić puli aplikacji sieci Web. Spowoduje to zawartości lub usług, dostępnych jest chwilowo niedostępny, podczas gdy uruchomieniu puli aplikacji sieci Web.

 • Ta procedura musi być uruchamiane tylko na serwerze, którym jest uruchomiona witryna sieci Web Administracja centralna programu SharePoint.

Ważne: Członkostwo w grupie Administratorzy na komputerze lokalnym lub równoważnej jest wymagany do wykonania poniższych procedur. Do wykonania tych procedur nie wystarcza członkostwo w grupie Administratorzy farmy (grupy zabezpieczeń systemu Windows WSS_RESTRICTED_WPG).

Zmienianie hasła dla tożsamości puli aplikacji sieci Web przy użyciu interfejsu użytkownika

 1. W witrynie sieci Web Administracja centralna programu SharePoint kliknij przycisk operacje.

 2. Na stronie Operacje w obszarze Konfiguracja zabezpieczeń kliknij Konta usługi.

 3. W sekcji Zarządzanie poświadczeniami w obszarze Wybierz składnik, aby zaktualizować wybierz puli aplikacji sieci Web.

 4. Na liście usługi sieci Web wybierz usługę, został utworzony w obszarze dla puli aplikacji. Wartość domyślna to Aplikacji sieci Web programu Windows SharePoint Services.

 5. Na liście puli aplikacji wybierz puli aplikacji, dla której chcesz zaktualizować poświadczeń.

 6. Wpisz nowe hasło w polu hasło.

 7. Kliknij przycisk OK.

Zmienianie hasła tożsamości puli aplikacji sieci Web przy użyciu wiersza polecenia

 1. Na komputerze z systemem witryny sieci Web Administracja centralna Otwórz wiersz polecenia i przejdź do folderu Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\BIN.

 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie:

  stsadm – o updateaccountpassword – userlogin < domena >

  — hasło < newpassword > – noadmin

  Uwaga: userlogin to konto tożsamości puli aplikacji sieci Web.

 3. Naciśnij klawisz ENTER.

 4. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie:

  iisreset/noforce

 5. Naciśnij klawisz ENTER.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×