Zmienianie funkcji podsumowania lub obliczeń niestandardowych dla pola w raporcie tabeli przestawnej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dane w obszarze wartości podsumowywanie danych źródłowych (nie wartość, która jest widoczna) w raporcie w formie wykresu przestawnego w następujący sposób: wartości liczbowe za pomocą funkcji SUMA i wartości tekstowych należy użyć funkcji COUNT. Jednak możesz zmienić funkcja podsumowująca. Opcjonalnie można także tworzyć obliczanie niestandardowe.

 1. W obszarze Wartości wybierz pole, dla którego chcesz zmienić funkcję podsumowania raportu tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Analiza w grupie Aktywne pole kliknij Aktywnego pola, a następnie kliknij pozycję Ustawienia pola.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia pola wartości.

  Pole Nazwa źródła zawiera nazwę pola w źródle danych.

  W polu Nazwa niestandardowa jest wyświetlana bieżąca nazwa w raporcie tabeli przestawnej lub nazwa źródła w przypadku braku nazwy niestandardowej. Aby zmienić nazwę niestandardową, kliknij tekst w polu Nazwa niestandardowa i zmień nazwę.

 3. Kliknij kartę Podsumuj wartości według.

 4. W polu Podsumuj pole wartości według kliknij funkcję podsumowania, której chcesz użyć.

  Funkcje podsumowujące, których można używać

  Funkcja

  Rodzaj podsumowania

  Suma

  Oblicza sumę wartości. Jest to domyślna funkcja dla wartości numerycznych.

  Licznik

  Liczba wartości. Funkcji podsumowania Licznik działa tak samo jak funkcja arkusza . Liczba jest domyślne wartości inne niż liczby.

  Średnia

  Średnia z wartości.

  Maksimum

  Największa wartość.

  Minimum

  Najmniejsza wartość.

  Iloczyn

  Iloczyn wartości.

  Licznik num.

  Liczba wartości, które są liczbami. Funkcja podsumowująca Licznik num. działa tak samo jak funkcja arkusza ILE .

  OdchStd

  Szacowana wartość odchylenia standardowego populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

  OdchStdc

  Odchylenie standardowe dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane wartości.

  Wariancja

  Szacowana wariancja populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

  Wariancja populacji

  Wariancja dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane wartości.

  Uwaga : W przypadku niektórych typów dane źródłowe, takich jak danych OLAP i pól obliczeniowych i elementów obliczeniowych nie można zmienić funkcję podsumowującą.

 5. Opcjonalnie można użyć obliczeń niestandardowych, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij kartę Pokaż wartości jako.

  2. W polu Pokaż wartości jako kliknij odpowiednie obliczenie.

   Za pomocą tych obliczeń

   Do

   Bez obliczeń

   Wyłącz funkcję obliczenia niestandardowe.

   % sumy końcowej

   Umożliwia wyświetlenie wartości jako procent sumy końcowej wszystkich wartości lub punktów danych w raporcie.

   % sumy kolumny

   Umożliwia wyświetlenie wszystkich wartości w poszczególnych kolumnach lub seriach jako procent sumy danej kolumny lub serii.

   % sumy wiersza

   Wyświetlanie wartości w poszczególnych wierszach lub kategoriach jako procent sumy danego wiersza lub kategorii.

   % z

   Umożliwia wyświetlenie wartości jako procent wartości elementu podstawowego w polu Pole podstawowe.

   % sumy wiersza nadrzędnego

   Obliczanie (wartość dla elementu) / (wartość dla elementu nadrzędnego w wierszach).

   % sumy kolumny nadrzędnej

   Obliczanie (wartość dla elementu) / (wartość dla elementu nadrzędnego w kolumnach).

   % sumy elementu nadrzędnego

   Obliczanie (wartość dla elementu) / (wartość dla elementu nadrzędnego w wybranym polu Pole podstawowe).

   Różnica

   Umożliwia wyświetlenie wartości wyrażony wynik odejmowania wartości od wartości elementu podstawowego w polu Pole podstawowe.

   % różnicy

   Umożliwia wyświetlenie wartości jako procentowo wyrażony wynik odejmowania od wartości elementu podstawowego w polu Pole podstawowe.

   Suma bieżąca w

   Wyświetl wartość dla kolejnych elementów w pole podstawowe jako sumę bieżącą.

   % sumy bieżącej w

   Wyświetl wartość procentową dla kolejnych elementów w pole podstawowe jako sumę bieżącą.

   Porządkuj od najmniejszych do największych

   Wyświetlanie klasyfikację wybranych wartości w określonym polu, umieszczając najmniejszy element w polu jako 1, a kolejne większe wartości wyższa wartość klasyfikacji.

   Porządkuj od największych do najmniejszych

   Wyświetlanie klasyfikację wybranych wartości w określonym polu, umieszczając największa elementu w polu jako 1, a wartości mniejsze o wyższej rangi wartości.

   Indeks

   Obliczanie wartości w następujący sposób:

   ((wartość w komórce) x (suma końcowa sum końcowych)) / ((suma końcowa wiersza) x (suma końcowa kolumny))

  3. Wybierz opcje Pole podstawowe i Element podstawowy, jeśli są dostępne dla wybranego obliczenia.

   Uwaga : Pole podstawowe nie należy tego samego pola, który został wybrany w kroku 1.

 6. Aby zmienić sposób formatowania liczb, kliknij przycisk Format liczby, a następnie na karcie Liczby w oknie dialogowym Formatowanie komórek wybierz format liczbowy i kliknij przycisk OK.

 7. Jeśli raport ma wiele pól wartości, powtórz powyższe czynności dla wszystkich pól, które chcesz zmienić.

Uwaga : Aby do tego samego pola zastosować więcej niż jedną funkcję podsumowania, należy dodać ponownie pole z listy pól tabeli przestawnej, a następnie powtórzyć powyższe czynności, wybierając inną funkcję, która ma zostać użyta.

 1. W obszarze Wartości wybierz pole, dla którego chcesz zmienić funkcję podsumowania raportu tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Opcje w grupie Aktywne pole kliknij przycisk Aktywne pole, a następnie kliknij pozycję Ustawienia pola.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia pola wartości.

  Pole Nazwa źródła zawiera nazwę pola w źródle danych.

  W polu Nazwa niestandardowa jest wyświetlana bieżąca nazwa w raporcie tabeli przestawnej lub nazwa źródła w przypadku braku nazwy niestandardowej. Aby zmienić nazwę niestandardową, kliknij tekst w polu Nazwa niestandardowa i zmień nazwę.

 3. Kliknij kartę Podsumuj wartości według.

 4. W polu Podsumuj pole wartości według kliknij funkcję podsumowania, której chcesz użyć.

  Funkcja

  Rodzaj podsumowania

  Suma

  Oblicza sumę wartości. Jest to domyślna funkcja dla wartości numerycznych.

  Licznik

  Liczba wartości. Funkcji podsumowania Licznik działa tak samo jak funkcja arkusza . Liczba jest domyślne wartości inne niż liczby.

  Średnia

  Średnia z wartości.

  Maksimum

  Największa wartość.

  Minimum

  Najmniejsza wartość.

  Iloczyn

  Iloczyn wartości.

  Licznik num.

  Liczba wartości, które są liczbami. Funkcja podsumowująca Licznik num. działa tak samo jak funkcja arkusza ILE .

  OdchStd

  Szacowana wartość odchylenia standardowego populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

  OdchStdc

  Odchylenie standardowe dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane wartości.

  Wariancja

  Szacowana wariancja populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

  Wariancja populacji

  Wariancja dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane wartości.

  Uwaga : W przypadku niektórych typów dane źródłowe, takich jak danych OLAP i pól obliczeniowych i elementów obliczeniowych nie można zmienić funkcję podsumowującą.

 5. Opcjonalnie można użyć obliczeń niestandardowych, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij kartę Pokaż wartości jako.

  2. W polu Pokaż wartości jako kliknij odpowiednie obliczenie.

   Za pomocą tych obliczeń

   Do

   Bez obliczeń

   Wyłącz funkcję obliczenia niestandardowe.

   % sumy końcowej

   Umożliwia wyświetlenie wartości jako procent sumy końcowej wszystkich wartości lub punktów danych w raporcie.

   % sumy kolumny

   Umożliwia wyświetlenie wszystkich wartości w poszczególnych kolumnach lub seriach jako procent sumy danej kolumny lub serii.

   % sumy wiersza

   Wyświetlanie wartości w poszczególnych wierszach lub kategoriach jako procent sumy danego wiersza lub kategorii.

   % z

   Umożliwia wyświetlenie wartości jako procent wartości elementu podstawowego w polu Pole podstawowe.

   % sumy wiersza nadrzędnego

   Obliczanie (wartość dla elementu) / (wartość dla elementu nadrzędnego w wierszach).

   % sumy kolumny nadrzędnej

   Obliczanie (wartość dla elementu) / (wartość dla elementu nadrzędnego w kolumnach).

   % sumy elementu nadrzędnego

   Obliczanie (wartość dla elementu) / (wartość dla elementu nadrzędnego w wybranym polu Pole podstawowe).

   Różnica

   Umożliwia wyświetlenie wartości wyrażony wynik odejmowania wartości od wartości elementu podstawowego w polu Pole podstawowe.

   % różnicy

   Umożliwia wyświetlenie wartości jako procentowo wyrażony wynik odejmowania od wartości elementu podstawowego w polu Pole podstawowe.

   Suma bieżąca w

   Wyświetl wartość dla kolejnych elementów w pole podstawowe jako sumę bieżącą.

   % sumy bieżącej w

   Wyświetl wartość procentową dla kolejnych elementów w pole podstawowe jako sumę bieżącą.

   Porządkuj od najmniejszych do największych

   Wyświetlanie klasyfikację wybranych wartości w określonym polu, umieszczając najmniejszy element w polu jako 1, a kolejne większe wartości wyższa wartość klasyfikacji.

   Porządkuj od największych do najmniejszych

   Wyświetlanie klasyfikację wybranych wartości w określonym polu, umieszczając największa elementu w polu jako 1, a wartości mniejsze o wyższej rangi wartości.

   Indeks

   Obliczanie wartości w następujący sposób:

   ((wartość w komórce) x (suma końcowa sum końcowych)) / ((suma końcowa wiersza) x (suma końcowa kolumny))

  3. Wybierz opcje Pole podstawowe i Element podstawowy, jeśli są dostępne dla wybranego obliczenia.

   Uwaga : Pole podstawowe nie należy tego samego pola, który został wybrany w kroku 1.

 6. Aby zmienić sposób formatowania liczb, kliknij przycisk Format liczby, a następnie na karcie Liczby w oknie dialogowym Formatowanie komórek wybierz format liczbowy i kliknij przycisk OK.

 7. Jeśli raport ma wiele pól wartości, powtórz powyższe czynności dla wszystkich pól, które chcesz zmienić.

Uwaga : Aby do tego samego pola zastosować więcej niż jedną funkcję podsumowania, należy dodać ponownie pole z listy pól tabeli przestawnej, a następnie powtórzyć powyższe czynności, wybierając inną funkcję, która ma zostać użyta.

 1. W obszarze Wartości wybierz pole, dla którego chcesz zmienić funkcję podsumowania raportu tabeli przestawnej.

 2. Na karcie Opcje w grupie Aktywne pole kliknij przycisk Aktywne pole, a następnie kliknij pozycję Ustawienia pola.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia pola wartości.

  Pole Nazwa źródła zawiera nazwę pola w źródle danych.

  W polu Nazwa niestandardowa jest wyświetlana bieżąca nazwa w raporcie tabeli przestawnej lub nazwa źródła w przypadku braku nazwy niestandardowej. Aby zmienić nazwę niestandardową, kliknij tekst w polu Nazwa niestandardowa i zmień nazwę.

 3. Kliknij kartę Podsumowanie według.

 4. W polu Podsumuj pole wartości według kliknij funkcję podsumowania, której chcesz użyć.

  Funkcje podsumowujące, których można używać

  Funkcja

  Rodzaj podsumowania

  Suma

  Oblicza sumę wartości. Jest to domyślna funkcja dla wartości numerycznych.

  Licznik

  Liczba wartości. Funkcja podsumowująca Licznik działa tak samo jak funkcja arkusza . Liczba jest domyślne wartości inne niż liczby.

  Średnia

  Średnia z wartości.

  Maksimum

  Największa wartość.

  Minimum

  Najmniejsza wartość.

  Iloczyn

  Oblicza iloczyn wartości.

  Licznik num.

  Liczba wartości, które są liczbami. Funkcja podsumowująca Licznik num. działa tak samo jak funkcja arkusza ILE .

  OdchStd

  Szacowana wartość odchylenia standardowego populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

  OdchStdc

  Odchylenie standardowe dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane wartości.

  Wariancja

  Szacowana wariancja populacji, gdzie próbka to podzbiór całej populacji.

  Wariancja populacji

  Wariancja dla populacji, którą stanowią wszystkie podsumowywane wartości.

  Uwaga : W przypadku niektórych typów dane źródłowe, takich jak danych OLAP i pól obliczeniowych i elementów obliczeniowych nie można zmienić funkcję podsumowującą.

 5. Opcjonalnie można użyć obliczeń niestandardowych, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij kartę Pokaż wartości jako.

  2. W polu Pokaż wartości jako kliknij odpowiednie obliczenie.

   Aby użyć tej funkcji

   Czynność

   Normalny

   Wyłącz funkcję obliczenia niestandardowe.

   Różnica

   Umożliwia wyświetlenie wartości wyrażony wynik odejmowania wartości od wartości elementu podstawowego w polu Pole podstawowe.

   % z

   Umożliwia wyświetlenie wartości jako procent wartości elementu podstawowego w polu Pole podstawowe.

   % różnicy

   Umożliwia wyświetlenie wartości jako procentowo wyrażony wynik odejmowania od wartości elementu podstawowego w polu Pole podstawowe.

   Suma bieżąca w

   Wyświetl wartość dla kolejnych elementów w pole podstawowe jako sumę bieżącą.

   % wiersza

   Wyświetlanie wartości w poszczególnych wierszach lub kategoriach jako procent sumy danego wiersza lub kategorii.

   % kolumny

   Umożliwia wyświetlenie wszystkich wartości w poszczególnych kolumnach lub seriach jako procent sumy danej kolumny lub serii.

   % sumy

   Umożliwia wyświetlenie wartości jako procent sumy końcowej wszystkich wartości lub punktów danych w raporcie.

   Indeks

   Obliczanie wartości w następujący sposób:

   ((wartość w komórce) x (suma końcowa sum końcowych)) / ((suma końcowa wiersza) x (suma końcowa kolumny))

  3. Wybierz opcje Pole podstawowe i Element podstawowy, jeśli są dostępne dla wybranego obliczenia.

   Uwaga : Pole podstawowe nie należy tego samego pola, który został wybrany w kroku 1.

 6. Aby zmienić sposób formatowania liczb, kliknij przycisk Format liczby, a następnie na karcie Liczby w oknie dialogowym Formatowanie komórek wybierz format liczbowy i kliknij przycisk OK.

 7. Jeśli raport ma wiele pól wartości, powtórz powyższe czynności dla wszystkich pól, które chcesz zmienić.

Uwaga : Aby do tego samego pola zastosować więcej niż jedną funkcję podsumowania, należy dodać ponownie pole z listy pól tabeli przestawnej, a następnie powtórzyć powyższe czynności, wybierając inną funkcję, która ma zostać użyta.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Funkcje podsumowania dostępne w raportach w formie tabeli przestawnej

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×