Zmienianie formatu czcionki dla hiperłączy

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Domyślne style tekstu hiperłącza w skoroszycie można zmienić formatując style komórki hiperłącze lub Odwiedzone hiperłącze. Oto jak:

  1. Kliknij komórkę zawierającą hiperłącze. Na karcie Narzędzia główne kliknij odpowiedni styl hiperłącze prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Modyfikuj.

    Styl hiperlinku w galerii czcionek

    Porady : 

    • Jeśli nie widzisz stylu hiperłącza, kliknij strzałkę, aby rozwinąć galerię stylów.

    • Kliknij strzałkę w dół w galerii stylów czcionek, aby rozwinąć widok

  2. W oknie dialogowym Styl kliknij przycisk Format.

  3. Kliknij przycisk Czcionka, wybierz odpowiednie opcje formatowania, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno Styl.

    Możesz również zmienić wygląd hiperłączy, które zostały kliknięte przy użyciu powyższe czynności dla styl Odwiedzone hiperłącze.

    Uwaga : Zmiany wprowadzone w hiperłącze lub Odwiedzone hiperłącze style są stosowane do wszystkich hiperłączy w bieżącym skoroszycie. Nie można zmienić wygląd hiperłączy, pojedyncze.

Zapisywanie style komórki hiperłącza dla przyszłych skoroszytów

Aby ponownie użyć stylów hiperłącze w nowych skoroszytach, tworzenie szablonu z stylów preferowanej hiperłącze.

  1. Utwórz nowy skoroszyt, klikając pozycję plik > Nowy > pusty skoroszyt.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę, a następnie wybierz hiperłącze.

    Skrót klawiaturowy: Naciśnij klawisze Ctrl + K.

  3. Wpisz tekst hiperłącza, która ma być wyświetlana w polu tekst do wyświetlenia.

  4. W polu adres wpisz adres łącza.

  5. Kliknij komórkę z hiperłączem i na karcie Narzędzia główne, kliknij pozycję Style komórki.

  6. W zależności od styl, który chcesz zmienić kliknij prawym przyciskiem myszy Odwiedzone hiperłącze lub hiperłącze, a następnie wybierz polecenie Modyfikuj.

    Opcje formatowania stylu komórki
  7. W oknie dialogowym Styl kliknij przycisk Format, a następnie na karcie Czcionka Ustawianie opcji stylu czcionki hiperłącza.

  8. Kliknij komórkę zawierającą tekst hiperłącza, a następnie naciśnij klawisz Delete.

  9. Kliknij pozycję plik > Zapisz jako, a następnie przejdź do folderu Moje szablony na komputerze.

    Uwaga : Mój folder szablonów jest zazwyczaj znajduje się w C:\Users\Public\PublicDocuments. Jeśli nie widzisz, po prostu dodać nowego folderu o nazwie Moje szablony.

  10. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę szablonu.

  11. W obszarze Zapisz jako typ wybierz pozycję Szablon programu Excel, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  12. Następnym razem, aby utworzyć skoroszyt, kliknij pozycję plik > Nowy > osobiste i otworzyć swój szablon.

    Kliknij pozycję Nowy, a następnie kliknij pozycję Osobiste w celu znalezienia nowego szablonu

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z hiperłączy zobacz hiperłącza w arkuszach.

Dowiedz się więcej na temat zapisywania skoroszytu jako szablonu.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×