Zmienianie formatowania poziomów grupowania

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W przypadku grupowania informacji o zadaniach i zasobach w widokach Centrum projektów, Centrum zasobów, Projekt i Przydział można zmienić sposób wyświetlania wierszy (lub poziomów) informacji w tych widokach. Zmieniając wygląd poziomów grupowania, można wyróżnić określone informacje dla członków zespołu.

  1. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

  2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij pozycję Formaty grupowania. Zostanie wyświetlona lista formatów grupowania.

  3. Na liście Format grupowania zaznacz poziom grupowania, który chcesz sformatować.

    Aby zmienić nazwę poziomu grupowania, należy zaznaczyć format grupowania na liście Format grupowania, a następnie kliknąć pozycję Zmień nazwę. Po wpisaniu nowej nazwy należy kliknąć przycisk OK, aby zastosować nową nazwę do formatu grupowania.

  4. Zaznacz poziom grupowania dla wierszy widoku, a następnie wybierz ustawienia koloru, deseniu i czcionki, które chcesz zmienić dla tego formatu.

  5. Kliknij przycisk Zapisz.

Dlaczego nie można wykonać kilka czynności w programie Project Web Access?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×