Zmienianie formantu jednego typu na formant innego typu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas projektowania szablonu formularza można zdecydować się na zamianę formantu pewnego typu na inny formant. Można na przykład zdecydować się na zamianę pola tekstowego istniejącego w szablonie formularza na formant wyboru daty. Zamiast usuwać istniejący formant i dodawać nowy, można po prostu przekonwertować istniejący formant na formant innego typu.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy formant, który chcesz zmienić, w menu skrótów wskaż polecenie Zmień na, a następnie kliknij odpowiedni typ formantu.

  2. Aby zmienić typ danych kontrolki zgodnie z nowy typ formantu, którego używasz, kliknij prawym przyciskiem myszy nowy formant, w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości kontrolki, a następnie kliknij kartę dane. W polu Typ danych kliknij pozycję Nowy typ danych dla kontrolki. Na przykład jeśli zmienisz pola tekstowego na selektora dat można zmienić typ danych z tekstu (ciąg) do (Data). Czy zmienić typ danych zależy od tego, jak ma danych w celu zapisania w źródłowym pliku XML.

Uwaga: Ponieważ nie są powiązane z pól lub grup w źródle danych, nie można przekonwertować niektórych rodzajów kontrolki, w tym przyciski, formanty hiperłącza lub pola wyrażenia do innego typu formantu.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×