Zmienianie domyślnej kolejności dostępu do formantów w formularzu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas wypełniania formularza wiele osób porusza się między polami za pomocą klawiatury, a nie myszy. Dlatego ważne jest, aby formanty w formularzu miały logiczną kolejność tabulacji.

Domyślnie kolejność tabulacji w szablonie formularza programu Microsoft Office InfoPath jest od lewej do prawej, od góry do dołu, tak jak na stronie sieci Web. W niektórych przypadkach może być konieczne zmiany domyślnej kolejności tabulacji dla szablonu formularza. Na przykład można określić niestandardową kolejność dostępu dla tabela powtarzająca się, dzięki czemu użytkownicy mogą nawigować kolumna po kolumnie zamiast wiersz po wierszu.

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę, dla którego chcesz zmienić kolejność, a następnie kliknij polecenie Właściwości formantu. Na przykład aby otworzyć właściwości formantu pola tekstowego, kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę, a następnie kliknij Właściwości pola tekstowego.

  2. Kliknij kartę Zaawansowane.

  3. W oknie dialogowym indeks wprowadź inną niż 0. Na przykład aby określić, czy użytkownicy przejść do tego formantu naciśnięciu klawisza TAB po raz pierwszy, wprowadź wartość 1.

  4. Aby zmienić kolejność dostępu dla następnych formantów, powtórz kroki od 1 do 3.

  5. Aby sprawdzić wprowadzone zmiany, kliknij pozycję Podgląd na pasku narzędzi Standardowy lub naciśnij klawisze CTRL+SHIFT+B.

Uwaga: 

  • Domyślnym ustawieniem indeksu dla wszystkich formantów w szablonie formularza jest równy 0, ale kolejność zaczyna się od 1. Oznacza to, że kontrolki z 1 w polu indeks jest odwiedzonej najpierw, gdy użytkownicy naciskaj klawisz TAB, kontrolki z 2 w polu Karta indeksu wizyty drugi itd. Kontrolki z 0 w polu indeks będą ostatniej w kolejności tabulacji. Aby przejść do żadnej kontrolki w kolejności tabulacji, należy wprowadzić wartość -1 w polu indeks.

  • Zmiana ustawienia indeksu kolejności dostępu nie zmienia kolejności poruszania się między formantami w trybie projektowania.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×