Zmienianie domyślnej czcionki

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Zamiast aktualizowanie slajdy po kolei, możesz zmienić domyślną czcionkę dla całej prezentacji. Gdy zaktualizujesz czcionki domyślnej w widoku wzorca slajdów, możesz zapisać można jednocześnie, usuwaniu dodatkowe kroki w formatowanie slajdów.

 1. Kliknij pozycję Widok > Wzorzec slajdów.

 2. Na karcie Wzorzec slajdów kliknij menu rozwijane czcionek. Wybierz czcionkę, której chcesz użyć dla wszystkich slajdów w prezentacji.

  Uwaga: Wszelkie zmiany wprowadzone w tym widoku wzorca slajdów wpływają na inne szablony slajdu.

 3. Kliknij pozycję Zamknij widok wzorca. Tekst w całej prezentacji zostanie automatycznie zaktualizowany na nową czcionkę.

Tworzenie szablonu, aby zapisać czcionki domyślnej

Możesz zapisać domyślną czcionkę aktualizacje tworząc szablon PowerPoint. Ten szablon umożliwia zapisanie aktualizacje czcionki i mogą być używane w przyszłych prezentacji.

 1. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

  Na karcie plik jest opcja wzorzec slajdów.
 2. Kliknij pozycję komputer > Przeglądaj.

  Z menu rozwijanego czcionek można wybrać czcionkę, którą chcesz.
 3. Przejdź do C:\Users\ < nazwa_użytkownika > \AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

 4. Wpisz nazwę szablonu w polu Nazwa pliku. Kliknij menu rozwijane Zapisz jako typ, a następnie kliknij pozycję Szablon programu PowerPoint.

  W polu "Zapisz jako typ" wybierz pozycję Szablon programu PowerPoint.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga: Podczas tworzenia nowej prezentacji, można uzyskać dostęp do szablonu. Kliknij pozycję plik > Nowy i kliknij pozycję osobiste Znajdowanie szablonu.

  Na ekranie nowe kliknij pozycję osobiste, aby uzyskać dostęp do utworzony szablon.

Początek strony

Błąd: Niektórych czcionek nie można zapisać z prezentacji

Gdy używasz czcionki, która nie jest zainstalowany wraz z bieżącego systemu operacyjnego, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie, niektóre osoby, którym udostępniasz prezentację mogą być widoczne lub czcionki. Jeden sposób, aby uniknąć tego problemu jest osadzanie czcionki w prezentacji (plik > Opcje > Zapisz > Osadzanie czcionek w pliku ).

Nie wszystkie czcionki są zastosujesz. Aby wyświetlić właściwości czcionki, w szczególności, czy można osadzić w pliku PowerPoint, otwórz Panel sterowania i wyszukiwanie czcionek. Aplet czcionki zostanie wyświetlona wszystkie czcionki w systemie. Kliknij prawym przyciskiem myszy czcionkę, aby wyświetlić jego właściwości. Szczegóły karta jest właściwość o nazwie możliwość osadzania czcionek. Możliwe wartości dla tej właściwości są następujące:

 • Można edytować:    Można osadzić czcionki.

 • Możliwych do zainstalowania:    Można osadzić czcionki.

 • Podglądu i drukowanie:    Można osadzić czcionkę, ale na komputerze nie zainstalowano odpowiedniej czcionki, można tylko będzie Otwórz prezentację, wyświetlania i drukowania, nie do edycji.

 • Ograniczeniami:    Nie można osadzić czcionki.

Jeśli czcionka nie jest zastosujesz, możesz zastąpić go w prezentacji przy użyciu innej czcionki.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Zmienianie czcionki

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×