Zmienianie domyślnego widoku folderu publicznego

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ta funkcja wymaga używania konta programu Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007. Większość kont domowych i osobistych nie korzysta z programu Microsoft Exchange. Aby uzyskać więcej informacji o kontach Microsoft Exchange i sposobie ustalania wersji programu Exchange, z którą dane konto nawiązuje połączenie, zobacz linki w sekcji Zobacz też.

Do zmiany domyślnego widok folderu publicznego są wymagane uprawnienie Właściciel do tego folderu, a także musi być zdefiniowany przynajmniej jeden widok niestandardowy dla tego folderu (widoczny dla wszystkich).

  1. Na Liście folderów w Okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy folder publiczny, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości.

  2. Kliknij kartę Administracja.

    Jeśli karta Administracja nie jest wyświetlana, nie masz uprawnień Właściciel.

  3. Na liście Początkowy widok folderu kliknij widok, który ma być wyświetlany po każdym otwarciu folderu.

    Uwaga : W widoku normalnym jest wyświetlany domyślny widok programu Microsoft Outlook dla typu elementów znajdujących się w danym folderze.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×