Zmienianie cudzysłowów drukarskich na proste i odwrotnie

Podczas wpisywania tekstu w niektórych programach pakietu Microsoft Office cudzysłowy proste (' lub ") są automatycznie zamieniane na cudzysłowy drukarskie. Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć.

Którego programu z pakietu Microsoft Office 2007 używasz?

Outlook

PowerPoint

Publisher

Word

Outlook

 1. W oknie głównym programu Outlook w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje kliknij kartę Format poczty, a następnie kliknij przycisk Opcje edytora.

 3. W oknie dialogowym Opcje edytora kliknij kategorię Sprawdzanie, a następnie kliknij przycisk Opcje Autokorekty.

 4. W oknie dialogowym Autokorekta wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania i w obszarze Zamień podczas pisania zaznacz lub wyczyść pole wyboru Cudzysłowy "proste" na „drukarskie”.

  • Kliknij kartę Autoformatowanie i w obszarze Zamień zaznacz lub wyczyść pole wyboru Cudzysłowy "proste" na „drukarskie”.

Początek strony

PowerPoint

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu PowerPoint.

 2. Kliknij przycisk Sprawdzanie, a następnie kliknij polecenie Opcje Autokorekty.

 3. W oknie dialogowym Autokorekta kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania.

 4. W polu Zamień podczas pisania zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Cudzysłowy "proste" na „drukarskie”.

Początek strony

Publisher

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje Autokorekty.

 2. W oknie dialogowym Autokorekta kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania.

 3. W polu Zamień podczas pisania zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Cudzysłowy "proste" na „drukarskie”.

Początek strony

Word

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij przycisk Sprawdzanie, a następnie kliknij polecenie Opcje Autokorekty.

 3. W oknie dialogowym Autokorekta wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania i w obszarze Zamień podczas pisania zaznacz lub wyczyść pole wyboru Cudzysłowy "proste" na „drukarskie”.

  • Kliknij kartę Autoformatowanie i w obszarze Zamień zaznacz lub wyczyść pole wyboru Cudzysłowy "proste" na „drukarskie”.

Początek strony

Czy te informacje były pomocne?

Jak możemy to poprawić?

Jak możemy to poprawić?

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!