Zmienianie cudzysłowów drukarskich na proste i odwrotnie

Podczas wpisywania tekstu w niektórych programach pakietu Microsoft Office cudzysłowy proste (' lub ") są automatycznie zamieniane na cudzysłowy drukarskie. Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć.

Którego programu z pakietu Microsoft Office 2007 używasz?

Outlook

PowerPoint

Publisher

Word

Outlook

 1. W oknie głównym programu Outlook w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje kliknij kartę Format poczty, a następnie kliknij przycisk Opcje edytora.

 3. W oknie dialogowym Opcje edytora kliknij kategorię Sprawdzanie, a następnie kliknij przycisk Opcje Autokorekty.

 4. W oknie dialogowym Autokorekta wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania i w obszarze Zamień podczas pisania zaznacz lub wyczyść pole wyboru Cudzysłowy "proste" na „drukarskie”.

  • Kliknij kartę Autoformatowanie i w obszarze Zamień zaznacz lub wyczyść pole wyboru Cudzysłowy "proste" na „drukarskie”.

Początek strony

PowerPoint

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu PowerPoint.

 2. Kliknij przycisk Sprawdzanie, a następnie kliknij polecenie Opcje Autokorekty.

 3. W oknie dialogowym Autokorekta kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania.

 4. W polu Zamień podczas pisania zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Cudzysłowy "proste" na „drukarskie”.

Początek strony

Publisher

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje Autokorekty.

 2. W oknie dialogowym Autokorekta kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania.

 3. W polu Zamień podczas pisania zaznacz lub usuń zaznaczenie pola wyboru Cudzysłowy "proste" na „drukarskie”.

Początek strony

Word

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij przycisk Sprawdzanie, a następnie kliknij polecenie Opcje Autokorekty.

 3. W oknie dialogowym Autokorekta wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania i w obszarze Zamień podczas pisania zaznacz lub wyczyść pole wyboru Cudzysłowy "proste" na „drukarskie”.

  • Kliknij kartę Autoformatowanie i w obszarze Zamień zaznacz lub wyczyść pole wyboru Cudzysłowy "proste" na „drukarskie”.

Początek strony

Dotyczy: Word 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język