Zmienianie cudzysłowów drukarskich na proste i odwrotnie

Podczas wpisywania tekstu w niektórych programach pakietu Microsoft Office cudzysłowy proste (' lub ") są automatycznie zamieniane na cudzysłowy drukarskie. Tę funkcję można włączyć lub wyłączyć.

Program Microsoft Office Word

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.

 2. Kliknij przycisk Sprawdzanie, a następnie kliknij polecenie Opcje Autokorekty.

 3. W oknie dialogowym Autokorekta wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania i w obszarze Zamień podczas pisania zaznacz lub wyczyść pole wyboru Cudzysłowy "proste" na „drukarskie”.

  • Kliknij kartę Autoformatowanie i w obszarze Zamień zaznacz lub wyczyść pole wyboru Cudzysłowy "proste" na „drukarskie”.

Początek strony

Program Microsoft Office PowerPoint

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office, a następnie kliknij przycisk Opcje programu PowerPoint.

 2. Kliknij przycisk Sprawdzanie, a następnie kliknij polecenie Opcje Autokorekty.

 3. W oknie dialogowym Autokorekta kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania.

 4. W obszarze Zamień podczas pisania zaznacz lub wyczyść pole wyboru Cudzysłowy "proste" na „drukarskie”.

Początek strony

Program Microsoft Office Outlook

 1. W oknie głównym programu Outlook w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. W oknie dialogowym Opcje kliknij kartę Format poczty, a następnie kliknij przycisk Opcje edytora.

 3. W oknie dialogowym Opcje edytora kliknij kategorię Sprawdzanie, a następnie kliknij przycisk Opcje Autokorekty.

 4. W oknie dialogowym Autokorekta wykonaj następujące czynności:

  • Kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania i w obszarze Zamień podczas pisania zaznacz lub wyczyść pole wyboru Cudzysłowy "proste" na „drukarskie”.

  • Kliknij kartę Autoformatowanie i w obszarze Zamień zaznacz lub wyczyść pole wyboru Cudzysłowy "proste" na „drukarskie”.

Początek strony

Program Microsoft Office Publisher

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje Autokorekty.

 2. W oknie dialogowym Autokorekta kliknij kartę Autoformatowanie podczas pisania.

 3. W obszarze Zamień podczas pisania zaznacz lub wyczyść pole wyboru Cudzysłowy "proste" na „drukarskie”.

Początek strony

Dotyczy: Outlook 2007, Word 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007Czy te informacje były pomocne?

Tak Nie

Jak możemy to poprawić?

255 pozostało znaków

Aby chronić swoją prywatność, nie dołączaj do opinii informacji o kontakcie. Przejrzyj nasze zasady zachowania poufności informacji.

Dziękujemy za opinię!

Zmień język