Zmienianie bieżącej strony wzorcowej

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Strony wzorcowe ułatwiają utrzymanie spójnego wyglądu i sposobu działania witryny. Za ich pomocą użytkownik może zdefiniować udostępnioną zawartość — w tym logo, nazwę witryny zespołu, udostępnioną strukturę nawigacji i inne podobne elementy witryny — która będzie powtarzana na wszystkich stronach witryny.

W celu zmodyfikowania projektu witryny, w której są stosowane strony wzorcowe, można wykonać następujące czynności:

 • Modyfikowanie bieżącej strony wzorcowej    Aby zmodyfikować bieżącą stronę wzorcową, należy wprowadzić zmiany w jej kodzie źródłowym. Zmiany te zostaną zastosowane do wszystkich stron, do których ta strona wzorcowa jest dołączona.

 • Ustawianie innej strony wzorcowej jako domyślnej    W wyniku ustawienia nowej strony wzorcowej jako domyślnej zostanie ona zastosowana do wszystkich stron witryny dołączonych do domyślnej strony wzorcowej.

 • Dołączanie wybranych stron zawartości do innej strony wzorcowej    Zamiast stosować określoną stronę wzorcową do wszystkich stron w danej witrynie, można ją dołączyć do pojedynczej strony zawartości lub do zbioru wybranych stron zawartości.

Aby dowiedzieć się więcej na temat stron wzorcowych, zobacz Wprowadzenie do stron wzorcowych ASP.NET.

Co chcesz zrobić?

Modyfikowanie bieżącej strony wzorcowej

Ustawianie innej strony wzorcowej jako domyślnej strony wzorcowej

Pojedyncze strony zawartości dołączać do innej strony wzorcowej

Mapowanie obszary zawartości do nowej strony wzorcowej

Modyfikowanie bieżącej strony wzorcowej

Jeśli bieżąca strona wzorcowa spełnia większość oczekiwań użytkownika i wymagane są jedynie niewielkie zmiany, najlepszym sposobem ich wprowadzenia jest zmodyfikowanie bieżącej strony wzorcowej. Należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Otwórz stronę wzorcową, klikając ją dwukrotnie na liście folderów, a następnie zmodyfikuj stronę w widoku projektu.

  Uwaga : Strony wzorcowe są umieszczone w galerii stron wzorcowych przechowywanej w folderze masterpage znajdującym się w folderze _catalogs na liście folderów.

 • Możesz też otworzyć stronę wzorcową z poziomu dołączonej strony zawartości. W tym celu po otwarciu strony zawartości (na przykład Default.aspx) w menu Format wskaż polecenie Strona wzorcowa, a następnie kliknij polecenie Otwórz dołączoną stronę wzorcową. Zmodyfikuj stronę w widoku projektu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat modyfikowanie domyślnej strony wzorcowej witryny programu SharePoint zobacz artykuł Modyfikowanie domyślnej strony wzorcowej.

Początek strony

Ustawianie innej strony wzorcowej jako domyślnej

Nową stronę wzorcową utworzoną w programie Microsoft Office SharePoint Designer 2007 można szybko ustawić jako domyślną stronę wzorcową całej witryny.

Uwaga : Ustawienie nowej strony wzorcowej jako domyślnej spowoduje, że wszystkie strony dołączone do domyślnej strony wzorcowej, w tym strony już istniejące w witrynie oraz wszystkie nowo tworzone, zostaną dołączone do nowej strony wzorcowej.

 1. W okienku Lista folderów w folderze _catalogs otwórz folder masterpage.

  Uwaga : Jeśli nagłówek folderu masterpage jest zwinięty, kliknij znak plus (+), aby go rozwinąć.

 2. W folderze masterpage kliknij prawym przyciskiem myszy stronę wzorcową, której chcesz użyć jako nowej domyślnej strony wzorcowej, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Ustaw jako domyślną stronę wzorcową.

  Pojawi się ostrzeżenie, że stron, które zawierają obszary zawartości, które nie są wyświetlane w nowej domyślnej strony wzorcowej pojawi się przerwane. Jeśli obszary zawartości w do nowego domyślnego wzorca odpowiadają obszary zawartości na stronach zawartości witryny, kliknij przycisk Tak. Aby uzyskać więcej informacji na obszary zawartości i symboli zastępczych zawartości zobacz artykuł symboli zastępczych zawartości Modyfikuj domyślne programu SharePoint.

Uwaga : Jeśli strona wzorcowa jest już domyślną stroną wzorcową witryny, polecenie Ustaw jako domyślną stronę wzorcową jest niedostępne.

Początek strony

Dołączanie wybranych stron zawartości do innej strony wzorcowej

Istnieje możliwość dołączenia pojedynczej strony zawartości lub zbioru wybranych stron zawartości do innej strony wzorcowej.

Ważne : Większość domyślnych symboli zastępczych zawartości znajdujących się na stronie default.master jest wymagana przez funkcje współpracy programu Windows SharePoint Services 3.0 (takie jak listy i biblioteki programu SharePoint), dlatego nie należy ich usuwać. W przypadku braku pewności co do wpływu obszarów zawartości na witrynę należy skontaktować się z administratorem witryny przed dołączeniem stron zawartości do innej strony wzorcowej.

 1. Otwórz stronę zawartości, do której chcesz dołączyć inną stronę wzorcową.

  Aby dołączyć stronę wzorcową do kilku stron, w okienku Lista folderów przytrzymaj klawisz CTRL podczas klikania stron, do których ta strona wzorcowa ma być dołączona.

 2. W menu Format kliknij polecenie Strona wzorcowa, a następnie kliknij polecenie Dołącz stronę wzorcową.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie strony wzorcowej wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję Domyślna strona wzorcowa, aby użyć strony wzorcowej, która jest aktualnie ustawiona jako domyślna strona wzorcowa witryny.

  • Kliknij opcję Niestandardowa strona wzorcowa, aby użyć strony wzorcowej, która jest w danym momencie ustawiona jako niestandardowa strona wzorcowa witryny.

  • Kliknij opcję Określona strona wzorcowa, aby użyć wybranej strony, która nie jest ustawiona ani jako domyślna strona wzorcowa, ani jako niestandardowa strona wzorcowa witryny. Kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować i wybrać odpowiednią stronę wzorcową. Aby zamapować obszary zawartości, zobacz następną sekcję.

   Uwaga : W przypadku wybrania opcji określonej strony wzorcowej strona ta musi być umieszczona w tej samej lokalizacji co bieżąca witryna.

Początek strony

Mapowanie obszarów zawartości na nową stronę wzorcową

Jeśli poprzednia strona wzorcowa zawiera obszary zawartości, które nie odpowiadają obszarom zawartości na nowej stronie wzorcowej, w momencie otwarcia strony zawartości dołączonej do nowej strony wzorcowej zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie.

Komunikat o błędzie strony wzorcowej

Można dołączyć nową stronę wzorcową zawierającą wszystkie obszary zawartości występujące na oryginalnej stronie wzorcowej lub zamapować niezgodne obszary zawartości na obszary zawartości nowej strony wzorcowej.

Podczas mapowania obszaru zawartości z bieżącej strony wzorcowej na nową stary obszar zawartości jest usuwany, a jego ewentualna zawartość jest umieszczana w odpowiadającym mu obszarze.

 1. W oknie dialogowym Błąd strony wzorcowej kliknij łącze zmień mapowanie obszarów zawartości.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dopasowywanie obszarów zawartości. W kolumnie Bieżąca strona są wyświetlane obszary zawartości określone przez poprzednią stronę wzorcową, które występują na bieżącej stronie. W kolumnie Strona wzorcowa są wyświetlane obszary zawartości określone w ramach nowej strony wzorcowej.

 2. Kliknij obszar zawartości, który chcesz zamapować na obszar zawartości nowej strony wzorcowej, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.

 3. W oknie dialogowym Wybieranie obszaru edytowalnego dla zawartości dla obszaru zawartości wyświetlonego w polu Stary obszar kliknij obszar zawartości na liście Nowy obszar, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli stary obszar zawartości nie jest mapowany na nowy obszar zawartości, a jego zawartość nie ma być już używana, kliknij pozycję (brak).

  Uwaga : Wybranie pozycji (brak) spowoduje całkowite usunięcie formantu zawartości i samej zawartości ze strony.

 4. Powtórz proces dopasowywania dla każdego obszaru zawartości.

 5. W oknie dialogowym Zarządzanie obszarami zawartości kliknij przycisk OK, aby powrócić do strony.

  Uwaga : Aby pominąć ten proces, w oknie dialogowym Zarządzanie obszarami zawartości kliknij przycisk Pomiń bieżącą stronę. Pominięcie tego procesu spowoduje, że zawartość niedopasowana do bieżących obszarów zawartości nie zostanie wyświetlona na stronie.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×