Zmienianie adresu dla służb porządkowych i ratowniczych dla użytkownika

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Podczas konfigurowania nawiązywania połączeń z planów w usłudze Office 365, należy przypisać adres alarmowych do każdego numeru telefonu lub użytkownika. W krajach europejskich alarmowych adres jest skojarzony z numerem telefonu, gdy pojawi się w usłudze Office 365 lub w przypadku przenoszenia na numer telefonu do usługi Office 365. W Stanach Zjednoczonych przydzielenia dla użytkownika jest skojarzony z numerem telefonu alarmowych adres. Można dostosować adres alarmowych przejścia użytkownika, którego został przydzielony do nowej lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji o alarmowych adresów i lokalizacji, zobacz Co to są lokalizacje alarmowych, adresy i kierowanie połączeń?

Aby dowiedzieć się, jak uzyskać nawiązywania połączeń z planów w usłudze Office 365 i ile one kosztują, zobacz programu Skype dla firm i zespołów Microsoft dodatek licencjonowania.

Zmienianie adresu dla służb porządkowych i ratowniczych dla użytkownika

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Przejdź do pozycji Centrum administracyjne usługi Office 365 > Skype dla firm.

 3. W lewym okienku nawigacji przejdź do głosowych > użytkowników systemu komunikacji głosowej.

  WAŻNE: Aby zobaczyć opcję Połączenia głosowe w nawigacji po lewej stronie w centrum administracyjnym programu Skype dla firm, musisz najpierw zakupić co najmniej jedną licencję Enterprise E5, jedną licencję dodatkową System telefoniczny lub jedną licencję dodatkową Konferencje głosowe.

 4. Na stronie Użytkownicy funkcji głosowych znajdź i wybierz użytkownika, dla którego chcesz zmienić adres dla służb porządkowych i ratowniczych.

 5. W okienku Akcja w obszarze Lokalizacja alarmowa kliknij pozycję Zmień.

 6. Na stronie Przypisywanie numeru kliknij pozycję Zmień lokalizację.

 7. W obszarze Zmień adres alarmowych do wprowadź nazwę miasta w polu, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

  Ważne : Można zmienić tylko adres alarmowych, która została już sprawdzona. Aby zmienić adres alarmowych, który nie został pomyślnie zweryfikowany, należy ją usunąć i utworzyć innego adresu alarmowych.

 8. Wybierz nowy adres alarmowych z listy, a następnie kliknij przyciskZapisz.

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Dodawanie lub usuwanie awaryjnego adres organizacji

Dodawanie, zmienianie lub usuwanie alarmowych lokalizacji dla organizacji

Awaryjnego połączeń warunki i postanowienia

Konferencje audio bezpłatnych okres wybierania numerów

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×