Zmienianie adresów rozliczeniowych dla usługi Office 365 dla firm

Rachunek lub faktura za usługę Office 365 dla firm zawiera trzy adresy:

 • Adres nabywcy      Nazwa i adres firmy, takie jak te wyświetlane w profilu organizacji.

 • Adres odbiorcy faktury      Adres Twojego działu rozliczeń, zazwyczaj identyczny z adresem nabywcy.

 • Adres korzystania z usługi      Adres, pod którym korzystasz z usług, zazwyczaj identyczny z adresem nabywcy. Jeśli organizacja ma użytkowników zdalnych lub wiele biur, podaj adres, pod którym znajduje się większość użytkowników.

Przeważnie te adresy są takie same. Jeśli zajdzie taka potrzeba, możesz zmienić jeden lub więcej z tych adresów. Ponadto możesz podać alternatywny adres e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o rozliczeniach, a także zmienić alternatywny adres e-mail dla innych administratorów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rachunku lub faktury, zobacz Wyświetlanie rachunku lub faktury za usługę Office 365 dla firm i Opis faktury za usługę Office 365 dla firm.

Jeśli korzystasz z usługi Usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet w Chinach, zobacz Wyświetlanie rachunku lub uzyskiwanie potwierdzeń Fapiao w usłudze Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet.

Co chcesz zrobić?

Aby zmienić adres nabywcy, zobacz Zmienianie adresu organizacji, adresu e-mail kontaktu ds. technicznych i innych informacji.

Jeśli używasz usługi Usługa Office 365 obsługiwana przez firmę 21Vianet, zobacz Zmienianie adresu i innych informacji w profilu organizacji.

 1. W obszarze Centrum administracyjne usługi Office 365 przejdź na stronę Subskrypcje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Subskrypcje.

  W obszarze Centrum administracyjne usługi Office 365 przejdź na stronę Subskrypcje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Subskrypcje.

  W obszarze Centrum administracyjne usługi Office 365 przejdź do strony Subskrypcje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Subskrypcje.

 2. Wybierz subskrypcję, którą chcesz zmienić, a następnie wybierz pozycję Zmień szczegóły płatności.

  Sekcja Forma płatności na karcie Subskrypcja dla subskrypcji opłacanej kartą kredytową.

  Sekcja Forma płatności na karcie Subskrypcja dla subskrypcji opłacanej kartą kredytową.

  Sekcja Forma płatności na karcie Subskrypcja dla subskrypcji opłacanej za pomocą faktury.

 3. Klienci korzystający z karty kredytowej lub konta bankowego: Na stronie Zmienianie szczegółów płatności wybierz kartę kredytową lub konto bankowe, które chcesz zaktualizować, wybierz pozycję Edytuj szczegóły, zaktualizuj swój adres rozliczeniowy, a następnie wybierz pozycję Prześlij.
  Okienko zmiany szczegółów płatności, gdy subskrypcja jest opłacana przy użyciu karty kredytowej lub konta bankowego.

  Klienci korzystający z karty kredytowej lub konta bankowego: Na stronie Zmienianie szczegółów płatności wybierz kartę kredytową lub konto bankowe, które chcesz zaktualizować, wybierz pozycję Edytuj szczegóły, zaktualizuj swój adres rozliczeniowy, a następnie wybierz pozycję Prześlij.
  Okienko zmiany szczegółów płatności, gdy subskrypcja jest opłacana przy użyciu karty kredytowej lub konta bankowego.

  Klienci korzystający z faktury: Na stronie Zmienianie szczegółów płatności zaktualizuj swój adres rozliczeniowy, a następnie wybierz pozycję Prześlij.
  Zrzut ekranu przedstawiający okienko zmiany szczegółów płatności.

  Klienci korzystający z faktury: Na stronie Zmienianie szczegółów płatności zaktualizuj swój adres rozliczeniowy, a następnie wybierz pozycję Prześlij.
  Zrzut ekranu przedstawiający okienko zmiany szczegółów płatności.

  Na stronie Zmienianie szczegółów płatności zaktualizuj adres rozliczeniowy, a następnie wybierz pozycję Prześlij.

  Możesz zmienić formę płatności dla usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet z faktury na płatność online przy użyciu usługi Alipay lub China UnionPay i na odwrót.

 1. W obszarze Centrum administracyjne usługi Office 365 przejdź na stronę Subskrypcje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Subskrypcje.

  W obszarze Centrum administracyjne usługi Office 365 przejdź na stronę Subskrypcje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Subskrypcje.

  W obszarze Centrum administracyjne usługi Office 365 przejdź do strony Subskrypcje lub wybierz pozycję Rozliczenia > Subskrypcje.

 2. Wybierz subskrypcję, którą chcesz zmienić, wybierz pozycję Więcej akcji, a następnie Edytuj adres korzystania z usługi.

  Zrzut ekranu przedstawiający menu Więcej akcji na karcie Subskrypcja w centrum administracyjnym.
 3. W okienku Edytuj adres korzystania z usługi zaktualizuj adres, a następnie wybierz pozycję Prześlij.

Domyślnie powiadomienia o rozliczeniach organizacji są wysyłane na adresy e-mail usługi Office 365 i alternatywne adresy wszystkich administratorów globalnych i administratorów rozliczeń w organizacji. Każdy administrator może zmienić swój alternatywny adres e-mail przez zaktualizowanie informacji w profilu.

 1. Zaloguj się w usłudze Office 365 jako administrator globalny, wykorzystując konto służbowe. Dowiedz się, jak się zalogować.

 2. Wybierz ikonę użytkownika, a następnie wybierz polecenie Wyświetl konto.

  Menu użytkownika z wybraną opcją Wyświetl konto.
 3. Wybierz pozycję Informacje osobiste.

  Menu Moje konto z wybraną opcją Informacje osobiste.
 4. W polu Szczegóły kontaktu wybierz polecenie Edytuj.

  Okienko Szczegóły kontaktu z ikoną dłoni wskazującą link Edytuj.
 5. W polu Alternatywny adres e-mail wpisz alternatywny adres e-mail, którego chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

  Okienko Szczegóły kontaktu w trybie edycji.

Możesz również zmienić alternatywny adres e-mail innych administratorów globalnych i administratorów rozliczeń w Twojej organizacji.

 1. W obszarze Centrum administracyjne usługi Office 365 przejdź do strony Powiadomienia o rozliczeniach lub wybierz pozycję Rozliczenia > Powiadomienia o rozliczeniach.

  W obszarze Centrum administracyjne usługi Office 365 przejdź do strony Powiadomienia o rozliczeniach lub wybierz pozycję Rozliczenia > Powiadomienia o rozliczeniach.

  W obszarze Centrum administracyjne usługi Office 365 przejdź do strony Powiadomienia o rozliczeniach lub wybierz pozycję Rozliczenia > Powiadomienia o rozliczeniach.

 2. Na stronie Powiadomienia o rozliczeniach wybierz administratora, którego chcesz zmienić.

 3. W okienku Edytuj role użytkowników wpisz alternatywny adres e-mail, którego chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

  Okienko Edytuj role użytkowników, gdzie można zmieniać role użytkowników i alternatywny adres e-mail.

Nadal potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z pomocą techniczną.

Jako administrator usługi Office 365 dla firm, masz bezpłatny dostęp do naszych kompetentnych agentów pomocy technicznej, którzy zapewniają wsparcie dotyczące przedsprzedaży, kont i rozliczeń oraz pomagają rozwiązywać problemy techniczne. Możesz też kontaktować się z pomocą techniczną w imieniu użytkowników usługi Office 365 w Twojej organizacji.

Uzyskiwanie pomocy na forach społeczności usługi Office 365 Administratorzy: Zaloguj się i utwórz żądanie obsługi Administratorzy: Dzwonienie do pomocy technicznej

Zobacz też

Rozliczenia w usłudze Office 365 dla firm — Pomoc dla administratorów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×