Zmiany formatów plików w programie OneNote 2013

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Program OneNote 2013 bazuje na formacie pliku wprowadzonym po raz pierwszy w programie OneNote 2010. Format pliku programu OneNote 2013 nosi nazwę „Format notesu programu OneNote 2010–2013”, dzięki czemu wiadomo, że jest zgodny z formatem pliku programu OneNote 2010.

Format pliku programu OneNote 2007 jest obsługiwany w programie OneNote 2013, dzięki czemu użytkownicy mogą współpracować, korzystając z różnych wersji programu OneNote. 

Informacje na temat formatu pliku programu OneNote 2013

Notes tworzony w programie OneNote 2013 jest automatycznie zapisywany w nowym formacie plików 2010-2013. Z tego formatu należy korzystać, aby wszystkie funkcje programu OneNote 2013, takie jak równania matematyczne i notatki połączone, działały prawidłowo.

Uwaga : Program OneNote 2007 nie odczyta plików utworzonych w formacie pliku 2010 – 2013, ale program OneNote 2013 można otworzyć i wyświetlić pliki notesu zapisane w starszym formacie pliku 2007. Aby edytować, konieczne będzie uaktualnienie do najnowszej wersji. Jeśli Notes został już uaktualniony na format wersji 2010 – 2013 i chcesz przywrócić na starszy format 2007, możesz ponownie przekonwertować ponownie notesu.

Zgodność z poprzednimi wersjami

W przypadku uaktualniania programu OneNote 2007 do programu OneNote 2013 istniejące notesy w formacie 2007 nie są automatycznie konwertowane. Ma to na celu umożliwienie używania programu OneNote 2013 do pracy nad wszystkimi bieżącymi notesami, z uwzględnieniem wspólnych projektów z osobami udostępniającymi notesy w starszym formacie.

Porada : Jeśli nie musisz udostępniać notatek osobom korzystającym z programu OneNote 2007, najlepiej przeprowadzić uaktualnienie do najnowszej wersji programu OneNote, aby można było korzystać ze wszystkich funkcji programu OneNote 2013. 

Aby sprawdzić, w jakim formacie pliku jest zapisany notes:

  • W programie OneNote 2013 otwórz notes, a następnie spójrz na pasek tytułu okna programu OneNote. Jeśli obok nazwy notesu widnieje tekst [Tryb zgodności], to znaczy, że notes został zapisany w starszym formacie 2007.

  • W programie OneNote 2010 kliknij pozycję Plik > Informacje. Kliknij przycisk Ustawienia obok nazwy notesu, który chcesz sprawdzić, a następnie kliknij pozycję Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości notesu sprawdź wartość Format domyślny, aby dowiedzieć się, w jakim formacie zapisano notes.

Początek strony

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×