Zmiany formatów plików w programie OneNote 2010 — informacje

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule zawarto informacje przeznaczone dla użytkowników programu OneNote 2007, którzy dokonali uaktualnienia do wersji Microsoft OneNote 2010, a także dla użytkowników programu OneNote 2010, którzy nadal korzystają z notesów zapisanych w starszym formacie programu OneNote 2007 i udostępniają je. Uwzględniono tutaj także informacje dla użytkowników programu OneNote 2003, którzy dokonują uaktualnienia bezpośrednio do programu OneNote 2010.

W tym artykule

Omówienie na format pliku programu OneNote 2010

Ręczne konwertowanie formatów plików notesów

Uaktualnianie programu OneNote 2003

Przegląd formatu pliku programu OneNote 2010

Program Microsoft OneNote 2010 używa do zapisywania notesów nowszego formatu pliku niż wcześniejsze wersje programu OneNote. Jednak format pliku programu OneNote 2007 został zachowany w programie OneNote 2010, aby notesy zapisane w starszym formacie nadal mogły być udostępniane przez wielu autorów pracujących wspólnie w różnych wersjach programu OneNote.

Tworzenie nowych notesów w programie OneNote 2010

Nowe notesy utworzone w programie OneNote 2010 są automatycznie zapisywane w nowym formacie pliku programu OneNote 2010. Użycie tego formatu umożliwia korzystanie z wielu nowych funkcji programu OneNote 2010 — takich jak równania matematyczne, sporządzanie powiązanych notatek, wielopoziomowe podstrony, przechowywanie wersji i Kosz. Korzystanie z formatu notesu programu OneNote 2010 umożliwia także udostępnianie notesów w sieci Web, dzięki czemu mogą być one wyświetlane i edytowane w przeglądarce sieci Web.

Konwertowanie notesów programu OneNote 2007 na notesy programu OneNote 2010

Użytkownicy programu OneNote 2007 nie mogą otwierać ani używać notesów zapisanych w nowszym formacie pliku programu OneNote 2010. Natomiast w programie OneNote 2010 można otwierać, wyświetlać i edytować pliki notesów programu OneNote 2007.

Podczas uaktualniania programu OneNote 2007 do programu OneNote 2010 istniejące notesy w formacie programu OneNote 2007 nie są automatycznie konwertowane. Dzięki temu można używać programu OneNote 2010 do obsługi wszystkich notesów, a jednocześnie współpracować nad notesami udostępnionymi z osobami korzystającymi z programu OneNote 2007.

Aby sprawdzić, w jakim formacie pliku jest zapisany notes, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W programie OneNote 2010 otwórz notes, a następnie spójrz na pasek tytułu okna aplikacji OneNote. Jeśli obok nazwy notesu widnieje tekst [Tryb zgodności], to znaczy, że notes został zapisany w starszym formacie programu OneNote 2007.

  • W programie OneNote 2010 kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę notatnika na pasku nawigacyjnym, a następnie kliknij pozycję Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości notesu sprawdź wartość Format domyślny, aby dowiedzieć się, w jakim formacie zapisano notes.

Porada: Jeśli notatki nie muszą być udostępniane osobom korzystającym z wcześniejszej wersji programu OneNote, warto rozważyć przekonwertowanie istniejących notesów na nowy format programu OneNote 2010, aby można było korzystać ze wszystkich nowych funkcji dostępnych w nowej wersji.

Początek strony

Ręczne konwertowanie formatów plików notesów

Domyślnie nowe notesy tworzone w programie OneNote 2010 są automatycznie zapisywane w nowym formacie pliku programu OneNote 2010. Jednak program OneNote 2010 udostępnia także narzędzie do konwersji umożliwiające łatwą zmianę formatu istniejącego notesu na inny format. Jest to przydatne, kiedy użytkownik musi udostępnić notes programu OneNote 2010 osobom, które wciąż korzystają z programu OneNote 2007, lub kiedy użytkownik zakończył udostępniać notes programu OneNote 2007 i chce korzystać ze wszystkich funkcji w programie OneNote 2010.

Aby ręcznie przekonwertować istniejący notes na wymagany format, wykonaj następujące czynności:

  1. W programie OneNote 2010 na pasku nawigacyjnym kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę notesu, który chcesz przekonwertować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

  2. W oknie dialogowym Właściwości notesu zaznacz format istniejącego notesu wymieniony obok pozycji Format domyślny, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby przekonwertować notes programu OneNote 2007 na nowszy format programu OneNote 2010, kliknij pozycję Konwertuj na format programu 2010.

    • Aby przekonwertować notes programu OneNote 2010 na starszy format programu OneNote 2007, kliknij pozycję Konwertuj na format programu 2007.

Przekonwertowanie notesu na starszy format 2007 spowoduje wyłączenie kilku funkcji programu OneNote 2010 — takich jak równania matematyczne, sporządzanie powiązanych notatek, historia wersji, wielopoziomowe podstrony, Kosz, i edytowanie w sieci Web — a zawartość notesów utworzonych przy użyciu tych funkcji może się zmienić lub stać się niedostępna. Na przykład równania matematyczne zostaną przekonwertowane na obrazy statyczne, a łącza kontekstowe, historia wersji i zawartość Kosza zostaną trwale usunięte z notesu. Warto zatem rozważyć utworzenie oddzielnej kopii zapasowej notesu programu OneNote 2010 przed przekonwertowaniem jego oryginalnej wersji na starszy format programu OneNote 2007.

Jeśli notes zawiera poszczególne sekcje notesu przechowywane w starszym formacie programu OneNote 2007, u góry każdej strony zostanie wyświetlony pasek informacji. Można kliknąć ten pasek i przekonwertować daną sekcję lub cały notes.

Jeśli strona lub sekcja notesu w jednym formacie zostanie przeniesiona do notesu w innym formacie, program OneNote 2010 wyświetli ostrzeżenie przed próbą przekonwertowania jego formatu.

Uwaga: Format pliku programu OneNote 2010 nie może być używany w programie OneNote 2007. Jeśli notes już został przekonwertowany na format programu OneNote 2010 i trzeba przywrócić starszy format, wystarczy wykonać wcześniejsze kroki w celu przekonwertowania notesu na poprzedni format.

Początek strony

Uaktualnianie programu OneNote 2003

Program OneNote 2010 umożliwia otwieranie i edytowanie notesów zapisanych w formatach plików programu OneNote 2010 i programu OneNote 2007. Jednak w przypadku formatu programu OneNote 2003 możliwy jest tylko odczyt.

Jeśli użytkownik uaktualnia program OneNote 2003 do programu OneNote 2010 i chce mieć możliwość edytowania istniejących notesów, musi uaktualnić notes do formatu programu OneNote 2010 lub programu OneNote 2007. W tym celu należy otworzyć notes w programie OneNote 2010, a następnie kliknąć pasek informacji wyświetlony u góry każdej strony notesu programu OneNote 2003.

Uwaga: Jeśli notes programu OneNote 2003 jest uaktualniany do formatu programu OneNote 2007, kilka funkcji programu OneNote 2010 będzie niedostępnych — są to między innymi równania matematyczne, sporządzanie powiązanych notatek, wielopoziomowe podstrony, przechowywanie wersji i Kosz. Nie można również wyświetlać, edytować ani udostępniać notesu w sieci Web.

Program OneNote 2003 nie może czytać plików notesów programu OneNote 2010. Po przekonwertowaniu notesu programu OneNote 2003 na nowszy format nie można cofnąć tej operacji. Dlatego warto rozważyć utworzenie oddzielnej kopii zapasowej notesu programu OneNote 2003 przed przekonwertowaniem jego oryginalnej wersji na nowszy format.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×