Zmiana języka programowania szablonu formularza

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Szablon formularza może zawierać tylko skrypt lub kod zarządzany napisany w jednym języku programowania. Język programowania szablonu formularza można zmienić. W tym celu należy usunąć oryginalny skrypt lub kod zarządzany, określić nowy język programowania, ponownie napisać ten skrypt lub kod zarządzany w nowym języku programowania, a następnie dodać nowy skrypt lub kod zarządzany do szablonu formularza.

Uwaga: Program InfoPath nie może przekonwertować istniejącego skryptu lub kodu zarządzanego z jednego języka programowania na inny.

W tym artykule

Omówienie

Zmiana języka programowania szablonu formularza

Omówienie

Gdy trzeba użyć skryptu lub kodu zarządzanego w celu dodania reguł biznesowych do szablonu formularza, na przykład na potrzeby wykonywania złożonych obliczeń przy użyciu wartości wprowadzanych przez użytkowników w formularzach opartych na tym szablonie formularza, można dodać te reguły biznesowe za pomocą jednego z kilku języków programowania, w tym języka C# lub języka Microsoft Visual Basic. Po dodaniu skryptu lub kodu zarządzanego do szablonu formularza wszystkie wykonywane zmiany oraz nowy kod zarządzany lub skrypty dodawane do szablonu formularza muszą być napisane w tym samym języku programowania.

W miarę rozbudowywania szablonu formularza w celu spełnienia nowych wymagań biznesowych może wystąpić potrzeba zmiany języka programowania używanego w tym szablonie formularza. Wyobraźmy sobie na przykład następujące sytuacje:

 • Firma użytkownika ma nową zasadę, zgodnie z którą wszystkie programy i rozszerzenia programów dla systemu Microsoft Windows opracowywane przez jego dział mają być tworzone za pomocą języka programowania C#. Istniejące szablony formularzy używane w firmie zostały zaprojektowane przy użyciu języka programowania Visual Basic. W celu dostosowania się do nowej zasady użytkownik musi przekonwertować wszystkie szablony formularzy tak, aby używały języka programowania C#.

 • Użytkownik opublikował szablon formularza utworzony w programie Microsoft Office InfoPath 2003 i zawierający skrypt napisany w języku JScript. Program Microsoft Office InfoPath 2007 umożliwia użytkownikom wypełnianie formularzy opartych na szablonie formularza w przeglądarce sieci Web, dlatego ten szablon formularza musi zostać przekonwertowany na szablon formularza obsługujący przeglądarkę, a następnie musi on zostać opublikowany na serwerze z usługami InfoPath Forms Services. Jednak usługi InfoPath Forms Services mogą wyświetlać jedynie szablony formularzy z zestawami kodu zarządzanego, dlatego nie można opublikować szablonu formularza zawierającego skrypt na serwerze z usługami InfoPath Forms Services. Ten skrypt musi zostać przekonwertowany na zestaw kodu zarządzanego, co pozwoli opublikować szablon formularza na serwerze z usługami InfoPath Forms Services.

 • Użytkownik jest odpowiedzialny za konserwację kilku szablonów formularzy zaprojektowanych przez kogoś innego. Zawierają one skrypty napisane w języku JScript. Chociaż użytkownik potrafi pisać i czytać skrypty w języku JScript, znacznie lepiej radzi sobie z pisaniem skryptów za pomocą języka programowania Microsoft VBScript (Visual Basic Scripting Edition). Skoro jego zadaniem jest konserwacja tych szablonów formularzy, będzie mógł pracować wydajniej, gdy będą one napisane w języku VBScript, więc podejmuje decyzję o zamianie istniejących skryptów napisanych w języku JScript na skrypty napisane w języku VBScript.

Jeśli trzeba zmienić język programowania używany w istniejącym szablonie formularza, trzeba najpierw usunąć z niego istniejący skrypt lub kod zarządzany, a następnie określić nowy język programowania dla tego szablonu formularza. Po zmianie języka programowania w szablonie formularza można ponownie napisać skrypt lub kod zarządzany w nowym języku, używając programu Microsoft Script Editor lub programu Microsoft Visual Studio Tools for Applications, a następnie dodać ten nowy skrypt do szablonu formularza.

Początek strony

Zmiana języka programowania szablonu formularza

Przed zmianą języka programowania używanego w szablonie formularza użytkownik może zapisać kopię oryginalnego kodu źródłowego w edytorze tekstów, na przykład w Notatniku firmy Microsoft, aby móc go później przejrzeć lub ponownie wykorzystać.

Zapisywanie oryginalnego kodu źródłowego

 1. Otwórz szablon formularza w trybie projektowania.

 2. W menu Narzędzia wskaż polecenie Programowanie, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli używany szablon formularza zawiera skrypt, kliknij polecenie Microsoft Script Editor.

  • Jeśli używany szablon formularza zawiera kod zarządzany, kliknij polecenie Microsoft Visual Studio Tools for Applications.

 3. W menu Edit (Edycja) programu Microsoft Script Editor lub Microsoft Visual Studio Tools for Applications kliknij polecenie Select All (Zaznacz wszystkie).

 4. W menu Edit (Edycja) kliknij polecenie Copy (Kopiuj).

 5. Wklej skopiowany kod w edytorze tekstów, na przykład w programie Notatnik.

 6. Zapisz plik edytora tekstów.

Zmienianie języka programowania szablonu formularza

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje formularza.

 2. W obszarze Kategoria w oknie dialogowym Opcje formularza kliknij pozycję Programowanie.

 3. W obszarze Język programowania kliknij pozycję Usuń kod.

 4. W oknie komunikatu z ostrzeżeniem, że z szablonu formularza zostanie usunięty kod, kliknij przycisk Tak.

 5. Na liście Język kodu szablonu formularza kliknij język, który ma być używany w szablonie formularza.

  Porada: Jeśli zmieniasz język programowania na język Visual Basic lub C#, w polu Lokalizacja projektu dla kodu języków Visual Basic i C# wpisz lokalizację, w której mają być zapisywane pliki projektu.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×