Zliczanie wystąpień określonej wartości

Załóżmy, że należy sprawdzić, ile razy występuje określona wartość tekstowa lub liczbowa w danym zakresie komórek. Na przykład:

 • Jeśli zakres (na przykład A2:D20) zawiera wartości liczbowe 5, 6, 7 i 6, to wartość 6 występuje dwa razy.

 • Jeśli kolumna zawiera wartości „Michalski”, „Dudek”, „Dudek” i „Dudek”, to wartość „Dudek” występuje trzy razy.

Istnieje kilka sposobów zliczania, ile razy występuje dana wartość.

Co chcesz zrobić?

Zliczanie wystąpień określonej wartości przy użyciu funkcji

Zliczanie przy użyciu funkcji LICZ.WARUNKI w oparciu o wiele kryteriów

Zliczanie przy jednoczesnym użyciu funkcji ILE.LICZB i JEŻELI w oparciu o kryteria

Zliczanie wystąpień różnych wartości tekstowych lub liczbowych przy użyciu połączenia funkcji SUMA i JEŻELI

Zliczanie wystąpień różnych wartości przy użyciu raportu w formie tabeli przestawnej

Zliczanie wystąpień określonej wartości przy użyciu funkcji

Aby wykonać to zadanie, należy użyć funkcji LICZ.JEŻELI.

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je do komórki A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie klawisz Enter. Dopasuj odpowiednio szerokości kolumn, tak aby były widoczne wszystkie dane. Apostrof po lewej stronie formuł w sekcji Formuła umożliwia wyświetlenie formuł w celach referencyjnych, natomiast formuły znajdujące się po prawej stronie w kolumnie Wynik będą wyświetlać wyniki formuł.

Sprzedawca

Faktura

Michalski

15 000

Michalski

9000

Wieczorek

8 000

Wieczorek

20 000

Michalski

5 000

Dudek

22 500

Formuła

Opis

Wynik

'=LICZ.JEŻELI(A2:A7;"Michalski")

Liczba wpisów dla sprzedawcy o nazwisku Michalski (3)

=LICZ.JEŻELI(A2:A7;"Michalski")

'=LICZ.JEŻELI(A2:A7;A4)

Liczba wpisów dla sprzedawcy o nazwisku Wieczorek (2)

=LICZ.JEŻELI(A2:A7;A4)

'=LICZ.JEŻELI(B2:B7;"< 20000")

Liczba faktur o wartości mniejszej niż 20 000 (4)

=LICZ.JEŻELI(B2:B7;"< 20000")

'=LICZ.JEŻELI(B2:B7;">="&B5)

Liczba faktur o wartości równej lub większej niż 20 000 (2)

=LICZ.JEŻELI(B2:B7;">="&B5)

Więcej informacji na temat używania tej funkcji można znaleźć w temacie LICZ.JEŻELI, funkcja.

Początek strony

Zliczanie przy użyciu funkcji LICZ.WARUNKI w oparciu o wiele kryteriów

Funkcja LICZ.WARUNKI, wprowadzona w programie Excel 2007, jest podobna do funkcji LICZ.JEŻELI z jedną ważna różnicą: funkcja LICZ.WARUNKI umożliwia zastosowanie kryteriów do komórek w wielu zakresach i zliczenie, ile razy wszystkie kryteria zostaną spełnione. Funkcja LICZ.WARUNKI pozwala na użycie maksymalnie 127 par warunków/kryteriów. Składnia funkcji jest następująca:

LICZ.WARUNKI(kryteria_zakres1; kryteria1; [kryteria_zakres2; kryteria2];…)

Przykład

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je do komórki A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie klawisz Enter. Dopasuj odpowiednio szerokości kolumn, tak aby były widoczne wszystkie dane. Apostrof po lewej stronie formuł w sekcji Formuła umożliwia wyświetlenie formuł w celach referencyjnych, natomiast formuły znajdujące się po prawej stronie w kolumnie Wynik będą wyświetlać wyniki formuł.

Identyfikator pracownika

Numer regionu

Dział

20552

2

Sprzedaż

21268

2

Finanse

23949

1

Administracja

24522

4

Administracja

28010

3

IT

29546

4

Sprzedaż

31634

3

IT

32131

1

IT

35106

4

Finanse

40499

1

Kadry

42051

1

Sprzedaż

43068

2

Kadry

45382

2

Finanse

47971

1

IT

Formuła

Wynik

Ilu jest pracowników w regionie 2 i dziale finansowym?

'=LICZ.WARUNKI(B2:B15;"2";C2:C15;"Finanse")

=LICZ.WARUNKI(B2:B15;"2";C2:C15;"Finanse")

Pierwszym zakresem kryteriów są numery regionów, a drugim jest nazwa działu. Kryterium zastosowanym do pierwszego zakresu jest „2”, a kryterium zastosowanym do drugiego zakresu — „Finanse”. Funkcja LICZ.WARUNKI sprawdza, czy oba kryteria są spełnione.

Więcej informacji na temat używania tej funkcji do zliczania przy użyciu wielu zakresów i kryteriów można znaleźć w temacie LICZ.WARUNKI, funkcja.

Początek strony

Zliczanie przy jednoczesnym użyciu funkcji ILE.LICZB i JEŻELI w oparciu o kryteria

Załóżmy, że należy ustalić, ilu sprzedawców sprzedało określony produkt w danym regionie lub ile transakcji sprzedaży przekraczających określoną wartość odnotował dany sprzedawca. W tym celu można jednocześnie użyć funkcji JEŻELI i ILE.LICZB, to znaczy najpierw sprawdzić warunek za pomocą funkcji JEŻELI, a jeżeli zostanie on spełniony, to zliczyć komórki za pomocą funkcji ILE.LICZB.

Przykłady

Skopiuj przykładowe dane z poniższej tabeli i wklej je do komórki A1 nowego arkusza programu Excel. Aby formuły wyświetlały wyniki, zaznacz je, naciśnij klawisz F2, a następnie klawisz Enter. Dopasuj odpowiednio szerokości kolumn, tak aby były widoczne wszystkie dane. Apostrof po lewej stronie formuł w sekcji Formuła umożliwia wyświetlenie formuł w celach referencyjnych, natomiast formuły znajdujące się po prawej stronie w kolumnie Wynik będą wyświetlać wyniki formuł.

Region

Sprzedawca

Typ

Sprzedaż

Południe

Michalski

Napoje

3571

Zachód

Zawadzki

Nabiał

3338

Wschód

Wieczorek

Napoje

5122 zł

Północ

Wieczorek

Nabiał

6239

Południe

Dudek

Bakalie

8677

Południe

Zawadzki

Mięso

450 zł

Południe

Zawadzki

Mięso

7673

Wschód

Wieczorek

Bakalie

664

Północ

Zawadzki

Bakalie

>1500

Południe

Dudek

Mięso

6596

Formuła

Opis

Wynik

'=ILE.LICZB(JEŻELI((A2:A11="Południe")*(C2:C11="Mięso");D2:D11))

Liczba transakcji sprzedaży mięsa w regionie Południe. (3)

=ILE.LICZB(JEŻELI((A2:A11="Południe")*(C2:C11="Mięso");D2:D11))

'=ILE.LICZB(JEŻELI((B2:B11="Wieczorek")*(D2:D11>=1000);D2:D11))

Liczba transakcji sprzedaży przekraczających wartość 1000 dla sprzedawcy o nazwisku Wieczorek (2)

=ILE.LICZB(JEŻELI((B2:B11="Wieczorek")*(D2:D11>=1000);D2:D11))

Uwagi : 

 • Formuły w tym przykładzie należy wprowadzić jako formuły tablicowe. Jeśli ten skoroszyt został otwarty w programie Excel dla systemu Windows lub Excel 2016 dla komputerów Mac i chcesz zmienić formułę lub utworzyć podobną, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Enter, aby formuła zwróciła oczekiwane wyniki. W poprzednich wersjach programu Excel dla komputerów Mac użyj klawiszy COMMAND +Shift+Enter.

 • Aby te formuły działały, drugim argumentem funkcji JEŻELI musi być liczba.

Funkcja ILE.LICZB zlicza komórki, które zawierają liczby, i zlicza wszystkie liczby znajdujące się na ich listach argumentów. Funkcja JEŻELI zwraca jedną wartość, jeśli podany warunek ma wartość Prawda, albo inną wartość, jeśli ten warunek ma wartość Fałsz.

Więcej informacji na temat tych funkcji zawierają tematy ILE.LICZB, funkcja i JEŻELI, funkcja.

Początek strony

Zliczanie wystąpień różnych wartości tekstowych lub liczbowych przy użyciu połączenia funkcji SUMA i JEŻELI

W poniższych przykładach jednocześnie używane są funkcje JEŻELI i SUMA. Najpierw funkcja JEŻELI sprawdza wartości w niektórych komórkach, a jeżeli warunek zostanie spełniony, funkcja SUMA dodaje wartości spełniające warunki.

Przykłady

Sprzedawca

Faktura

Michalski

15 000

Michalski

9000

Wieczorek

8000

Wieczorek

20 000

Michalski

5000

Dudek

22 500

Formuła

Opis

Wynik

'=SUMA(JEŻELI((A2:A7="Michalski")+(A2:A7="Dudek");1;0))

Liczba faktur dla sprzedawcy o nazwisku Michalski lub Dudek.

=SUMA(JEŻELI((A2:A7="Michalski")+(A2:A7="Dudek");1;0))

'=SUMA(JEŻELI((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000);1;0))

Liczba faktur o wartościach mniejszych niż 9000 PLN lub większych niż 19 000 PLN.

=SUMA(JEŻELI((B2:B7<9000)+(B2:B7>19000);1;0))

'=SUMA(JEŻELI(A2:A7="Michalski";JEŻELI(B2:B7<9000;1;0)))

Liczba faktur dla sprzedawcy o nazwisku Michalski i wartości mniejszej niż 9000 PLN.

=SUMA(JEŻELI(A2:A7="Michalski";JEŻELI(B2:B7<9000;1;0)))

Uwaga : Formuły w tym przykładzie należy wprowadzić jako formuły tablicowe. Jeśli ten skoroszyt został otwarty w programie Excel dla systemu Windows lub Excel 2016 dla komputerów Mac i chcesz zmienić formułę lub utworzyć podobną, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Enter, aby formuła zwróciła oczekiwane wyniki. W poprzednich wersjach programu Excel dla komputerów Mac użyj klawiszy COMMAND +Shift+Enter.

Początek strony

Zliczanie wystąpień różnych wartości przy użyciu raportu w formie tabeli przestawnej

Do wyświetlenia sum i zliczania wystąpień wartości unikatowych można użyć raportu w formie tabeli przestawnej. Tabela przestawna to interaktywna metoda szybkiego podsumowywania dużych ilości danych. Można jej użyć do rozwijania i zwijania poziomów danych, co umożliwia skoncentrowanie się na wynikach, i przechodzić z podsumowania do szczegółów w przypadku interesujących obszarów. Dodatkowo można zmieniać wiersze na kolumny i odwrotnie (przestawianie), aby zapoznać się z innymi podsumowaniami danych źródłowych.

Przykład danych źródłowych i uzyskanego raportu w formie tabeli przestawnej

1   Dane źródłowe, w tym przypadku z arkusza

2   Wartości źródłowe dla podsumowania kategorii Golf w trzecim kwartale w raporcie w formie tabeli przestawnej

3   Cały raport w formie tabeli przestawnej

4   Podsumowanie wartości źródłowych w komórce C2 i C8 z danych źródłowych

Tworzenie raportu w formie tabeli przestawnej

 1. Zaznacz kolumnę zawierającą dane.
  Upewnij się, że kolumna ma nagłówek.

 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tabele kliknij pozycję Tabela przestawna.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Tworzenie tabeli przestawnej.

 3. Kliknij opcję Zaznacz tabelę lub zakres.

 4. Umieść raport tabeli przestawnej w nowym arkuszu tak, aby zaczynał się w komórce A1, klikając opcję Nowy arkusz.

 5. Kliknij przycisk OK.
  W lokalizacji określonej na wyświetlonej liście pól tabeli przestawnej zostanie dodany pusty raport w formie tabeli przestawnej.

 6. W sekcji pola u góry listy pól tabeli przestawnej kliknij i przytrzymaj nazwę pola, a następnie przeciągnij pole do pola Etykiety wierszy w sekcji układu znajdującej się u dołu listy pól tabeli przestawnej.

 7. W sekcji pola u góry listy pól tabeli przestawnej kliknij i przytrzymaj tę samą nazwę pola, a następnie ponownie przeciągnij pole do pola Wartości w sekcji układu znajdującej się u dołu listy pól tabeli przestawnej.

Uwaga : Jeśli dane zawierają liczby, raport tabeli przestawnej podsumuje wpisy zamiast je zliczyć. Aby zmienić funkcję podsumowania z funkcji SUMA na funkcję ILE.LICZB, zaznacz komórkę w tej kolumnie, a następnie na karcie Analiza w grupie Aktywne pole kliknij przycisk Ustawienia pola, kartę Podsumowanie według, pozycję Licznik, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Zobacz też

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel

Funkcje statystyczne (informacje)

Funkcje matematyczne i trygonometryczne (informacje)

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Udostępnij Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Czy te informacje były pomocne?

Doskonale! Czy chcesz przesłać inne opinie?

Jak możemy to poprawić?

Dziękujemy za opinię!

×