Zliczanie wystąpień określonej wartości

Zliczanie wystąpień określonej wartości

Ważne : Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Załóżmy, że należy sprawdzić, ile razy w zakresie komórek występuje określona wartość tekstowa lub liczbowa. Na przykład:

 • Jeśli zakres (np. A2:D20) zawiera wartości liczbowe 5, 6, 7 i 6, to wartość 6 występuje dwa razy.

 • Jeśli kolumna zawiera wartości „Michalski”, „Dudek”, „Dudek” i „Dudek”, to wartość „Dudek” występuje trzy razy.

Uwaga : Zrzuty ekranu zamieszczone w tym temacie zrobiono w programie Excel 2016. W zależności od używanej wersji programu Excel ekran może być inny, ale funkcjonalność nadal będzie taka sama.

Istnieje kilka sposobów zliczania, ile razy występuje dana wartość.

Zliczanie przy użyciu funkcji LICZ.JEŻELI, ile razy występuje określona wartość

Użyj funkcji LICZ.JEŻELIdo zliczenia wystąpień określonej wartości w zakresie komórek.

Przykłady funkcji LICZ.JEŻELI

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz LICZ.JEŻELI, funkcja.

Zliczanie przy użyciu funkcji LICZ.WARUNKI w oparciu o wiele kryteriów

Funkcja LICZ.WARUNKI jest podobna do funkcji LICZ.JEŻELI z jedną ważna różnicą: funkcja LICZ.WARUNKI umożliwia zastosowanie kryteriów do komórek w wielu zakresach i zliczenie, ile razy wszystkie kryteria zostaną spełnione. Funkcja LICZ.WARUNKI pozwala na użycie maksymalnie 127 par warunków/kryteriów.

Składnia funkcji LICZ.WARUNKI jest następująca:

LICZ.WARUNKI(zakres_kryterium1; kryterium1; [zakres_kryterium2; kryterium2],…)

Zobacz poniższy przykład:

Przykład funkcji LICZ.WARUNKI

Więcej informacji na temat używania tej funkcji do zliczania przy użyciu wielu zakresów i kryteriów można znaleźć w temacie LICZ.WARUNKI, funkcja.

Zliczanie przy jednoczesnym użyciu funkcji ILE.LICZB i JEŻELI w oparciu o kryteria

Załóżmy, że należy ustalić, ilu sprzedawców sprzedało określony produkt w danym regionie lub ile transakcji sprzedaży przekraczających określoną wartość odnotował dany sprzedawca. W tym celu można jednocześnie użyć funkcji JEŻELI i ILE.LICZB, to znaczy najpierw sprawdzić warunek za pomocą funkcji JEŻELI, a jeżeli zostanie on spełniony, to zliczyć komórki za pomocą funkcji ILE.LICZB.

Uwagi : 

 • Formuły w tym przykładzie należy wprowadzić jako formuły tablicowe. Jeśli ten skoroszyt został otwarty w programie Excel dla systemu Windows lub Excel 2016 dla komputerów Mac i chcesz zmienić formułę lub utworzyć podobną, naciśnij klawisz F2, a następnie naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Enter, aby formuła zwróciła oczekiwane wyniki. We wcześniejszych wersjach programu Excel dla komputerów Mac użyj klawiszy POLECENIE +Shift+Enter.

 • Aby formuły przykładowe działały, drugim argumentem funkcji JEŻELI musi być liczba.

Przykłady zagnieżdżonych funkcji ILE.LICZB i JEŻELI

Więcej informacji na temat tych funkcji zawierają tematy ILE.LICZB, funkcja i JEŻELI, funkcja.

Zliczanie przy użyciu funkcji SUMA i JEŻELI, ile razy występują różne wartości tekstowe lub liczbowe

W poniższych przykładach jednocześnie używane są funkcje JEŻELI i SUMA. Najpierw funkcja JEŻELI sprawdza wartości w niektórych komórkach, a jeżeli warunek zostanie spełniony, funkcja SUMA dodaje wartości spełniające warunki.

Przykład 1

Przykład 1. Funkcje SUMA i JEŻELI zagnieżdżone w formule

Powyższe funkcje informują, czy komórki C2:C7 zawierają wartości Michalski i Dudek, a następnie funkcja SUMA powinna wyświetlić sumę rekordów, dla których warunek jest spełniony. Formuła znajduje w podanym zakresie trzy rekordy dla nazwiska Michalski oraz jeden dla nazwiska Dudek i wyświetla liczbę 4.

Przykład 2

Przykład 2. Funkcje SUMA i JEŻELI zagnieżdżone w formule

Powyższa funkcja informuje, czy zakres D2:D7 zawiera wartości mniejsze niż 9000 zł lub większe niż 19 000 zł, a następnie funkcja SUMA powinna wyświetlić sumę wszystkich tych rekordów, dla których warunek jest spełniony. Formuła znajduje dwa rekordy, D3 i D5, o wartościach mniejszych niż 9000 zł, a następnie rekordy D4 i D6 o wartościach większych niż 19 000 zł i wyświetla wynik 4.

Przykład 3

Przykład 3. Funkcje SUMA i JEŻELI zagnieżdżone w formule

Powyższa funkcja informuje, czy zakres D2:D7 zawiera faktury na nazwisko Michalski o wartości mniejszej niż 9000 zł, a następnie funkcja SUMA powinna wyświetlić sumę rekordów, dla których warunek jest spełniony. Formuła wykrywa, że rekord C6 spełnia określony warunek, i wyświetla wynik 1.

Uwaga : Formuły w tym przykładzie muszą zostać wprowadzone jako formuły tablicowe. Oznacza to, że należy nacisnąć klawisz F2, a następnie klawisze Ctrl+Shift+Enter. We wcześniejszych wersjach programu Excel dla komputerów Mac użyj klawiszy POLECENIE +Shift+Enter.

Zliczanie, ile razy występują różne wartości za pomocą tabeli przestawnej

Tabela przestawna umożliwia wyświetlanie sum i Zliczanie wystąpień unikatowych wartości. Tabela przestawna jest interakcyjnych sposobem szybkiego podsumowywania dużych ilości danych. Tabela przestawna umożliwia rozwijanie i zwijanie poziomów danych skoncentrowanie się na wynikach i Drąż w dół do szczegółów danych podsumowania w obszarach, które mogą być przydatne dla Ciebie. Ponadto możesz przenieść wierszy do kolumn lub kolumn do wierszy ("przestawianie"), aby wyświetlić liczbę w sposób wielokrotnie wartość występuje w tabeli przestawnej. Przyjrzyjmy się przykładowy scenariusz sprzedaży arkusza kalkulacyjnego, miejsce, w którym można zliczyć, ile wartości sprzedaży istnieją dla kategorii Golf i tenisa dla określonych kwartały.

 1. Wprowadź następujące dane w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel.

  Przykładowe dane do tabeli przestawnej
 2. Zaznacz zakres A2:C8.

 3. Kliknij pozycję Wstawianie > Tabela przestawna.

 4. W oknie dialogowym Tworzenie tabeli przestawnej kliknij pozycję Zaznacz tabelę lub zakres, kliknij pozycję Nowy arkusz, a następnie kliknij pozycję OK.

  Pusta tabela przestawna zostanie utworzona w nowym arkuszu.

 5. W okienku Pola tabeli przestawnej wykonaj następujące czynności:

  1. Przeciągnij pozycję Sport do obszaru Wiersze.

  2. Przeciągnij pozycję Kwartał do obszaru Kolumny.

  3. Przeciągnij pozycję Sprzedaż do obszaru Wartości.

  4. Powtórz krok C.

   Nazwa pola zostanie wyświetlona jako SumaSprzedaż2 zarówno w tabeli przestawnej, jak i w obszarze wartości.

   W tym momencie okienko pól tabeli przestawnej wygląda następująco:

   Pola tabeli przestawnej
  5. W obszarze Wartości kliknij listę rozwijaną obok pozycji SumaSprzedaż2 i wybierz pozycję Ustawienia pola wartości.

  6. W oknie dialogowym Ustawienia pola wartości wykonaj następujące czynności:

   1. W sekcji Podsumuj pole wartości według wybierz pozycję Licznik.

   2. W polu Nazwa niestandardowa zmień nazwę na Licznik.

    Okno dialogowe Ustawienia pola wartości
   3. Kliknij przycisk OK.

  W tabeli przestawnej zostanie wyświetlona liczba rekordów dla kategorii Golf i Tenis w 3. i 4. kwartale wraz z wynikami sprzedaży.

  Tabela przestawna

Początek strony

Masz konkretne pytanie dotyczące programu Excel?

Zadaj pytanie na forum społeczności programu Excel

Pomoc w ulepszaniu programu Excel

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia następnej wersji programu Excel? Jeśli tak, zapoznaj się z tematami w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel

Uwaga : Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Zobacz też

Omówienie formuł w programie Excel

Jak unikać niepoprawnych formuł

Znajdowanie i poprawianie błędów w formułach

Skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne w programie Excel

Funkcje statystyczne (informacje)

Funkcje matematyczne i trygonometryczne (informacje)

Funkcje programu Excel (lista alfabetyczna)

Funkcje programu Excel (według kategorii)

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×